300000116/09/2019 07:00:00อบต.แม่เงา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0300000216/09/2019 07:00:00อบต.แม่นาเติง0.00.00.00.00.00.00.00.52.02.0300000316/09/2019 07:00:00อบต.แม่ลาน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.06.56.5300000416/09/2019 07:00:00อบต.ถ้ำลอด0.00.00.00.00.00.00.00.00.013.0300000516/09/2019 07:00:00อบต.แม่สวด0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5303000116/09/2019 07:00:00อบต.ริมโขง0.00.00.00.00.00.00.00.07.523.0303000216/09/2019 07:00:00อบต.ม่วงคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000316/09/2019 07:00:00อบต.ป่าตึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000416/09/2019 07:00:00อบต.ปล้อง0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.5303000516/09/2019 07:00:00อบต.เมืองชุม0.00.00.00.00.00.00.00.02.53.5303000616/09/2019 07:00:00ทต.ศรีโพธิ์เงิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.032.0303000716/09/2019 07:00:00อบต.ป่าซาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000816/09/2019 07:00:00อบต.หนองป่าก่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5303000916/09/2019 07:00:00อบต.แม่สลองนอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.518.0303001016/09/2019 07:00:00ทต.ม่วงยาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303001816/09/2019 07:00:00ทต.เวียงเชียงแสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5303001916/09/2019 07:00:00อบต.ยางฮอม0.00.00.00.00.00.00.00.09.517.5303002016/09/2019 07:00:00อบต.ไม้ยา0.00.00.00.00.00.00.00.02.513.0303002116/09/2019 07:00:00อบต.สันสลี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5303002216/09/2019 07:00:00อบต.ศรีเมืองชุม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000116/09/2019 07:00:00อบต.ออย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000216/09/2019 07:00:00ทต.หย่วน0.00.00.00.00.00.00.00.52.011.5310000316/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยลาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.011.0310000416/09/2019 07:00:00อบต.จุน0.00.00.00.00.00.00.00.00.05.5310000516/09/2019 07:00:00อบต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.06.06.08.0310000616/09/2019 07:00:00อบต.บ้านมาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000716/09/2019 07:00:00อบต.ป่าสัก0.00.00.00.00.00.00.00.521.024.5310000816/09/2019 07:00:00ทต.ดงเจน0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5327000116/09/2019 07:00:00ทต.สบเตี๊ยะ0.00.00.00.00.00.00.50.53.04.0327000216/09/2019 07:00:00อบต.แม่แตง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000316/09/2019 07:00:00นิคมสร้างตนเขื่อนภูมิพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000416/09/2019 07:00:00อบต.สันทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000516/09/2019 07:00:00อบต.ช่างเคิ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000616/09/2019 07:00:00อบต.อมก๋อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000716/09/2019 07:00:00อบต.สะเมิงเหนือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0327000816/09/2019 07:00:00อบต.หางดง0.00.00.00.00.00.00.00.022.522.5327000916/09/2019 07:00:00อบต.เชียงดาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001016/09/2019 07:00:00อบต.เมืองแหง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001116/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่งปี้0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0327001216/09/2019 07:00:00ทต.สันติสุข0.00.00.00.00.00.02.02.02.52.5327001716/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0327001816/09/2019 07:00:00อบต.ลวงเหนือ0.00.00.00.00.00.00.00.02.52.5327001916/09/2019 07:00:00ทต.ดอนแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.54.04.0327002016/09/2019 07:00:00ทต.หนองจ๊อม0.00.00.00.00.00.02.52.52.54.0327002116/09/2019 07:00:00อบต.หนองควาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002216/09/2019 07:00:00อบต.ยุหว่า0.00.00.00.00.00.00.00.033.033.0327002316/09/2019 07:00:00อบต.แม่ปูคา0.00.00.00.00.00.00.00.04.54.5327002416/09/2019 07:00:00อบต.แม่สาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002516/09/2019 07:00:00อบต.แม่หอพระ0.00.00.00.00.00.00.00.03.03.0327002616/09/2019 07:00:00อบต.นาคอเรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002716/09/2019 07:00:00อบต.ศรีดงเย็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.515.5327002816/09/2019 07:00:00อบต.ออนกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.57.57.5328000116/09/2019 07:00:00อบต.แจ้ห่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000216/09/2019 07:00:00อบต.นาแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000316/09/2019 07:00:00อบต.สบปราบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0328000416/09/2019 07:00:00อบต.วังแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5328000516/09/2019 07:00:00ทต.เสริมงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000616/09/2019 07:00:00อบต.นิคมพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.5328000716/09/2019 07:00:00ทต.ป่าตันนาครัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000816/09/2019 07:00:00อบต.ท่าผา0.00.00.00.00.00.00.01.516.516.5328000916/09/2019 07:00:00ทต.พระบาทวังตวง0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.5328001016/09/2019 07:00:00อบต.บ้านดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328001116/09/2019 07:00:00ทต.เมืองปาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328001216/09/2019 07:00:00อบต.บ้านค่า0.00.00.00.00.00.01.59.09.09.0328001316/09/2019 07:00:00อบต.เวียงตาล0.00.50.50.50.50.52.52.58.08.0329000116/09/2019 07:00:00ทต.ทาขุนเงิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000216/09/2019 07:00:00อบต.นาทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000316/09/2019 07:00:00อบต.ป่าพลู0.00.00.00.00.00.00.00.01.52.0329000416/09/2019 07:00:00รร.บ้านก้อจัดสรร0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0329000516/09/2019 07:00:00สวนป่าแม่ลี้0.00.00.00.00.00.03.03.03.53.5329000616/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่งหัวช้าง0.00.00.00.00.00.031.031.031.531.5329000716/09/2019 07:00:00อบต.ท่าตุ้ม0.00.00.00.00.00.013.514.017.017.0329000816/09/2019 07:00:00ทต.บ้านธิ0.00.00.00.00.00.019.519.538.038.0329000916/09/2019 07:00:00ทต.หนองล่อง0.00.00.00.00.00.00.00.013.013.0330000116/09/2019 07:00:00อบต.แม่ปาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5330000216/09/2019 07:00:00อบต.น้ำเลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000316/09/2019 07:00:00อบต.บ้านกวาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000416/09/2019 07:00:00ทต.สวนเขื่อน0.00.00.00.00.00.00.046.046.046.0330000516/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยม้า0.00.00.50.50.50.50.524.024.024.0330000616/09/2019 07:00:00อบต.ไทรย้อย0.00.00.00.00.00.00.00.50.51.0330000716/09/2019 07:00:00อบต.เวียงต้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.06.5330000816/09/2019 07:00:00อบต.สะเอียบ0.00.00.00.00.00.00.00.017.518.5330000916/09/2019 07:00:00อบต.ไผ่โทน0.00.00.00.00.00.00.00.07.57.5330001016/09/2019 07:00:00อบต.แม่จั๊วะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001116/09/2019 07:00:00ทต.ห้วยหม้าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001216/09/2019 07:00:00อบต.ป่าสัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.017.0330001316/09/2019 07:00:00อบต.น้ำรัด0.00.00.00.00.00.00.51.01.01.0330001516/09/2019 07:00:00อบต.หัวทุ่ง0.00.00.00.00.00.00.09.09.012.0330001616/09/2019 07:00:00ทต.ป่าแมต0.00.00.00.00.00.00.00.51.01.5330001716/09/2019 07:00:00อบต.แม่เกิ๋ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000116/09/2019 07:00:00ทต.ศีรษะเกษ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000216/09/2019 07:00:00อบต.ไหล่น่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000316/09/2019 07:00:00อบต.เปือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000416/09/2019 07:00:00ทต.หนองแดง0.00.00.00.00.00.00.00.01.52.5331000516/09/2019 07:00:00อบต.สวด0.00.00.00.00.00.00.00.015.516.0331000616/09/2019 07:00:00อบต.น้ำเกี๋ยน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000716/09/2019 07:00:00อบต.นาทะนุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000116/09/2019 07:00:00อบต.ไร่อ้อย0.00.00.00.00.00.00.00.05.05.0351000216/09/2019 07:00:00อบต.แสนตอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000316/09/2019 07:00:00อบต.ท่าปลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000416/09/2019 07:00:00อบต.แม่พูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.019.0351000516/09/2019 07:00:00อบต.บ้านเสี้ยว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000616/09/2019 07:00:00อบต.ม่วงเจ็ดต้น0.00.00.00.00.00.00.00.00.514.5351000716/09/2019 07:00:00ทต.ทองแสนขัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000816/09/2019 07:00:00อบต.น้ำไคร้0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.0351000916/09/2019 07:00:00อบต.วังแดง0.00.00.00.00.00.00.00.50.52.0352000116/09/2019 07:00:00ทต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0352000216/09/2019 07:00:00อบต.พระธาตุบังพวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000316/09/2019 07:00:00อบต.กุดบง0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0352000416/09/2019 07:00:00อบต.บ้านผือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0352000516/09/2019 07:00:00อบต.พระพุทธบาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000616/09/2019 07:00:00อบต.หนองทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000716/09/2019 07:00:00ทต.ท่าสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000816/09/2019 07:00:00ทต.สังคม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000916/09/2019 07:00:00อบต.โซ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.52.0352001016/09/2019 07:00:00อบต.ศรีชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001116/09/2019 07:00:00อบต.ไคสี0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0352001216/09/2019 07:00:00อบต.นาทับไฮ0.00.00.00.00.00.00.00.04.56.5352001316/09/2019 07:00:00อบต.โพนแพง0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0352001416/09/2019 07:00:00อบต.หนองหัวช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001516/09/2019 07:00:00อบต.บุ่งคล้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001616/09/2019 07:00:00อบต.ดงบัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001716/09/2019 07:00:00อบต.โนนศิลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5352001816/09/2019 07:00:00อบต.ชุมภูพร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001916/09/2019 07:00:00อบต.เฝ้าไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5352002016/09/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ตาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352002116/09/2019 07:00:00อบต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0353000116/09/2019 07:00:00อบต.น้ำสวย0.00.00.00.00.00.00.03.54.013.0353000216/09/2019 07:00:00อบต.วังสะพุง0.00.00.00.00.00.00.05.55.511.5353000316/09/2019 07:00:00อบต.หนองงิ้ว0.00.00.00.00.00.00.09.59.520.5353000416/09/2019 07:00:00อบต.โคกขมิ้น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000516/09/2019 07:00:00อบต.โคกงาม0.00.00.00.00.00.00.00.50.510.5353000616/09/2019 07:00:00อบต.โป่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.513.5353000716/09/2019 07:00:00อบต.เชียงคาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.018.5353000816/09/2019 07:00:00อบต.ธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000916/09/2019 07:00:00อบต.หนองผือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001016/09/2019 07:00:00อบต.ศรีฐาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001116/09/2019 07:00:00อบต.สานตม0.00.00.00.00.00.00.00.50.51.0353001216/09/2019 07:00:00อบต.ปลาบ่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001316/09/2019 07:00:00อบต.แสงภา0.00.00.00.00.00.00.00.00.012.5353001416/09/2019 07:00:00ทต.เชียงกลม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001516/09/2019 07:00:00อบต.นาด้วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.511.5353001616/09/2019 07:00:00อบต.โนนปอแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001716/09/2019 07:00:00อบต.ผาอินทร์แปลง0.00.00.00.00.00.00.00.03.08.5353001816/09/2019 07:00:00อบต.ปวนพุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001916/09/2019 07:00:00อบต.หนองคัน0.00.00.00.00.00.00.01.51.51.5354000116/09/2019 07:00:00อบต.นาข่า0.00.00.00.00.00.00.00.013.013.5354000216/09/2019 07:00:00อบต.เพ็ญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.5354000316/09/2019 07:00:00ทต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000416/09/2019 07:00:00อบต.โพนงาม0.00.00.00.00.00.00.51.53.55.5354000516/09/2019 07:00:00อบต.บ้านม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.09.5354000616/09/2019 07:00:00อบต.นาคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000716/09/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ศรีสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.05.05.5354000816/09/2019 07:00:00อบต.บุ่งแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.013.013.0354000916/09/2019 07:00:00อบต.กุดจับ0.00.00.00.00.00.00.02.52.52.5354001016/09/2019 07:00:00ทต.ตาลเลียน0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5354001116/09/2019 07:00:00ทต.อูบมุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001216/09/2019 07:00:00อบต.หนองบัวบาน0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.5354001316/09/2019 07:00:00อบต.นางัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001416/09/2019 07:00:00อบต.เมืองพาน0.00.00.00.00.00.00.00.528.561.5354001516/09/2019 07:00:00อบต.บ้านโคก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001616/09/2019 07:00:00อบต.หัวนาคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5354001716/09/2019 07:00:00อบต.หนองหลัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001816/09/2019 07:00:00ทต.คอนสาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001916/09/2019 07:00:00อบต.นายูง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002016/09/2019 07:00:00ทต.ห้วยสามพาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002116/09/2019 07:00:00อบต.แสงสว่าง0.00.00.00.00.00.50.53.05.58.0354002216/09/2019 07:00:00อบต.นาทม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002316/09/2019 07:00:00อบต.ดอนกลอย0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.5354002416/09/2019 07:00:00อบต.หนองกุงทับม้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002516/09/2019 07:00:00อบต.พันดอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002616/09/2019 07:00:00อบต.บ้านโปร่ง0.00.00.00.00.00.00.00.56.57.0354002716/09/2019 07:00:00อบต.หนองหัวคู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000116/09/2019 07:00:00อบต.ขมิ้น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000216/09/2019 07:00:00อบต.พรรณนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000316/09/2019 07:00:00อบต.ศรีวิชัย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000416/09/2019 07:00:00อบต.หนองแวงใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000516/09/2019 07:00:00ทต.สามัคคีพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5356000616/09/2019 07:00:00ทต.บะหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000716/09/2019 07:00:00อบต.นาโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000816/09/2019 07:00:00อบต.ค้อใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000916/09/2019 07:00:00อบต.ทรายมูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5356001016/09/2019 07:00:00ทต.พังโคนศรีจำปา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001116/09/2019 07:00:00ทต.ส่องดาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5356001216/09/2019 07:00:00ทต.หนองลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001316/09/2019 07:00:00อบต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5356001416/09/2019 07:00:00ทต.กุดแฮด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001516/09/2019 07:00:00อบต.แมดนาท่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001616/09/2019 07:00:00อบต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001716/09/2019 07:00:00อบต.หนองบัวสิม0.00.00.00.00.00.00.00.00.514.0356001816/09/2019 07:00:00อบต.บ้านโพน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001916/09/2019 07:00:00อบต.สุวรรณคาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356002016/09/2019 07:00:00อบต.สร้างค้อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356002116/09/2019 07:00:00อบต.โนนสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000116/09/2019 07:00:00ทต.ธาตุพนมใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000216/09/2019 07:00:00อบต.ไชยบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000316/09/2019 07:00:00อบต.นางาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000416/09/2019 07:00:00อบต.ท่าลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000516/09/2019 07:00:00อบต.บ้านข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000616/09/2019 07:00:00อบต.หนองซน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000716/09/2019 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.00.03.04.5357000816/09/2019 07:00:00อบต.ไผ่ล้อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.55.5357000916/09/2019 07:00:00อบต.บ้านแก้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001016/09/2019 07:00:00อบต.สีชมพู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001116/09/2019 07:00:00อบต.ดอนเตย0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0357001216/09/2019 07:00:00อบต.วังยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001316/09/2019 07:00:00อบต.บ้านเสียว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001416/09/2019 07:00:00อบต.ปลาปาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001516/09/2019 07:00:00อบต.โพนสวรรค์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000116/09/2019 07:00:00อบต.นาคำไฮ0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5360000216/09/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.57.07.5360000316/09/2019 07:00:00ทต.นาหนองทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000416/09/2019 07:00:00อบต.ด่านช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5360000516/09/2019 07:00:00อบต.เมืองใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.06.56.5360000616/09/2019 07:00:00อบต.โนนสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000716/09/2019 07:00:00อบต.กุดผึ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000816/09/2019 07:00:00อบต.ดงมะไฟ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000916/09/2019 07:00:00อบต.นิคมพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360001016/09/2019 07:00:00อบต.นาแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.5373000116/09/2019 07:00:00อบต.คลองกระจง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000216/09/2019 07:00:00อบต.บ้านใหม่สุขเกษม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000316/09/2019 07:00:00อบต.แม่สำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.06.5373000416/09/2019 07:00:00อบต.หนองจิก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000516/09/2019 07:00:00ทต.กลางดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000616/09/2019 07:00:00อบต.ดงคู่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000716/09/2019 07:00:00ทต.ทุ่งหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000816/09/2019 07:00:00อบต.ปากแคว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000916/09/2019 07:00:00อบต.บ้านด่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373001016/09/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000116/09/2019 07:00:00ทต.แม่จะเรา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000216/09/2019 07:00:00อบต.แม่สอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000316/09/2019 07:00:00อบต.พบพระ0.00.00.00.00.00.00.010.010.010.0376000416/09/2019 07:00:00อบต.ตากออก0.00.00.00.00.00.00.00.56.07.0376000516/09/2019 07:00:00อบต.วังจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000616/09/2019 07:00:00ทต.วังเจ้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000116/09/2019 07:00:00อบต.วังทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000216/09/2019 07:00:00อบต.ดงประคำ0.00.00.00.00.00.00.016.026.026.0378000316/09/2019 07:00:00อบต.ท่านางงาม0.00.00.00.00.00.00.00.012.027.5378000416/09/2019 07:00:00ทต.นครไทย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000516/09/2019 07:00:00อบต.ชาติตระการ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000616/09/2019 07:00:00อบต.บางกระทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.02.522.022.0378000716/09/2019 07:00:00อบต.แก่งโสภา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000816/09/2019 07:00:00อบต.ชมพู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000916/09/2019 07:00:00อบต.หินลาด0.00.00.00.00.00.00.00.59.09.0379000116/09/2019 07:00:00อบต.พุทธบาท0.00.00.00.00.00.00.00.041.041.0379000216/09/2019 07:00:00อบต.วังโป่ง0.00.00.00.00.00.00.00.03.03.0379000316/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่งสมอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.015.0380000116/09/2019 07:00:00อบต.วังตะแบก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000216/09/2019 07:00:00อบต.คลองขลุง0.00.00.00.00.00.00.00.04.04.0380000316/09/2019 07:00:00ทม.ปางมะค่า0.00.00.00.00.59.09.09.09.010.5380000416/09/2019 07:00:00อบต.บึงทับแรต0.00.00.00.00.00.00.00.05.55.5380000516/09/2019 07:00:00อบต.คลองลานพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000616/09/2019 07:00:00อบต.ถาวรวัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0380000716/09/2019 07:00:00อบต.ไทรงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000816/09/2019 07:00:00อบต.เกาะตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000916/09/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380001016/09/2019 07:00:00อบต.เทพนิมิต0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0380001116/09/2019 07:00:00อบต.เพชรชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000116/09/2019 07:00:00อบต.โคกสี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000216/09/2019 07:00:00อบต.โนนพะยอม0.00.00.00.00.00.00.00.00.035.0381000316/09/2019 07:00:00อบต.บ้านแท่น0.00.00.00.00.00.00.00.00.027.0381000416/09/2019 07:00:00อบต.โนนข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000516/09/2019 07:00:00อบต.วังหินลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000616/09/2019 07:00:00อบต.หนองโน0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5381000716/09/2019 07:00:00อบต.นางาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.09.5381000816/09/2019 07:00:00อบต.หินตั้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000916/09/2019 07:00:00อบต.หนองแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001016/09/2019 07:00:00อบต.นาหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001116/09/2019 07:00:00อบต.สงเปลือย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001216/09/2019 07:00:00อบต.หนองไผ่ล้อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0381001316/09/2019 07:00:00อบต.ท่ากระเสริม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001416/09/2019 07:00:00ทต.กุดน้ำใส0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001516/09/2019 07:00:00อบต.บ้านดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001616/09/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.012.5381001716/09/2019 07:00:00อบต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0381001816/09/2019 07:00:00อบต.สระแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.018.5381001916/09/2019 07:00:00อบต.บ้านใหม่นาเพียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.016.5381002016/09/2019 07:00:00ทต.บ้านโคก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002116/09/2019 07:00:00อบต.บ้านโนน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002216/09/2019 07:00:00อบต.โคกสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.50.53.0381002316/09/2019 07:00:00อบต.โนนสมบูรณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002416/09/2019 07:00:00อบต.กุดธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.5381002516/09/2019 07:00:00อบต.บ้านหัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002616/09/2019 07:00:00ทต.พระยืน0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5381002716/09/2019 07:00:00อบต.แวงน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.030.5381002816/09/2019 07:00:00อบต.เขาสวนกวาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002916/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.01.530.0381003016/09/2019 07:00:00อบต.กุดกว้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381003116/09/2019 07:00:00อบต.บ้านเม็ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381003216/09/2019 07:00:00อบต.สีชมพู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000116/09/2019 07:00:00อบต.กุดแข้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000216/09/2019 07:00:00ทต.ดงเย็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000316/09/2019 07:00:00อบต.คำชะอี0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0383000416/09/2019 07:00:00อบต.บ้านซ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.03.06.0383000516/09/2019 07:00:00อบต.กกแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000616/09/2019 07:00:00ทต.ดงหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000716/09/2019 07:00:00อบต.บางทรายน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000816/09/2019 07:00:00อบต.หนองสูงใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000916/09/2019 07:00:00ทต.ดอนตาลผาสุก0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.0383001016/09/2019 07:00:00อบต.ป่าไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000116/09/2019 07:00:00อบต.หอไกร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000216/09/2019 07:00:00อบต.ทะนง0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0386000316/09/2019 07:00:00ทต.ไผ่รอบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000416/09/2019 07:00:00อบต.วังทรายพูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000516/09/2019 07:00:00อบต.วังหลุม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000616/09/2019 07:00:00อบต.แหลมรัง0.00.00.00.50.51.51.51.51.51.5386000716/09/2019 07:00:00อบต.วังทับไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000816/09/2019 07:00:00อบต.บึงบัว0.00.00.00.00.00.03.55.55.56.0386000916/09/2019 07:00:00อบต.หนองหญ้าไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001016/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยพุก0.00.00.00.00.00.00.513.027.027.0386001116/09/2019 07:00:00อบต.ป่ามะคาบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001216/09/2019 07:00:00อบต.กำแพงดิน0.00.00.00.00.00.00.00.51.51.5386001316/09/2019 07:00:00อบต.เขาเจ็ดลูก0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0386001416/09/2019 07:00:00อบต บางลาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000116/09/2019 07:00:00อบต.ลาดพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000216/09/2019 07:00:00อบต.หนองปลิง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000316/09/2019 07:00:00อบต.บรบือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.09.5387000416/09/2019 07:00:00อบต.วังใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.025.5387000516/09/2019 07:00:00อบต.ขามเรียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.5387000616/09/2019 07:00:00อบต.ศรีสุข0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5387000716/09/2019 07:00:00อบต.นาเชือก0.00.00.00.00.00.00.00.00.024.5387000816/09/2019 07:00:00อบต.สําโรง0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0387000916/09/2019 07:00:00อบต.แคน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001016/09/2019 07:00:00อบต.หนองซอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.5387001116/09/2019 07:00:00อบต.พระธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001216/09/2019 07:00:00อปต.ปะหลาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.53.0387001316/09/2019 07:00:00อบต.หนองกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.05.5387001416/09/2019 07:00:00อบต.บ้านกู่0.00.00.00.00.00.00.52.52.53.0387001516/09/2019 07:00:00อบต.ชื่นชม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5387001616/09/2019 07:00:00อบต.นาโพธ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001716/09/2019 07:00:00อบต.วังยาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000116/09/2019 07:00:00อบต.หนองกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000216/09/2019 07:00:00ทต.บัวขาว0.00.00.00.00.00.00.00.55.08.0388000316/09/2019 07:00:00ทต.กุดหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0388000416/09/2019 07:00:00อบต.หัวนาคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000516/09/2019 07:00:00อบต.หัวงัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5388000616/09/2019 07:00:00ทต.โนนบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000716/09/2019 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0388000816/09/2019 07:00:00ทต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000916/09/2019 07:00:00อบต.นิคมห้วยผึ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5388001016/09/2019 07:00:00อบต.หลักเหลี่ยม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001116/09/2019 07:00:00อบต.สามัคคี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001216/09/2019 07:00:00อบต.ฆ้องชัยพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001316/09/2019 07:00:00ทต.ดอนจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001416/09/2019 07:00:00อบต.กุดสิมคุ้มใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0388001516/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่งคลอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001616/09/2019 07:00:00ทต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.08.5388001716/09/2019 07:00:00อบต.คำใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.5388001816/09/2019 07:00:00อบต.บ่อแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001916/09/2019 07:00:00อบต.คำสร้างเที่ยง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000116/09/2019 07:00:00อบต.ดอนคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000216/09/2019 07:00:00อบต.สร้อยละคร0.00.00.00.00.00.09.59.522.522.5400000316/09/2019 07:00:00อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ0.00.00.00.00.01.01.01.01.01.0400000416/09/2019 07:00:00อบต.เนินกว้าว0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5400000516/09/2019 07:00:00อบต.ช่องแค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5400000616/09/2019 07:00:00อบต.เกยไชย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000716/09/2019 07:00:00อบต.เนินมะกอก0.00.00.00.00.00.00.02.021.027.0400000816/09/2019 07:00:00อบต.ท่างิ้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000916/09/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.50.52.53.0400001016/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่งทอง0.00.00.00.00.00.03.03.55.55.5400001116/09/2019 07:00:00อบต.นาขอม0.00.00.00.00.00.00.01.01.06.5400001216/09/2019 07:00:00อบต.หัวดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001316/09/2019 07:00:00อบต.แม่เปิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001416/09/2019 07:00:00อบต.แม่เลย์0.00.00.00.00.51.01.01.01.023.5400001516/09/2019 07:00:00อบต.ชุมตาบง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000216/09/2019 07:00:00ทต.ธรรมามูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.012.5402000316/09/2019 07:00:00อบต.บ่อแร่0.00.00.00.00.00.00.00.01.02.0402000416/09/2019 07:00:00ทต.โพนางดำออก0.00.00.00.00.00.00.03.54.54.5402000516/09/2019 07:00:00ทต.หนองแซง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000616/09/2019 07:00:00ทต.บางขุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.029.5402000716/09/2019 07:00:00อบต.สะพานหิน0.00.00.00.00.00.00.00.03.04.0402000816/09/2019 07:00:00ทต.เนินขาม0.00.00.00.00.00.00.00.03.55.0402000916/09/2019 07:00:00อบต.ไร่พัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.01.06.5403000116/09/2019 07:00:00อบต.บุ่งคล้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000216/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยต้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000316/09/2019 07:00:00อบต.บ้านกอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0403000416/09/2019 07:00:00อบต.หนองตูม0.00.00.00.00.00.00.00.00.05.0403000516/09/2019 07:00:00ทต.บ้านแก้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000616/09/2019 07:00:00อบต.โนนทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.012.5403000716/09/2019 07:00:00อบต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5403000816/09/2019 07:00:00ทต.ตลาดแร้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.08.0403000916/09/2019 07:00:00อบต.สระพัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001016/09/2019 07:00:00อบต.ท่าใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0403001116/09/2019 07:00:00อบต.บ้านเพชร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001216/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.012.0403001316/09/2019 07:00:00อบต.วังตะเฆ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.06.5403001416/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยยายจิ๋ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001516/09/2019 07:00:00อบต.วังทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001616/09/2019 07:00:00อบต.หนองฉิม0.00.00.00.00.00.00.00.00.025.5403001716/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.5403001816/09/2019 07:00:00อบต.ซับใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001916/09/2019 07:00:00อบต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000116/09/2019 07:00:00อบต.บุ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.019.0404000216/09/2019 07:00:00อบต.พนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000316/09/2019 07:00:00ทต.รัตนาวรีศรีเจริญ0.00.00.00.020.520.520.520.520.520.5404000416/09/2019 07:00:00อบต.โคกก่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000516/09/2019 07:00:00อบต.เสนางคนิคม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000616/09/2019 07:00:00อบต.นาหว้า0.00.00.00.00.00.03.53.53.53.5404000716/09/2019 07:00:00ทต.เปือย 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000116/09/2019 07:00:00อบต.ขวาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000216/09/2019 07:00:00อบต.เหล่าน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.08.0405000316/09/2019 07:00:00อบต.สระคู0.00.00.00.00.00.00.00.00.06.0405000416/09/2019 07:00:00อบต.เขวาทุ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.011.5405000516/09/2019 07:00:00อบต.ขี้เหล็ก0.00.00.00.00.00.00.00.00.59.0405000616/09/2019 07:00:00อบต.หนองขุ่นใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.53.5405000716/09/2019 07:00:00อบต.บ้านแจ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.019.0405000816/09/2019 07:00:00อบต.หนองใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.52.0405000916/09/2019 07:00:00ทต.โนนชัยศรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.523.0405001016/09/2019 07:00:00อบต.คำไฮ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001116/09/2019 07:00:00อบต.โพธิใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001216/09/2019 07:00:00อบต.เมืองบัว0.00.00.00.00.00.00.01.01.010.0405001316/09/2019 07:00:00อบต.ศรีโครต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001416/09/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ศรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001516/09/2019 07:00:00ทต.เชียงใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.516.5405001616/09/2019 07:00:00อบต.กกกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001716/09/2019 07:00:00อบต.มะบ้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001816/09/2019 07:00:00ทต.ดงสิงห์0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5405001916/09/2019 07:00:00อบต.สามขา0.00.00.00.00.00.00.00.00.05.0405002016/09/2019 07:00:00ทต.ชุมพร0.00.00.00.00.00.00.50.51.52.5405002116/09/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.010.5405002216/09/2019 07:00:00อบต.พระธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405002316/09/2019 07:00:00อบต.เด่นราษฎร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000116/09/2019 07:00:00อบต.น้ำคำใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5406000216/09/2019 07:00:00อบต.กู่จาน0.00.00.010.516.017.517.517.517.517.5406000316/09/2019 07:00:00อบต.หัวเมือง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000416/09/2019 07:00:00อบต.กุดแห่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000516/09/2019 07:00:00อบต.โนนเปือย0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.5406000616/09/2019 07:00:00อบต.โคกนาโก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000716/09/2019 07:00:00อบต.ฟ้าห่วน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000816/09/2019 07:00:00อบต.ดงมะไฟ0.00.00.00.00.00.00.00.00.07.0406000916/09/2019 07:00:00อบต.คำไผ่0.00.00.00.00.015.515.515.515.515.5407000116/09/2019 07:00:00อบต.หนองขอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000216/09/2019 07:00:00อบต.บุ่งหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.5407000316/09/2019 07:00:00อบต.ท่าโพธิ์ศรี0.50.55.514.514.514.514.514.559.060.0407000416/09/2019 07:00:00อบต.ตะบ่าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000516/09/2019 07:00:00อบต.ม่วงสามสิบ0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5407000616/09/2019 07:00:00อบต.โคกจาน0.00.00.00.00.00.00.00.014.515.0407000716/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.05.5407000816/09/2019 07:00:00อบต.เขื่องใน0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.5407000916/09/2019 07:00:00อบต.กุดชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001016/09/2019 07:00:00อบต.โดมประดิษฐ์0.50.50.50.50.50.50.52.55.05.0407001116/09/2019 07:00:00ทต.คอแลน0.01.02.55.56.57.07.07.044.547.5407001216/09/2019 07:00:00ทต.เทพวงศา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001316/09/2019 07:00:00อบต.สำโรง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001416/09/2019 07:00:00อบต.กาบิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001516/09/2019 07:00:00อบต.ภูจองนายอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5407001616/09/2019 07:00:00อบต.นาห่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001716/09/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001816/09/2019 07:00:00ทต.เหล่าเสือโก้ก0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5407001916/09/2019 07:00:00อบต.โนนกาเล็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002016/09/2019 07:00:00อบต.คำเขื่อนแก้ว0.00.01.03.55.05.05.05.05.57.0407002116/09/2019 07:00:00อบต.นาเรือง0.01.03.03.54.54.54.54.522.039.0407002216/09/2019 07:00:00อบต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002316/09/2019 07:00:00อบต.แก่งโดม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002416/09/2019 07:00:00อบต.ตาเกา0.00.00.00.00.00.00.00.51.52.0407002516/09/2019 07:00:00อบต.เหล่าแดง0.00.00.00.00.00.00.00.01.010.0409000116/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่งใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000216/09/2019 07:00:00อบต.ผักแพว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000316/09/2019 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.00.52.57.5409000416/09/2019 07:00:00อบต.ส้มป่อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000516/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยใต้0.00.00.00.00.00.00.02.57.547.5409000616/09/2019 07:00:00อบต.ศรีสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.01.052.0409000716/09/2019 07:00:00ทต.กระหวัน0.00.00.00.00.00.00.03.025.527.5409000816/09/2019 07:00:00อบต.บักดอง0.00.00.00.00.00.50.56.024.024.0409000916/09/2019 07:00:00ทต.สระกำแพงใหญ่0.00.00.00.00.00.00.01.01.013.5409001016/09/2019 07:00:00อบต.น้ำเกลี้ยง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001116/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยตึ๊กชู0.00.00.00.00.00.00.00.014.538.5409001216/09/2019 07:00:00อบต.ตาโกน0.00.00.00.00.00.00.00.03.551.5409001316/09/2019 07:00:00อบต.หนองหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0409001416/09/2019 07:00:00อบต.หนองกุง0.02.54.04.04.04.04.05.08.08.5409001516/09/2019 07:00:00อบต.เหล่ากวาง0.00.00.50.50.50.50.51.54.05.5409001616/09/2019 07:00:00ทต.บึงบูรณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001716/09/2019 07:00:00อบต.หนองเชียงทูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5409001816/09/2019 07:00:00อบต.ตำแย0.00.00.00.00.00.00.023.023.023.0409001916/09/2019 07:00:00อบต.ปราสาทเยอ0.00.00.00.00.00.00.09.59.523.5409002016/09/2019 07:00:00อบต.หนองม้า0.00.00.00.00.00.00.07.57.516.5409002116/09/2019 07:00:00อบต.กุดเมืองฮาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002216/09/2019 07:00:00อบต.ดวนใหญ่0.00.00.00.00.00.00.05.511.012.5409002316/09/2019 07:00:00อบต.สระเยาว์0.00.00.00.00.00.00.01.01.01.5409002416/09/2019 07:00:00อบต.กล้วยกว้าง0.00.00.00.00.00.00.01.52.03.5409002516/09/2019 07:00:00อบต.โจดม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000216/09/2019 07:00:00อบต.หนองแก0.00.00.00.00.00.00.00.510.510.5410000316/09/2019 07:00:00อบต.บ้านใหม่คลองเคียน0.00.00.00.00.00.00.00.013.514.0410000416/09/2019 07:00:00อบต.หนองบ่มกล้วย0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0410000516/09/2019 07:00:00อบต.เมืองการุ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.52.02.5410000616/09/2019 07:00:00อบต.หนองขาหย่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000716/09/2019 07:00:00อบต.หนองสรวง0.00.00.00.00.00.00.00.021.021.0410000816/09/2019 07:00:00อบต.หนองกลางดง0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0410000916/09/2019 07:00:00อบต.บ่อยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410001016/09/2019 07:00:00อบต.ลานสัก0.00.00.00.00.00.00.00.020.020.0410001116/09/2019 07:00:00อบต.ระบำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.012.0410001216/09/2019 07:00:00อบต.ทองหลาง0.00.00.00.00.00.012.012.013.514.0410001316/09/2019 07:00:00อบต.น้ำรอบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000116/09/2019 07:00:00อบต.หัวไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000216/09/2019 07:00:00อบต.ทองเอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000316/09/2019 07:00:00ทต.บางน้ำเชี่ยว0.00.00.00.00.00.014.520.020.525.0411000416/09/2019 07:00:00อบต.ไม้ดัด0.00.00.00.00.00.50.51.56.516.0411000516/09/2019 07:00:00อบต.คอทราย0.00.00.00.00.00.00.00.03.510.5411000616/09/2019 07:00:00อบต.โพประจักษ์0.00.00.00.00.00.02.510.010.016.0412000116/09/2019 07:00:00อบต.บ้านอิฐ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000216/09/2019 07:00:00อบต.ชัยฤทธิ์0.00.00.00.00.00.01.52.52.56.0412000316/09/2019 07:00:00อบต.โผงเผง0.00.00.00.00.00.00.04.55.55.5412000416/09/2019 07:00:00อบต.ศาลเจ้าโรงทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.5412000516/09/2019 07:00:00อบต.บางพลับ0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0412000616/09/2019 07:00:00ทต.เพชรเมืองทอง0.00.00.00.00.00.00.00.01.56.5412000716/09/2019 07:00:00อบต.อบทม0.00.00.00.00.00.00.00.00.52.5414000116/09/2019 07:00:00อบต.โคกสว่าง0.00.00.00.00.00.01.011.019.021.5414000216/09/2019 07:00:00ทต.ต้นตาล-พระยาทด0.00.00.00.00.00.00.01.58.013.0414000316/09/2019 07:00:00อบต.บางโขมด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000416/09/2019 07:00:00อบต.บ้านป่า0.00.00.00.00.00.00.00.04.08.0414000516/09/2019 07:00:00อบต.หนองย่างเสือ0.00.00.00.00.00.00.00.04.57.0414000616/09/2019 07:00:00อบต.บ้านกลับ0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0414000716/09/2019 07:00:00อบต.ไก่เส่า0.00.00.00.00.00.00.00.02.56.0414000816/09/2019 07:00:00ทต.คชสิทธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000916/09/2019 07:00:00อบต.บ้านลำ0.00.00.00.00.00.00.07.010.013.0414001016/09/2019 07:00:00อบต.ลำสมพุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001116/09/2019 07:00:00อบต.หินซ้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001216/09/2019 07:00:00ทต.ดอนพุด0.00.00.00.00.00.00.06.07.07.5414001316/09/2019 07:00:00อบต.แสลงพัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001416/09/2019 07:00:00อบต.พุแค0.00.00.00.00.00.00.03.510.014.0415000116/09/2019 07:00:00อบต.สวนพริก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5415000216/09/2019 07:00:00อบต.ลาดบัวหลวง0.00.00.00.00.00.015.515.516.024.0415000316/09/2019 07:00:00อบต.บ้านโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0415000416/09/2019 07:00:00ทต.บางนมโค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000516/09/2019 07:00:00อบต.บางซ้าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0415000616/09/2019 07:00:00อบต.ท่าดินแดง0.00.00.00.00.00.00.50.50.53.5415000716/09/2019 07:00:00อบต.พุทเลา0.00.00.00.00.00.00.00.03.03.0415000816/09/2019 07:00:00ทต.มหาราช0.00.00.00.00.00.016.018.018.018.5415000916/09/2019 07:00:00ทต.บ้านแพรก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001016/09/2019 07:00:00อบต.บ่อตาโล่0.00.00.00.00.00.08.08.08.513.0415001116/09/2019 07:00:00อบต.สนับทึบ0.00.00.00.00.00.03.03.08.08.0415001216/09/2019 07:00:00อบต.กบเจา0.00.00.00.00.00.00.00.02.53.0415001316/09/2019 07:00:00อบต.บ้านหว้า0.00.00.00.00.00.09.09.019.530.0415001416/09/2019 07:00:00อบต.โคกช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001516/09/2019 07:00:00ทต.อรัญญิก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001616/09/2019 07:00:00อบต.บ้านร่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001716/09/2019 07:00:00อบต.บ้านหีบ0.00.00.00.00.00.01.01.05.56.5415001816/09/2019 07:00:00อบต.โคกม่วง0.00.00.00.00.00.00.04.04.55.5417000116/09/2019 07:00:00อบต.ท่าช้าง0.00.00.00.00.00.08.010.026.526.5417000216/09/2019 07:00:00อบต.บางอ้อ0.00.00.00.00.00.00.00.57.57.5417000316/09/2019 07:00:00อบต.ปากพลี0.00.00.00.00.00.01.52.027.027.0417000416/09/2019 07:00:00อบต.พระอาจารย์0.00.00.00.00.00.00.00.017.018.0419000416/09/2019 07:00:00อบต.สวนพริกไทย0.00.00.00.00.00.032.532.554.054.0419000516/09/2019 07:00:00ทต.สามโคก0.00.00.00.00.00.527.027.532.532.5419000616/09/2019 07:00:00อบต.คลองหก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000716/09/2019 07:00:00อบต.หน้าไม้0.00.00.00.00.00.516.516.517.019.0419000816/09/2019 07:00:00รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานี0.00.00.50.50.50.527.027.528.529.0419000916/09/2019 07:00:00อบต.นพรัตน์0.00.00.00.00.00.00.00.03.510.0419001016/09/2019 07:00:00อบต.หนองสามวัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419001116/09/2019 07:00:00อบต.บึงทองหลาง0.00.00.00.00.00.05.05.011.522.5422001116/09/2019 07:00:00อบต.บางตะไนย์0.00.00.00.00.00.52.52.525.525.5422001216/09/2019 07:00:00อบต.ลำโพ0.00.00.00.00.00.00.00.03.03.5422001316/09/2019 07:00:00อบต.ศาลากลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001416/09/2019 07:00:00อบต.บางแม่นาง0.00.00.00.00.00.01.56.516.518.5422001516/09/2019 07:00:00อบต.ไทรน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5423000116/09/2019 07:00:00อบต.บางพระ0.00.00.00.00.00.013.021.524.043.5423000216/09/2019 07:00:00อบต.สิบเอ็ดศอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000316/09/2019 07:00:00อบต.ท่าทองหลาง0.00.00.00.00.00.00.01.05.06.0423000416/09/2019 07:00:00อบต.สิงโตทอง0.00.00.00.00.00.00.00.04.038.5423000516/09/2019 07:00:00อบตเกาะขนุน 0.00.00.00.00.00.00.00.04.05.0423000616/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่งพระยา0.00.00.00.00.00.02.52.531.041.5423000716/09/2019 07:00:00ทต.บางวัวคณารักษ์0.00.00.00.00.00.00.01.06.011.5423000816/09/2019 07:00:00อบต.ท่าตะเกียบ0.00.00.00.00.00.00.05.537.040.5423000916/09/2019 07:00:00อบต.บางเล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.0423001016/09/2019 07:00:00อบต.หัวสำโรง0.00.00.00.00.00.02.02.07.58.5424000116/09/2019 07:00:00อบต.หินกอง0.00.00.00.00.00.00.00.07.57.5424000216/09/2019 07:00:00อบต.คุ้งกระถิน0.00.00.00.00.00.00.00.05.05.0424000316/09/2019 07:00:00อบต.ดอนตะโก0.00.00.00.00.00.00.00.02.52.5424000416/09/2019 07:00:00อบต.ธรรมเสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000516/09/2019 07:00:00อบต.ดอนกรวย0.00.00.00.00.00.00.00.014.014.0424000616/09/2019 07:00:00อบต.อ่างหิน0.00.00.00.00.00.00.02.05.56.5424000716/09/2019 07:00:00อบต.หนองปลาหมอ0.00.00.00.00.00.00.00.03.03.0424000816/09/2019 07:00:00อบต.จอมบึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000916/09/2019 07:00:00อบต.สวนผึ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0424001016/09/2019 07:00:00อบต.ดอนใหญ่0.00.00.00.00.00.00.01.016.516.5424001116/09/2019 07:00:00อบต.หนองพันจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.519.019.0425000616/09/2019 07:00:00อบต.จรเข้ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.04.512.0425000716/09/2019 07:00:00อบต.บางเลน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425000816/09/2019 07:00:00ทต.เขาดิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425000916/09/2019 07:00:00อบต.ดอนคา0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.5425001016/09/2019 07:00:00อบต.หนองผักนาก0.00.00.00.00.00.00.00.05.543.0425001116/09/2019 07:00:00อบต.บ้านกร่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.511.0425001216/09/2019 07:00:00อบต.ไร่รถ0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5425001316/09/2019 07:00:00อบต.หนองมะค่าโมง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5425001416/09/2019 07:00:00อบต.ทัพหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000116/09/2019 07:00:00อบต.ไผ่ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.02.02.012.5426000216/09/2019 07:00:00อบต.ท่าวุ้ง0.00.00.00.00.00.012.020.521.530.0426000316/09/2019 07:00:00อบต.หนองแขม0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.0426000416/09/2019 07:00:00อบต.โคกสลุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0426000516/09/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.517.030.5426000616/09/2019 07:00:00อบต.ช่องสาริกา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000716/09/2019 07:00:00อบต.ชัยนารายณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.032.0426000916/09/2019 07:00:00อบต.ม่วงค่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.058.0426001016/09/2019 07:00:00อบต.ท่าหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.021.5426001116/09/2019 07:00:00อบต.หัวลำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5426001216/09/2019 07:00:00อบต.นิยมชัย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001316/09/2019 07:00:00อบต.โคกแสมสาร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001416/09/2019 07:00:00อบต.คลองเกตุ0.00.00.00.00.00.00.00.516.549.5428000516/09/2019 07:00:00อบต.บางโทรัด0.00.00.00.00.00.00.022.525.525.5428000616/09/2019 07:00:00อบต.สวนส้ม0.00.00.00.00.00.50.521.527.027.0428000716/09/2019 07:00:00อบต.แคราย0.00.00.00.00.01.01.06.519.019.5429000916/09/2019 07:00:00อบต.บางยอ0.00.00.00.00.00.520.520.526.026.0429001016/09/2019 07:00:00ทต.คลองด่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0429001116/09/2019 07:00:00อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.01.58.0430000716/09/2019 07:00:00ทต.โพธิ์งาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430000816/09/2019 07:00:00อบต.บางยาง0.00.00.00.00.00.00.00.02.09.5430000916/09/2019 07:00:00อบต.ท่าตูม0.00.00.00.00.00.00.00.04.04.0430001016/09/2019 07:00:00อบต.สะพานหิน0.00.00.00.00.00.00.02.030.032.0430001116/09/2019 07:00:00อบต.ไผ่ชะเลือด0.00.00.00.00.00.00.00.54.58.5431000116/09/2019 07:00:00อบต.รังกาใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.024.5431000216/09/2019 07:00:00อบต.บัวใหญ่0.00.00.00.00.00.00.07.07.57.5431000316/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.01.01.557.0431000416/09/2019 07:00:00อบต.ตะเคียน0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.0431000516/09/2019 07:00:00อบต.กุดพิมาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000616/09/2019 07:00:00อบต.บุ่งขี้เหล็ก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000716/09/2019 07:00:00ทต.ปักธงชัย0.00.00.00.00.00.00.00.01.51.5431000816/09/2019 07:00:00อบต.สะแกราช0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000916/09/2019 07:00:00อบต.ตะแบกบาน0.00.00.00.00.00.00.00.531.538.0431001016/09/2019 07:00:00อบต.โคกกระชาย0.00.00.00.00.00.00.00.07.521.5431001116/09/2019 07:00:00อบต.หินโคน0.00.00.00.00.00.00.01.03.512.0431001216/09/2019 07:00:00อบต.โนนเต็ง0.00.00.00.00.00.03.010.010.012.5431001316/09/2019 07:00:00อบต.ทับสวาย0.00.00.00.00.00.00.01.53.03.5431001416/09/2019 07:00:00อบต.โนนยอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001516/09/2019 07:00:00อบต.ตลาดไทร0.00.00.00.00.00.00.00.50.51.0431001616/09/2019 07:00:00อบต.โคกกลาง 0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5431001716/09/2019 07:00:00อบต.วังไม้แดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001816/09/2019 07:00:00อบต.ขามสะแกแสง0.00.00.00.00.00.02.52.52.54.0431001916/09/2019 07:00:00อบต.โนนสมบูรณ์0.00.00.00.00.00.00.00.025.550.5431002016/09/2019 07:00:00อบต.โนนไทย0.00.00.00.00.00.00.00.00.08.0431002116/09/2019 07:00:00ทต.ลาดบัวขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5431002216/09/2019 07:00:00อบต.หนองน้ำใส0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002416/09/2019 07:00:00ทต.วังไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5431002516/09/2019 07:00:00อบต.ดอนหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002616/09/2019 07:00:00อบต.เมืองปราสาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002716/09/2019 07:00:00อบต.บ้านใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.58.5431002816/09/2019 07:00:00อบต.สีสุก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002916/09/2019 07:00:00อบต.โนนสำราญ0.00.00.00.00.00.00.03.03.036.0431003016/09/2019 07:00:00ทต.ศาลเจ้าพ่อ0.00.00.00.00.00.00.00.016.019.0431003116/09/2019 07:00:00ทต.เมืองยาง0.00.00.50.50.50.50.50.50.54.0431003216/09/2019 07:00:00อบต.สำนักตะคร้อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003316/09/2019 07:00:00อบต.โพนทอง0.00.00.00.00.00.00.01.52.03.0431003416/09/2019 07:00:00อบต.หนองหว้า0.00.00.00.00.00.00.01.01.08.5431003516/09/2019 07:00:00อบต.มาบกราด0.00.00.00.00.00.00.00.00.013.5431003616/09/2019 07:00:00อบต.พันดุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003716/09/2019 07:00:00อบต.สำพะเนียง0.00.00.00.00.50.50.51.02.04.5431003816/09/2019 07:00:00อบต.บ้านเหลื่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5431003916/09/2019 07:00:00อบต.ช่องแมว0.00.00.00.00.00.00.00.00.07.0431004016/09/2019 07:00:00อบต.พระพุทธ0.00.00.00.00.00.00.00.00.022.5431004116/09/2019 07:00:00อบต.หนองระเวียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000116/09/2019 07:00:00อบต.ธาตุ0.00.00.00.00.00.00.01.51.531.5432000216/09/2019 07:00:00อบต.สังขะ0.00.00.00.00.00.00.00.01.025.0432000316/09/2019 07:00:00อบต.ช่างปี่0.00.00.00.00.00.00.00.05.012.0432000416/09/2019 07:00:00อบต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.51.05.0432000516/09/2019 07:00:00อบต.เกาะแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.08.520.5432000616/09/2019 07:00:00อบต.เป็นสุข0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000716/09/2019 07:00:00อบต.หนองใหญ่0.00.00.00.00.00.01.01.51.519.5432000816/09/2019 07:00:00ทต.ลำดวนสุรพินทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.550.5432000916/09/2019 07:00:00อบต.หนองระฆัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.07.0432001016/09/2019 07:00:00อบต.หนองเทพ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001116/09/2019 07:00:00อบต.ตาเมียง0.00.00.00.00.00.00.02.03.57.5432001216/09/2019 07:00:00อบต.ณรงค์0.00.00.00.00.00.00.00.00.564.5432001316/09/2019 07:00:00อบต.บึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.012.5432001416/09/2019 07:00:00อบต.กาบเชิง0.00.00.00.00.08.513.514.524.025.5432001516/09/2019 07:00:00อบต.อาโพน0.00.00.00.00.00.00.02.018.027.5432001616/09/2019 07:00:00อบต.หนองเมธี0.00.00.00.00.00.00.00.00.09.5436000116/09/2019 07:00:00อบต.สะแกซำ0.00.00.00.00.00.00.01.52.53.0436000216/09/2019 07:00:00อบต.หนองตะครอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000316/09/2019 07:00:00อบต.โคกกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.05.027.5436000416/09/2019 07:00:00ทต.สะแก0.00.00.00.00.00.00.017.517.520.0436000516/09/2019 07:00:00อบต.บ้านปรือ0.00.00.00.00.00.00.00.58.521.5436000616/09/2019 07:00:00อบต.ละเวี้ย0.00.00.00.00.00.00.016.516.535.5436000716/09/2019 07:00:00อบต.พรสำราญ0.00.00.00.00.00.00.01.01.01.5436000816/09/2019 07:00:00อบต.เย้ยปราสาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.07.5436000916/09/2019 07:00:00อบต.บึงเจริญ0.00.00.00.00.00.00.02.02.08.5436001016/09/2019 07:00:00อบต.ไทยเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.023.064.5436001116/09/2019 07:00:00อบต.ศรีสว่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.08.5436001216/09/2019 07:00:00อบต.เสาเดียว0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.5436001316/09/2019 07:00:00อบต.ป่าชัน0.00.00.00.00.00.00.08.08.011.5436001416/09/2019 07:00:00อบต.บ้านด่าน0.00.00.00.00.00.00.04.017.034.0436001516/09/2019 07:00:00อบต.สระบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001616/09/2019 07:00:00อบต.ยายแย้มวัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001716/09/2019 07:00:00อบต.โคกสนวน0.00.00.00.00.00.00.029.029.531.0436001816/09/2019 07:00:00อบต.ลำนางรอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001916/09/2019 07:00:00อบต.ดงอีจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.531.5436002016/09/2019 07:00:00อบต.หนองเยือง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436002116/09/2019 07:00:00อบต.สนวน0.00.00.00.00.00.00.00.51.02.5436002216/09/2019 07:00:00อบต.บ้านจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0438000116/09/2019 07:00:00อบต.บางแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0438000216/09/2019 07:00:00อบต.เหมืองใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.53.03.5440000716/09/2019 07:00:00อบต.หนองบอน0.00.00.00.00.00.00.013.038.041.5440000816/09/2019 07:00:00อบต.ทัพเสด็จ0.00.00.00.00.00.00.00.069.5110.5440000916/09/2019 07:00:00อบต.โคคลาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001016/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยโจด0.00.00.00.00.00.00.00.012.518.5440001116/09/2019 07:00:00อบต.ช่องกุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.029.035.5440001216/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่งมหาเจริญ0.00.00.00.00.00.00.05.517.521.5440001316/09/2019 07:00:00อบต.คลองไก่เถือน0.00.00.00.00.00.00.00.53.015.5440001416/09/2019 07:00:00อบต.เบญจขร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001516/09/2019 07:00:00อบต.เขาสามสิบ0.00.00.00.00.00.00.00.06.512.5440001616/09/2019 07:00:00ทต.โคกสูง0.00.00.00.00.00.00.00.033.056.0440001716/09/2019 07:00:00ทต.วังทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000116/09/2019 07:00:00อบต.วังกระแจะ0.00.00.00.00.00.011.018.019.519.5450000216/09/2019 07:00:00อบต.ไล่โว่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000316/09/2019 07:00:00อบต.หนองลู0.00.00.00.00.00.00.00.016.049.5450000416/09/2019 07:00:00อบต.ท่าม่วง0.00.00.00.00.00.01.01.04.04.0450000516/09/2019 07:00:00อบต.สนามแย้0.00.00.00.00.00.00.07.519.019.0450000616/09/2019 07:00:00อบต.ท่ากระดาน0.00.00.00.00.00.03.024.026.526.5450000716/09/2019 07:00:00อบต.หนองนกแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000816/09/2019 07:00:00อบต.บ่อพลอย0.00.00.00.00.00.00.00.010.010.0450000916/09/2019 07:00:00อบต.หนองรี0.00.00.00.00.00.02.52.52.52.5450001016/09/2019 07:00:00อบต.รางหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.05.5450001116/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยเขย่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001216/09/2019 07:00:00ทต.หนองปลาไหล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001316/09/2019 07:00:00อบต.สมเด็จเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001416/09/2019 07:00:00อบต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.013.513.5450001516/09/2019 07:00:00ทต.สระลงเรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000216/09/2019 07:00:00อบต.วังตะกู0.00.00.00.00.00.00.00.55.05.0451000316/09/2019 07:00:00อบต.หนองงูเหลือม0.00.00.00.00.00.00.00.515.015.5451000416/09/2019 07:00:00อบต.แหลมบัว0.00.00.00.00.00.00.016.521.522.0451000516/09/2019 07:00:00อบต.บางระกํา0.00.00.00.00.00.00.00.019.520.0451000616/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยม่วง0.00.00.00.00.00.01.53.54.54.5451000716/09/2019 07:00:00อบต.คลองจินดา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000816/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยด้วน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000916/09/2019 07:00:00อบต.หินมูล0.00.00.00.00.00.01.51.51.52.5451001016/09/2019 07:00:00อบต.ศาลายา0.00.00.00.00.00.00.00.04.05.0459000116/09/2019 07:00:00อบต.หนองอิรุณ0.00.00.00.00.00.50.56.08.59.0459000216/09/2019 07:00:00อบต.บางพระ0.00.00.00.00.01.51.542.045.045.0459000316/09/2019 07:00:00อบต.หนองขาม0.00.00.00.00.00.00.012.514.014.5459000416/09/2019 07:00:00ทต.หมอนนาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000516/09/2019 07:00:00อบต.หนองหงส์0.00.00.00.00.00.00.026.531.531.5459000616/09/2019 07:00:00เทศบาลห้วยใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000716/09/2019 07:00:00ทต.ตะเคียนเตี้ย0.00.00.00.00.00.00.07.021.521.5459000816/09/2019 07:00:00อบต.หนองปรือ0.00.00.00.00.00.01.030.535.035.0459000916/09/2019 07:00:00อบต.คลองพลู0.00.00.00.00.00.00.05.015.015.0459001016/09/2019 07:00:00อบต.บ่อทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459001116/09/2019 07:00:00อบต.เกาะจันทร์0.00.00.00.00.00.01.010.520.524.5459001216/09/2019 07:00:00ทต.พลูตาหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465000916/09/2019 07:00:00อบต.ไร่ส้ม0.00.00.00.00.00.00.00.02.09.0465001016/09/2019 07:00:00อบต.ไร่ใหม่พัฒนา0.00.00.00.00.00.00.08.518.018.0465001116/09/2019 07:00:00อบต.หนองชุมพล0.00.00.00.00.00.00.021.021.021.0465001216/09/2019 07:00:00อบต.หนองปรง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001316/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยลึก0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5465001416/09/2019 07:00:00อบต.ปากทะเล0.00.00.00.00.00.00.00.02.54.5465001516/09/2019 07:00:00อบต.หนองจอก0.00.00.00.00.00.00.00.010.513.5465001616/09/2019 07:00:00อบต.กลัดหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.013.514.0465001716/09/2019 07:00:00ทต.บางตะบูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5465001816/09/2019 07:00:00อบต.ยางน้ำกลัดใต้0.00.00.00.00.00.00.05.023.523.5465001916/09/2019 07:00:00อบต.วังจันทร์ 0.00.00.00.00.00.00.014.520.522.5478000116/09/2019 07:00:00อบต.แกลงกะเฉด0.00.00.00.00.00.00.055.062.066.5478000216/09/2019 07:00:00ทต.ชากบก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000316/09/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.017.025.528.0478000416/09/2019 07:00:00ทต.บ้านนา0.00.00.00.00.00.00.00.086.594.5478000516/09/2019 07:00:00อบต.มาบยางพร0.00.00.00.00.00.00.011.015.517.5478000616/09/2019 07:00:00อบต.ละหาร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000716/09/2019 07:00:00อบต.พลา0.00.00.00.00.00.00.027.534.535.5478000816/09/2019 07:00:00อบต.วังจันทร์0.00.00.00.00.00.00.09.527.532.5478000916/09/2019 07:00:00อบต.พนานิคม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478001016/09/2019 07:00:00ทต.มาบข่า0.00.00.00.00.00.09.021.526.528.0478001116/09/2019 07:00:00อบต.น้ำเป็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478001216/09/2019 07:00:00อบต.เขาน้อย0.00.00.00.00.00.00.019.043.046.0480000116/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่งเบญจา0.00.00.00.00.00.00.051.5110.0125.0480000216/09/2019 07:00:00อบต.มะขาม0.00.00.00.00.00.01.543.061.0130.5480000316/09/2019 07:00:00อบต.วังสรรพรส0.00.00.00.00.00.00.036.062.5102.5480000416/09/2019 07:00:00อบต.บางกระไชย0.00.00.00.00.00.062.5109.5112.0124.0480000516/09/2019 07:00:00อบต.โป่งน้ำร้อน0.00.00.00.00.01.01.07.516.020.5480000616/09/2019 07:00:00อบต.ทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.04.035.540.5480000716/09/2019 07:00:00อบต.ขุนช่อง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000816/09/2019 07:00:00อบต.สนามไชย0.00.00.00.00.00.06.041.057.571.0480000916/09/2019 07:00:00ทต.คลองพลู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001316/09/2019 07:00:00อบต.บ่อนอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001416/09/2019 07:00:00อบต.ปากน้ำปราณ0.00.00.00.00.00.00.09.012.012.0500001516/09/2019 07:00:00อบต.แม่รำพึง0.00.00.52.04.54.56.024.531.531.5500001616/09/2019 07:00:00อบต.กำเนิดนพคุณ0.00.00.52.05.57.510.023.533.533.5500001716/09/2019 07:00:00ทต.บ้านกรูด0.50.50.51.52.56.57.022.031.531.5500001816/09/2019 07:00:00อบต.ช้างแรก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001916/09/2019 07:00:00อบต.ทรายทอง0.51.54.04.04.04.05.034.543.043.0500002016/09/2019 07:00:00อบต.ไชยราช0.50.51.01.01.01.52.036.050.550.5500002116/09/2019 07:00:00อบต.บางสะพาน0.51.03.55.55.56.07.034.041.041.0500002216/09/2019 07:00:00ทต.กุยบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002316/09/2019 07:00:00อบต.ดอนยายหนู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002416/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.01.03.03.0500002516/09/2019 07:00:00อบต.อ่างทอง1.52.53.03.03.55.55.523.534.034.0500002616/09/2019 07:00:00อบต.สามร้อยยอด0.00.00.00.00.00.00.01.510.510.5500002716/09/2019 07:00:00อบต.ศิลาลอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002816/09/2019 07:00:00อบต.หินเหล็กไฟ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002916/09/2019 07:00:00อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.03.05.55.5501000116/09/2019 07:00:00ทต.ท่าพริกเนินทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000216/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่งนนทรี1.01.53.05.09.016.026.5257.5289.0374.0501000316/09/2019 07:00:00อบต.บ่อพลอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000416/09/2019 07:00:00อบต.ด่านชุมพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000516/09/2019 07:00:00อบต.คลองใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000616/09/2019 07:00:00อบต.เกาะช้าง1.53.55.07.57.513.014.5312.0412.5471.0517000116/09/2019 07:00:00ทต.วังใหม่0.00.00.01.55.55.57.032.586.590.5517000216/09/2019 07:00:00อบต.หินแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000316/09/2019 07:00:00อบต.สลุย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000416/09/2019 07:00:00อบต.นากระตาม0.00.00.00.00.50.50.517.531.532.0517000516/09/2019 07:00:00ทม.หลังสวน0.00.00.00.00.51.55.524.535.536.0517000616/09/2019 07:00:00อบต.บางน้ำจืด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000716/09/2019 07:00:00ทต.พะโต๊ะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000816/09/2019 07:00:00อบต.ละแม0.00.00.00.52.58.512.541.050.550.5517000916/09/2019 07:00:00อบต.สวี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001016/09/2019 07:00:00อบต.ดอนยาง0.00.00.00.00.00.00.531.534.034.0517001116/09/2019 07:00:00ทต.ชุมโค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001216/09/2019 07:00:00ทต.ทุ่งตะไคร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001316/09/2019 07:00:00ทต.ปะทิว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001416/09/2019 07:00:00ทต.ท่าแซะ0.00.00.00.00.00.00.533.549.049.5517001516/09/2019 07:00:00อบต.ปังหวาน0.00.00.00.51.04.511.544.564.068.0517001616/09/2019 07:00:00อบต.เขาทะลุ0.00.00.00.52.04.59.525.566.569.0532000116/09/2019 07:00:00อบต.ลำเลียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0532000216/09/2019 07:00:00อบต.จ.ป.ร.1.51.51.54.09.09.514.545.0130.5144.5532000316/09/2019 07:00:00อบต.กะเปอร์0.00.00.00.02.52.53.08.010.511.0532000416/09/2019 07:00:00ทต.ละอุ่น0.00.52.53.03.011.528.079.5141.0152.5532000516/09/2019 07:00:00อบต.นาคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5551001116/09/2019 07:00:00อบต.คลองสระ0.00.00.00.00.00.01.01.533.533.5551001216/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่ง0.00.00.01.02.05.59.513.536.061.0551001316/09/2019 07:00:00อบต.ลำพูน0.00.00.00.00.00.51.01.511.531.0551001416/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่งเตา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001516/09/2019 07:00:00อบต.น้ำพุ0.00.00.00.00.02.05.05.08.09.0551001616/09/2019 07:00:00อบต.ท่าอุแท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001716/09/2019 07:00:00อบต.ป่าร่อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001816/09/2019 07:00:00อบต.ตะเคียนทอง0.50.51.01.01.01.02.53.027.031.5551001916/09/2019 07:00:00อบต.บางมะเดื่อ0.00.00.00.51.02.53.54.015.061.5551002016/09/2019 07:00:00อบต.ท่าสะท้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002116/09/2019 07:00:00อบต.ตะปาน0.00.00.00.50.52.04.05.017.020.0551002216/09/2019 07:00:00อบต.หนองไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002316/09/2019 07:00:00อบต.คลองไทร0.00.00.00.00.51.54.06.511.512.0551002416/09/2019 07:00:00อบต.ชลคราม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002516/09/2019 07:00:00ทต.ท่าชนะ0.00.00.00.52.54.510.513.521.527.0551002616/09/2019 07:00:00อบต.คลองพา0.00.00.01.02.06.513.522.034.540.5551002716/09/2019 07:00:00ทต.คลองชะอุ่น0.00.50.51.01.010.510.512.027.027.5551002816/09/2019 07:00:00อบต.คลองฉนวน0.00.00.00.00.03.55.05.016.523.0551002916/09/2019 07:00:00อบต.พรุไทย0.00.00.01.53.010.522.026.050.552.0551003016/09/2019 07:00:00อบต.พ่วงพรมคร0.00.00.00.00.03.57.58.012.014.5551003116/09/2019 07:00:00อบต.ตะกุกใต้0.51.01.01.51.58.014.027.054.058.5551003216/09/2019 07:00:00อบต.ทรัพย์ทวี0.00.00.00.00.51.01.52.511.545.5551003316/09/2019 07:00:00อบต.ท่ากระดาน0.00.00.00.51.05.57.59.521.542.5552000616/09/2019 07:00:00อบต.สิชล0.00.00.00.00.01.53.54.018.025.0552000716/09/2019 07:00:00อบต.กรุงชิง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552000816/09/2019 07:00:00ทต.กะปาง0.00.00.51.52.05.09.09.09.09.0552000916/09/2019 07:00:00อบต.ท่าซอม0.00.00.50.50.50.50.513.514.523.5552001016/09/2019 07:00:00อบต.ทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001116/09/2019 07:00:00อบต.บ้านใหม่0.00.00.00.00.00.50.513.513.531.5552001216/09/2019 07:00:00อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก0.00.00.00.00.00.00.00.011.024.5552001316/09/2019 07:00:00อบต.ขนาบนาก0.00.00.00.00.00.50.53.53.523.5552001416/09/2019 07:00:00อบต.สระแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001516/09/2019 07:00:00อบต.ไทยบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001616/09/2019 07:00:00อบต.ฉลอง0.00.00.00.00.51.54.04.013.014.0552001716/09/2019 07:00:00อบต.ร่อนพิบูลย์0.00.00.00.00.00.00.511.013.013.5552001816/09/2019 07:00:00อบต.ปริก0.00.00.00.51.52.02.02.03.57.5552001916/09/2019 07:00:00อบต.ควนทอง0.00.00.00.00.00.51.02.027.527.5552002016/09/2019 07:00:00อบต.บ้านตูล0.00.00.50.50.50.50.52.010.510.5552002116/09/2019 07:00:00อบต.แม่เจ้าอยู่หัว0.00.00.00.00.00.50.58.09.09.5552002216/09/2019 07:00:00อบต.ท่าดี0.00.00.00.00.00.00.00.05.56.0552002316/09/2019 07:00:00อบต.วังหิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002416/09/2019 07:00:00อบต.กะทูน0.00.00.00.00.52.54.04.013.022.5552002516/09/2019 07:00:00อบต.แก้วแสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002616/09/2019 07:00:00ทต.พรหมโลก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002716/09/2019 07:00:00อบต.คลองเส0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002816/09/2019 07:00:00อบต.ช้างซ้าย0.00.00.00.00.00.50.51.51.51.5552002916/09/2019 07:00:00อบต.นบพิตำ0.00.00.00.00.51.51.52.54.511.0552003016/09/2019 07:00:00อบต.สวนขัน0.00.00.00.00.02.02.53.011.011.0552003116/09/2019 07:00:00อบต.เชียรเขา0.00.00.00.00.00.01.04.05.57.0552003216/09/2019 07:00:00อบต.สามตำบล0.00.00.00.00.00.00.04.05.57.5560000116/09/2019 07:00:00อบต.ตำนาน0.00.00.00.00.00.00.06.09.09.0560000216/09/2019 07:00:00อบต.ปันแต0.00.00.00.00.00.00.07.511.011.5560000316/09/2019 07:00:00ทต.บ้านสวน0.00.00.00.00.00.00.01.52.02.0560000416/09/2019 07:00:00อบต.ฝาละมี0.00.00.00.00.00.00.57.07.57.5560000516/09/2019 07:00:00ทต.หารเทา0.00.00.00.00.00.00.518.018.518.5560000616/09/2019 07:00:00ทต.เขาชัยสน0.00.00.00.00.00.00.07.517.517.5560000716/09/2019 07:00:00ร.ร. บ้านคลองขุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000816/09/2019 07:00:00ทต.เขาหัวช้าง0.00.00.00.00.00.00.56.09.59.5560000916/09/2019 07:00:00ทต.ควนเสาธง0.00.00.00.00.00.01.010.015.015.0560001016/09/2019 07:00:00ทต.คลองทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.013.015.515.5560001116/09/2019 07:00:00อบต.ป่าบอน0.00.00.00.00.00.00.510.513.513.5560001216/09/2019 07:00:00อบต.หนองธง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001316/09/2019 07:00:00อบต.เขาปู่0.00.00.00.00.50.50.53.513.014.5560001416/09/2019 07:00:00อบต.ตะแพน0.00.00.00.00.00.00.011.520.020.5560001516/09/2019 07:00:00อบต.บ้านพร้าว0.00.00.00.00.00.00.09.515.516.0560001616/09/2019 07:00:00ทต.ท่ามะเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.02.03.03.0560001716/09/2019 07:00:00อบต.บ้านนา0.00.00.00.00.00.00.08.516.516.5560001816/09/2019 07:00:00ทต.ชุมพล0.00.00.00.00.00.00.07.511.511.5561000116/09/2019 07:00:00อบต.นบปริง0.00.00.00.51.512.528.540.564.074.0561000216/09/2019 07:00:00อบต.ทับปุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000316/09/2019 07:00:00อบต.บางเหรียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000416/09/2019 07:00:00อบต.ท้ายเหมือง0.00.00.00.50.512.520.020.550.553.5561000516/09/2019 07:00:00อบต.บางนายสี0.00.00.51.01.58.530.040.585.591.0561000616/09/2019 07:00:00อบต.แม่นางขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000716/09/2019 07:00:00อบต.กระโสม0.00.00.00.00.018.532.032.577.583.0561000816/09/2019 07:00:00อบต.คลองเคียน0.00.00.00.00.511.011.011.053.058.5561000916/09/2019 07:00:00อบต.เหมาะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0564000116/09/2019 07:00:00ทต.กะรน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0564000216/09/2019 07:00:00อบต.ป่าคลอก0.00.00.00.00.03.54.04.030.030.0564000316/09/2019 07:00:00อบต.กมลา0.00.00.00.00.00.00.00.07.57.5566000216/09/2019 07:00:00อบต.เขาทอง0.00.00.00.01.013.515.516.538.042.0566000316/09/2019 07:00:00อบต.เกาะกลาง0.00.00.00.00.00.50.51.514.514.5566000416/09/2019 07:00:00อบต.คลองท่อมใต้0.00.00.00.00.01.01.05.06.510.5566000516/09/2019 07:00:00อบต.อ่าวลึกใต้0.00.00.50.50.512.018.518.550.555.0566000616/09/2019 07:00:00ทต.เขาพนม0.00.00.00.00.59.09.510.023.034.0566000716/09/2019 07:00:00อบต.คีรีวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000816/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่งไทรทอง0.00.00.00.00.53.53.523.039.049.5566000916/09/2019 07:00:00อบต.คลองขนาน0.00.00.00.00.01.51.51.516.018.5567000116/09/2019 07:00:00อบต.หนองตรุด0.00.00.00.00.51.01.019.554.554.5567000316/09/2019 07:00:00อบต.เขาขาว0.00.00.00.00.00.00.06.515.515.5567000416/09/2019 07:00:00อบต.คลองชีล้อม0.00.00.00.03.03.53.510.549.049.0567000516/09/2019 07:00:00อบต.บ้านนา0.00.00.00.02.52.52.521.522.522.5567000616/09/2019 07:00:00ทต.สิเกา0.00.00.00.00.52.02.022.540.040.0567000716/09/2019 07:00:00อบต.เกาะเปียะ0.00.00.00.01.01.01.011.524.524.5567000816/09/2019 07:00:00อบต.ท่าสะบ้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000916/09/2019 07:00:00อบต.นาโยงเหนือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567001016/09/2019 07:00:00อบต.คลองปาง0.00.00.00.00.00.00.06.023.527.0567001116/09/2019 07:00:00อบต.หาดสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000116/09/2019 07:00:00อบต.คลองแดน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000216/09/2019 07:00:00อบต.ปากแตระ0.00.00.00.00.00.00.011.512.013.5568000316/09/2019 07:00:00ทต.น้ำน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000416/09/2019 07:00:00อบต.กำแพงเพชร0.00.00.00.00.00.00.013.516.516.5568000516/09/2019 07:00:00อบต.เขาพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000616/09/2019 07:00:00อบต.ชุมพล0.00.00.00.00.00.00.03.03.03.0568000716/09/2019 07:00:00อบต.กระดังงา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000816/09/2019 07:00:00ทต.ท่าช้าง0.00.00.00.00.00.01.010.518.519.0568000916/09/2019 07:00:00อบต.เกาะใหญ่0.00.00.00.00.00.00.011.012.012.0568001116/09/2019 07:00:00อบต.บางเขียด0.00.00.00.00.00.00.511.011.011.0568001216/09/2019 07:00:00อบต.ชิงโค0.00.00.00.00.00.00.514.014.014.0568001316/09/2019 07:00:00ทต.ปาดัง0.00.00.00.00.00.00.510.013.513.5568001416/09/2019 07:00:00อบต.คลองอู่ตะเภา0.00.00.00.00.00.00.50.50.50.5170016/09/2019 07:00:00วัดโคกเหรียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0180016/09/2019 07:00:00สำนักสงฆ์เก่าร้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0150016/09/2019 07:00:00อ่างเก็บน้ำคลองหลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0160016/09/2019 07:00:00วัดโพธิ์0.00.00.00.00.00.01.84.84.84.8140016/09/2019 07:00:00วัดวังพา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0130016/09/2019 07:00:00วัดพรุชบา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0190016/09/2019 07:00:00สถานีอนามัยคลองรำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0200016/09/2019 07:00:00เทศบาลปริก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0120016/09/2019 07:00:00ตชด. ค่ายท่านมุก0.00.00.00.00.00.01.23.43.43.480016/09/2019 07:00:00วัดม่วงก็อง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.090016/09/2019 07:00:00วัดทุ่งจัง0.00.00.00.00.00.02.49.29.29.2110016/09/2019 07:00:00วัดทุ่งปรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100016/09/2019 07:00:00วัดควนเนียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.070016/09/2019 07:00:00วัดบางธน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.060016/09/2019 07:00:00วัดบ้านไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.050016/09/2019 07:00:00วัดโพธาราม0.00.00.00.00.00.01.85.85.85.830016/09/2019 07:00:00ที่ว่าการ อ.นาหม่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.020016/09/2019 07:00:00วัดเขากลอย0.00.00.00.00.00.21.434.634.634.610016/09/2019 07:00:00โรงฆ่าสัตว์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0210016/09/2019 07:00:00ศูนย์เพาะชำกล้าไม้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040016/09/2019 07:00:00ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย เขต 120.00.00.00.00.00.01.27.27.27.2570000116/09/2019 07:00:00อบต.ตันหยงโป0.00.00.54.05.55.56.59.023.029.5570000216/09/2019 07:00:00อบต.ละงู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000316/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่งหว้า0.00.00.00.00.00.00.053.563.063.0570000416/09/2019 07:00:00อบต.ทุ่งนุ้ย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000516/09/2019 07:00:00อบต.วังประจัน0.00.00.00.00.50.52.012.026.026.0570000616/09/2019 07:00:00อบต.ท่าแพ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000716/09/2019 07:00:00อบต.ปาล์มพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0580000116/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเมือง0.00.00.00.00.00.01.413.413.413.4580000216/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอหนองจิก(โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์)0.00.00.00.00.00.01.236.836.836.8580000316/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.617.417.417.4580000416/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสายบุรี0.00.00.20.20.20.20.682.882.882.8580000516/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอมายอ0.00.00.00.00.00.00.423.423.423.4580000616/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ0.00.00.00.00.00.00.812.812.812.8580000716/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น0.00.00.00.00.00.01.034.234.234.2580000816/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยะรัง0.00.00.00.00.00.00.417.017.017.0580000916/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง0.00.00.00.00.00.01.213.413.413.4580001016/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง0.00.00.00.00.00.00.272.472.472.4580001116/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอกะพ้อ0.00.00.20.20.20.20.40.81.01.0580001216/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน0.00.00.00.00.00.03.855.255.255.2568003916/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอจะนะ0.00.00.00.00.00.21.018.218.218.2568004016/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอนาทวี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568004116/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเทพา0.00.00.00.00.00.01.611.811.811.8568004216/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย0.00.00.00.00.00.00.636.436.436.4581000116/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเมือง(ศาลากลางจังหวัด)0.00.00.00.00.00.00.444.844.844.8581000216/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอรามัน0.00.00.00.00.00.00.00.20.40.4581000316/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยะหา0.00.00.00.00.00.00.224.424.424.4581000416/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอกาบัง0.00.00.00.00.00.00.223.223.223.2581000516/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอกรงปีนัง0.00.00.00.00.00.00.215.415.415.4581000616/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอธารโต0.00.00.00.00.40.40.628.628.628.6581000716/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา0.00.00.01.21.21.22.09.09.09.0581000816/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเบตง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0583000116/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเมือง(ศาลากลางจังหวัด)0.00.00.00.00.00.01.657.857.857.8583000216/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก0.00.00.00.00.00.00.04.24.24.2583000316/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอตากใบ0.00.00.00.00.00.00.216.016.016.0583000416/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร0.00.00.00.00.00.20.81.81.81.8583000516/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยี่งอ0.00.00.00.00.00.01.631.031.031.0583000616/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0583000716/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอระแงะ0.00.00.00.00.00.01.214.414.414.4583000816/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง0.00.00.00.00.00.00.611.811.811.8583000916/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอแว้ง0.00.00.00.00.00.00.016.216.216.2583001016/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ0.00.00.00.00.00.01.642.642.642.6583001116/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ0.00.00.00.00.00.01.214.214.214.2583001216/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสุคิริน0.00.00.00.00.00.40.417.817.817.8583001316/09/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอจะแนะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0583001416/09/2019 07:00:00สนามบินนราธิวาส0.00.00.00.00.00.00.841.241.241.2583001516/09/2019 07:00:00ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง0.00.00.00.00.00.02.837.637.637.6