ไม่มีฝนตก

อบต.แสงภา
ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
042-079479

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
เลย อบต.แสงภา 0 99 8 126.5
เลย อบต.แสงภา 0 119 8 127
เลย อบต.แสงภา 0 125.5 8 127
เลย อบต.แสงภา 0 105 8 127
เลย อบต.แสงภา 0 127 8 127
เลย อบต.แสงภา 0 127 8 127
เลย อบต.แสงภา 0 127 8 127
เลย อบต.แสงภา 0 127 8 127
เลย อบต.แสงภา 0 127 8 127
เลย อบต.แสงภา 0 127 8 127
เลย อบต.แสงภา 0 124.5 8 124.5
เลย อบต.แสงภา 0 124.5 8 124.5
เลย อบต.แสงภา 0 124.5 8 124.5
เลย อบต.แสงภา 0 124.5 8 124.5
เลย อบต.แสงภา 0 124.5 8 124.5
เลย อบต.แสงภา 0 124.5 8 124.5
เลย อบต.แสงภา 0 124.5 8 124.5
เลย อบต.แสงภา 0 124.5 8 124.5
เลย อบต.แสงภา 0 124.5 8 124.5
เลย อบต.แสงภา 0 124.5 8 124.5
เลย อบต.แสงภา 0 124.5 8 124.5
เลย อบต.แสงภา 0 124 8 124
เลย อบต.แสงภา 0 124 8 124
เลย อบต.แสงภา 0 124 8 124
เลย อบต.แสงภา 0 124 8 124
เลย อบต.แสงภา 0 124 8 124
เลย อบต.แสงภา 0 124 8 124
เลย อบต.แสงภา 0 124 8 124
เลย อบต.แสงภา 0 124 8 124
เลย อบต.แสงภา 0 124 8 124
เลย อบต.แสงภา 0 124 8 124
เลย อบต.แสงภา 0 124 8 124
เลย อบต.แสงภา 0 124 8 124
เลย อบต.แสงภา 0 124 8 124
เลย อบต.แสงภา 0 124 8 124
เลย อบต.แสงภา 0 118 8 118
เลย อบต.แสงภา 0 111.5 8 111.5
เลย อบต.แสงภา 0 103 8 103
สถานะ เครือข่าย ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ ปกติ
สถานะ แบตเตอร์รี ปกติ
สถานะ ประตูเครื่องวัด ปิด
สถานะ เครื่องตรวจวัด ปกติ
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0