ไม่มีฝนตก

อบต.ทุ่งนนทรี
ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
039-599388

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 95.5 8 104.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 104.5 8 112.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 112.5 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116 8 116.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116.5 8 116.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 116.5 8 116.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 95.5 8 95.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 107.5 8 141
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 70.5 7 171
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 141 8 171
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 88 7 191.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 171 8 191.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 84 7 211
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 191.5 8 211
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 191.5 8 216.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 216.5 8 219.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 219.5 8 222
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 222 8 231.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 231.5 8 234.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 234.5 8 235.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 235.5 8 236.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 235.5 8 237.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 237.5 8 238
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 238 8 238
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 238 8 238.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 238.5 8 238.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 238.5 8 238.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 238.5 8 239
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 239 8 239
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 239 8 240
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 240 8 240.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 240.5 8 240.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 240.5 8 241
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 240.5 8 242
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 241.5 8 241.5
ตราด อบต.ทุ่งนนทรี 0 241.5 8 241.5
สถานะ เครือข่าย ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ ปกติ
สถานะ แบตเตอร์รี ปกติ
สถานะ ประตูเครื่องวัด ปิด
สถานะ เครื่องตรวจวัด ปกติ
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 0.0 1.5 4.0 71.0 239.5 241.5 358.0
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก