ไม่มีฝนตก

อบต.สิชล
หมู่ 4 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
075-335750

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 91 8 91
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 93.5 8 93.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 102.5 8 102.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 103.5 8 103.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 104.5 8 104.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 109 8 109
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 112 8 112
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 114.5 8 114.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 115.5 8 115.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 116 8 116
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 116 8 116
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 120 8 120
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 128.5 8 128.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 117.5 8 128.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 129 8 129
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 129 8 129
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 118 8 129
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 130 8 130
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 130 8 130
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 128 8 128
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 120.5 8 120.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 96 8 96
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 95 8 95
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 95 8 95
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 98 8 98
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 100.5 8 100.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 104 8 104
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 105 8 105
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 105.5 8 105.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 106 8 106
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 106 8 106
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 106 8 106
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 106 8 106
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 106 8 106
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 106 8 106
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 106 8 106
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 105.5 8 105.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 102 8 102
สถานะ เครือข่าย ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ ปกติ
สถานะ แบตเตอร์รี ปกติ
สถานะ ประตูเครื่องวัด ปิด
สถานะ เครื่องตรวจวัด ปกติ
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 0.0 5.0 9.5 9.5 10.0 10.0 88.5
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก