4.0 มิลลิเมตร

อบต.สิชล
หมู่ 4 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
075-335750

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 97.5 8 97.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 97.5 8 97.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 97 8 97
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 108.5 8 108.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 110 8 110
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 111 8 111
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 113 8 113
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 114.5 8 114.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 115.5 8 115.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 116.5 8 116.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 116.5 8 116.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 116.5 8 116.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 117 8 117
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 117 8 117
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 117 8 117
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 117 8 117
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 117 8 117
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 117 8 117
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 117 8 117
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 117 8 117
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 117 8 117
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 117 8 117
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 117 8 117
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 118 8 118
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 118.5 8 118.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 118.5 8 118.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 119 8 119
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 119.5 8 119.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 126 8 126
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 125 8 125
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 131.5 8 131.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 146.5 8 146.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 146 8 146
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 146 8 146
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 146 8 146
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 145.5 8 145.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 145.5 8 145.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 146 8 146
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 152 8 152
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 156.5 8 156.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 166 8 166
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 170 8 170
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 173.5 8 173.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 178 8 178
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186.5 8 186.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 189 8 189
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 190 8 190
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 192.5 8 192.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 196.5 8 196.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 203.5 8 203.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 209 8 209
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 212.5 8 212.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 213.5 8 213.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 217 8 217
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 221 8 221
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 222 8 222
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 221 8 221
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 218.5 8 218.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 217.5 8 217.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 211 8 211
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 209 8 209
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 209 8 209
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 208.5 8 208.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 208.5 8 208.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 208.5 8 208.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 208.5 8 208.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 208.5 8 208.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 208.5 8 208.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 208.5 8 208.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 208.5 8 208.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 208.5 8 208.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 208.5 8 208.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 208.5 8 208.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 200 8 200
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 189 8 189
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 187 8 187
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186.5 8 186.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186.5 8 186.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186 8 186
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186 8 186
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186 8 186
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186 8 186
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186 8 186
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186 8 186
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186 8 186
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186 8 186
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186 8 186
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186 8 186
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186 8 186
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186 8 187.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 186 8 196
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 187.5 8 200
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 195 8 200
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 188.5 8 190
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 174.5 8 175.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 159.5 8 161
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 159.5 8 161
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 160.5 8 161.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 149.5 8 151
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 148.5 8 151
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 148 8 152
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 147.5 8 152
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 148.5 8 151.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 149.5 8 152.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 149.5 8 154.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 151.5 8 156.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 154.5 8 159
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 156 8 160
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 158.5 8 162
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 160 8 165
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 162 8 171
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 165 8 171
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 171 8 171
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 172 8 172
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 180.5 8 180.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 182 8 182
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 182.5 8 182.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 182.5 8 182.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 182 8 182
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 181.5 8 181.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 182 8 182
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 181.5 8 181.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 181 8 181
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 174.5 8 174.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 173.5 8 173.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 169.5 8 169.5
นครศรีธรรมราช อบต.สิชล 0 155 8 155
สถานะ เครือข่าย ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ ปกติ
สถานะ แบตเตอร์รี ปกติ
สถานะ ประตูเครื่องวัด ปิด
สถานะ เครื่องตรวจวัด ปกติ
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
4.0 7.5 7.5 9.0 40.0 68.0 155.0 301.5
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก