ไม่มีฝนตก

อบต.ลำเลียง
125 หมู่ 2 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
077-820642

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 90 8 90
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 90 8 90
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 90 8 90.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 90.5 8 91
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 91 8 91.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 91.5 8 92
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 92 8 92.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 92.5 8 92.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 92.5 8 93
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 93 8 93
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 93 8 94
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 94 8 94
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 94 8 94.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 94.5 8 94.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 94.5 8 95
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95.5 8 95.5
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 95 8 95
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 90 8 90
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 90 8 90
ระนอง อบต.ลำเลียง 0 90 8 90
สถานะ เครือข่าย ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ ปกติ
สถานะ แบตเตอร์รี ปกติ
สถานะ ประตูเครื่องวัด ปิด
สถานะ เครื่องตรวจวัด ปกติ
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
- - - - - - - -
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก