ไม่มีฝนตก

ทต.จ.ป.ร.
14/2 หมู่ 10 ต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
077-860469-70

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
ระนอง ทต.จ.ป.ร. 0 95.5 8 95.5
ระนอง ทต.จ.ป.ร. 0 99 8 99
ระนอง ทต.จ.ป.ร. 0 99.5 8 99.5
ระนอง ทต.จ.ป.ร. 0 100 8 100
ระนอง ทต.จ.ป.ร. 0 100.5 8 100.5
ระนอง ทต.จ.ป.ร. 0 101 8 101
ระนอง ทต.จ.ป.ร. 0 102 8 102
ระนอง ทต.จ.ป.ร. 0 102 8 103
ระนอง ทต.จ.ป.ร. 0 99 8 101.5
สถานะ เครือข่าย ไม่ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ
สถานะ แบตเตอร์รี
สถานะ ประตูเครื่องวัด
สถานะ เครื่องตรวจวัด
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
- - - - - - - -
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก