ไม่มีฝนตก

ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง
หมู่ 1 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
039-586199

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 118 8 125
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 125 8 125
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 125.5 8 125.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 125 8 125
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 123 8 123
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 119 8 119
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 113.5 8 113.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 109.5 8 109.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 104 8 104
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 102 8 102.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 101.5 8 101.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 100 8 100
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 99 8 99.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 95 8 95.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 91.5 8 92
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 94 8 94
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 94 8 94.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 94 8 94.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 94.5 8 94.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 94.5 8 94.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 94.5 8 94.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 94.5 8 94.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 94.5 8 94.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 94.5 8 94.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 94.5 8 94.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 94.5 8 94.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 93 8 93
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 93 8 93
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 93 8 93
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 93 8 93
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 93 8 93
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 93 8 93
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 93 8 93
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 93 8 93
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 93 8 93
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 92.5 8 92.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 92 8 92
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 92 8 92
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 92 8 92
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 102 8 102
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 102 8 103.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 104.5 8 104.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 104.5 8 105.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 104.5 8 106
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 104.5 8 106
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 104.5 8 106.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 104.5 8 107
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 107 8 107
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 107 8 107.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 107.5 8 107.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 107.5 8 108
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 107.5 8 108
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 107.5 8 108
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 108 8 108
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 108 8 108
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 108 8 108
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 108 8 108
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 108 8 108
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 108 8 108
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 108 8 108
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 108 8 108
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 108 8 108
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 108 8 109
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 109.5 8 109.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 109.5 8 110
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 109.5 8 110.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 111 8 111
สถานะ เครือข่าย ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ ปกติ
สถานะ แบตเตอร์รี ปกติ
สถานะ ประตูเครื่องวัด ปิด
สถานะ เครื่องตรวจวัด ปกติ
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 111.0 118.5

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก