300000122/09/2023 07:00:00อบต.แม่เงา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0300000222/09/2023 07:00:00อบต.แม่นาเติง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0300000322/09/2023 07:00:00อบต.แม่ลาน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0300000422/09/2023 07:00:00อบต.ถ้ำลอด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0300000522/09/2023 07:00:00อบต.แม่สวด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000122/09/2023 07:00:00อบต.ริมโขง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000222/09/2023 07:00:00อบต.ม่วงคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000322/09/2023 07:00:00อบต.ป่าตึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000422/09/2023 07:00:00อบต.ปล้อง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000522/09/2023 07:00:00อบต.เมืองชุม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000622/09/2023 07:00:00ทต.ศรีโพธิ์เงิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000722/09/2023 07:00:00อบต.ป่าซาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000822/09/2023 07:00:00อบต.หนองป่าก่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000922/09/2023 07:00:00อบต.แม่สลองนอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303001022/09/2023 07:00:00ทต.ม่วงยาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303001822/09/2023 07:00:00ทต.เวียงเชียงแสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303001922/09/2023 07:00:00อบต.ยางฮอม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303002022/09/2023 07:00:00อบต.ไม้ยา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303002122/09/2023 07:00:00อบต.สันสลี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303002222/09/2023 07:00:00อบต.ศรีเมืองชุม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000122/09/2023 07:00:00อบต.ออย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000222/09/2023 07:00:00ทต.หย่วน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000322/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยลาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000422/09/2023 07:00:00อบต.จุน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000522/09/2023 07:00:00อบต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000622/09/2023 07:00:00อบต.บ้านมาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000722/09/2023 07:00:00อบต.ป่าสัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000822/09/2023 07:00:00ทต.ดงเจน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000122/09/2023 07:00:00ทต.สบเตี๊ยะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000222/09/2023 07:00:00อบต.แม่แตง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000322/09/2023 07:00:00นิคมสร้างตนเขื่อนภูมิพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000422/09/2023 07:00:00อบต.สันทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000522/09/2023 07:00:00อบต.ช่างเคิ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000622/09/2023 07:00:00อบต.อมก๋อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000722/09/2023 07:00:00อบต.สะเมิงเหนือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000822/09/2023 07:00:00อบต.หางดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000922/09/2023 07:00:00อบต.เชียงดาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001022/09/2023 07:00:00อบต.เมืองแหง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001122/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่งปี้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001222/09/2023 07:00:00ทต.สันติสุข0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001722/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001822/09/2023 07:00:00อบต.ลวงเหนือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001922/09/2023 07:00:00ทต.ดอนแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002022/09/2023 07:00:00ทต.หนองจ๊อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002122/09/2023 07:00:00อบต.หนองควาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002222/09/2023 07:00:00อบต.ยุหว่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002322/09/2023 07:00:00อบต.แม่ปูคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002422/09/2023 07:00:00อบต.แม่สาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002522/09/2023 07:00:00อบต.แม่หอพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002622/09/2023 07:00:00อบต.นาคอเรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002722/09/2023 07:00:00อบต.ศรีดงเย็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002822/09/2023 07:00:00อบต.ออนกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000122/09/2023 07:00:00อบต.แจ้ห่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000222/09/2023 07:00:00อบต.นาแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000322/09/2023 07:00:00อบต.สบปราบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000422/09/2023 07:00:00อบต.วังแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000522/09/2023 07:00:00ทต.เสริมงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000622/09/2023 07:00:00อบต.นิคมพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000722/09/2023 07:00:00ทต.ป่าตันนาครัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000822/09/2023 07:00:00อบต.ท่าผา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000922/09/2023 07:00:00ทต.พระบาทวังตวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328001022/09/2023 07:00:00อบต.บ้านดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328001122/09/2023 07:00:00ทต.เมืองปาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328001222/09/2023 07:00:00อบต.บ้านค่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328001322/09/2023 07:00:00อบต.เวียงตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000122/09/2023 07:00:00ทต.ทาขุนเงิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000222/09/2023 07:00:00อบต.นาทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000322/09/2023 07:00:00อบต.ป่าพลู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000422/09/2023 07:00:00รร.บ้านก้อจัดสรร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000522/09/2023 07:00:00สวนป่าแม่ลี้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000622/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่งหัวช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000722/09/2023 07:00:00อบต.ท่าตุ้ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000822/09/2023 07:00:00ทต.บ้านธิ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000922/09/2023 07:00:00ทต.หนองล่อง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000122/09/2023 07:00:00อบต.แม่ปาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000222/09/2023 07:00:00อบต.น้ำเลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000322/09/2023 07:00:00อบต.บ้านกวาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000422/09/2023 07:00:00ทต.สวนเขื่อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000522/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยม้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000622/09/2023 07:00:00อบต.ไทรย้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000722/09/2023 07:00:00อบต.เวียงต้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000822/09/2023 07:00:00อบต.สะเอียบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000922/09/2023 07:00:00อบต.ไผ่โทน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001022/09/2023 07:00:00อบต.แม่จั๊วะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001122/09/2023 07:00:00ทต.ห้วยหม้าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001222/09/2023 07:00:00อบต.ป่าสัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001322/09/2023 07:00:00อบต.น้ำรัด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001522/09/2023 07:00:00อบต.หัวทุ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001622/09/2023 07:00:00ทต.ป่าแมต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001722/09/2023 07:00:00อบต.แม่เกิ๋ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000122/09/2023 07:00:00ทต.ศีรษะเกษ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000222/09/2023 07:00:00อบต.ไหล่น่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000322/09/2023 07:00:00อบต.เปือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000422/09/2023 07:00:00ทต.หนองแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000522/09/2023 07:00:00อบต.สวด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000622/09/2023 07:00:00อบต.น้ำเกี๋ยน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000722/09/2023 07:00:00อบต.นาทะนุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000122/09/2023 07:00:00อบต.ไร่อ้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000222/09/2023 07:00:00อบต.แสนตอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000322/09/2023 07:00:00อบต.ท่าปลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000422/09/2023 07:00:00อบต.แม่พูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000522/09/2023 07:00:00อบต.บ้านเสี้ยว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000622/09/2023 07:00:00อบต.ม่วงเจ็ดต้น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000722/09/2023 07:00:00ทต.ทองแสนขัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000822/09/2023 07:00:00อบต.น้ำไคร้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000922/09/2023 07:00:00อบต.วังแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000122/09/2023 07:00:00ทต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000222/09/2023 07:00:00อบต.พระธาตุบังพวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000322/09/2023 07:00:00อบต.กุดบง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000422/09/2023 07:00:00อบต.บ้านผือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000522/09/2023 07:00:00อบต.พระพุทธบาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000622/09/2023 07:00:00อบต.หนองทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000722/09/2023 07:00:00ทต.ท่าสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000822/09/2023 07:00:00ทต.สังคม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000922/09/2023 07:00:00อบต.โซ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001022/09/2023 07:00:00อบต.ศรีชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001122/09/2023 07:00:00อบต.ไคสี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001222/09/2023 07:00:00อบต.นาทับไฮ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001322/09/2023 07:00:00อบต.โพนแพง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001422/09/2023 07:00:00อบต.หนองหัวช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001522/09/2023 07:00:00อบต.บุ่งคล้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001622/09/2023 07:00:00อบต.ดงบัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001722/09/2023 07:00:00อบต.โนนศิลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001822/09/2023 07:00:00อบต.ชุมภูพร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001922/09/2023 07:00:00อบต.เฝ้าไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352002022/09/2023 07:00:00อบต.โพธิ์ตาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352002122/09/2023 07:00:00อบต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000122/09/2023 07:00:00อบต.น้ำสวย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000222/09/2023 07:00:00อบต.วังสะพุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000322/09/2023 07:00:00อบต.หนองงิ้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000422/09/2023 07:00:00อบต.โคกขมิ้น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000522/09/2023 07:00:00อบต.โคกงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000622/09/2023 07:00:00อบต.โป่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000722/09/2023 07:00:00อบต.เชียงคาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000822/09/2023 07:00:00อบต.ธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000922/09/2023 07:00:00อบต.หนองผือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001022/09/2023 07:00:00อบต.ศรีฐาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001122/09/2023 07:00:00อบต.สานตม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001222/09/2023 07:00:00อบต.ปลาบ่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001322/09/2023 07:00:00อบต.แสงภา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001422/09/2023 07:00:00ทต.เชียงกลม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001522/09/2023 07:00:00อบต.นาด้วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001622/09/2023 07:00:00อบต.โนนปอแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001722/09/2023 07:00:00อบต.ผาอินทร์แปลง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001822/09/2023 07:00:00อบต.ปวนพุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001922/09/2023 07:00:00อบต.หนองคัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000122/09/2023 07:00:00อบต.นาข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000222/09/2023 07:00:00อบต.เพ็ญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000322/09/2023 07:00:00ทต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000422/09/2023 07:00:00อบต.โพนงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000522/09/2023 07:00:00อบต.บ้านม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000622/09/2023 07:00:00อบต.นาคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000722/09/2023 07:00:00อบต.โพธิ์ศรีสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000822/09/2023 07:00:00อบต.บุ่งแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000922/09/2023 07:00:00อบต.กุดจับ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001022/09/2023 07:00:00ทต.ตาลเลียน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001122/09/2023 07:00:00ทต.อูบมุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001222/09/2023 07:00:00อบต.หนองบัวบาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001322/09/2023 07:00:00อบต.นางัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001422/09/2023 07:00:00อบต.เมืองพาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001522/09/2023 07:00:00อบต.บ้านโคก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001622/09/2023 07:00:00อบต.หัวนาคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001722/09/2023 07:00:00อบต.หนองหลัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001822/09/2023 07:00:00ทต.คอนสาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001922/09/2023 07:00:00อบต.นายูง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002022/09/2023 07:00:00ทต.ห้วยสามพาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002122/09/2023 07:00:00อบต.แสงสว่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002222/09/2023 07:00:00อบต.นาทม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002322/09/2023 07:00:00อบต.ดอนกลอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002422/09/2023 07:00:00อบต.หนองกุงทับม้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002522/09/2023 07:00:00อบต.พันดอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002622/09/2023 07:00:00อบต.บ้านโปร่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002722/09/2023 07:00:00อบต.หนองหัวคู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000122/09/2023 07:00:00อบต.ขมิ้น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000222/09/2023 07:00:00อบต.พรรณนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000322/09/2023 07:00:00อบต.ศรีวิชัย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000422/09/2023 07:00:00อบต.หนองแวงใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000522/09/2023 07:00:00ทต.สามัคคีพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000622/09/2023 07:00:00ทต.บะหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000722/09/2023 07:00:00อบต.นาโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000822/09/2023 07:00:00อบต.ค้อใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000922/09/2023 07:00:00อบต.ทรายมูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001022/09/2023 07:00:00ทต.พังโคนศรีจำปา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001122/09/2023 07:00:00ทต.ส่องดาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001222/09/2023 07:00:00ทต.หนองลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001322/09/2023 07:00:00อบต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001422/09/2023 07:00:00ทต.กุดแฮด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001522/09/2023 07:00:00อบต.แมดนาท่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001622/09/2023 07:00:00อบต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001722/09/2023 07:00:00อบต.หนองบัวสิม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001822/09/2023 07:00:00อบต.บ้านโพน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001922/09/2023 07:00:00อบต.สุวรรณคาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356002022/09/2023 07:00:00อบต.สร้างค้อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356002122/09/2023 07:00:00อบต.โนนสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000122/09/2023 07:00:00ทต.ธาตุพนมใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000222/09/2023 07:00:00อบต.ไชยบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000322/09/2023 07:00:00อบต.นางาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000422/09/2023 07:00:00อบต.ท่าลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000522/09/2023 07:00:00อบต.บ้านข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000622/09/2023 07:00:00อบต.หนองซน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000722/09/2023 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000822/09/2023 07:00:00อบต.ไผ่ล้อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000922/09/2023 07:00:00อบต.บ้านแก้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001022/09/2023 07:00:00อบต.สีชมพู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001122/09/2023 07:00:00อบต.ดอนเตย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001222/09/2023 07:00:00อบต.วังยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001322/09/2023 07:00:00อบต.บ้านเสียว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001422/09/2023 07:00:00อบต.ปลาปาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001522/09/2023 07:00:00อบต.โพนสวรรค์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000122/09/2023 07:00:00อบต.นาคำไฮ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000222/09/2023 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000322/09/2023 07:00:00ทต.นาหนองทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000422/09/2023 07:00:00อบต.ด่านช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000522/09/2023 07:00:00อบต.เมืองใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000622/09/2023 07:00:00อบต.โนนสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000722/09/2023 07:00:00อบต.กุดผึ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000822/09/2023 07:00:00อบต.ดงมะไฟ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000922/09/2023 07:00:00อบต.นิคมพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360001022/09/2023 07:00:00อบต.นาแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000122/09/2023 07:00:00อบต.คลองกระจง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000222/09/2023 07:00:00อบต.บ้านใหม่สุขเกษม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000322/09/2023 07:00:00อบต.แม่สำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000422/09/2023 07:00:00อบต.หนองจิก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000522/09/2023 07:00:00ทต.กลางดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000622/09/2023 07:00:00อบต.ดงคู่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000722/09/2023 07:00:00ทต.ทุ่งหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000822/09/2023 07:00:00อบต.ปากแคว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000922/09/2023 07:00:00อบต.บ้านด่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373001022/09/2023 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000122/09/2023 07:00:00ทต.แม่จะเรา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000222/09/2023 07:00:00อบต.แม่สอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000322/09/2023 07:00:00อบต.พบพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000422/09/2023 07:00:00อบต.ตากออก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000522/09/2023 07:00:00อบต.วังจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000622/09/2023 07:00:00ทต.วังเจ้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000122/09/2023 07:00:00อบต.วังทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000222/09/2023 07:00:00อบต.ดงประคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000322/09/2023 07:00:00อบต.ท่านางงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000422/09/2023 07:00:00ทต.นครไทย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000522/09/2023 07:00:00อบต.ชาติตระการ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000622/09/2023 07:00:00อบต.บางกระทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000722/09/2023 07:00:00อบต.แก่งโสภา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000822/09/2023 07:00:00อบต.ชมพู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000922/09/2023 07:00:00อบต.หินลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0379000122/09/2023 07:00:00อบต.พุทธบาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0379000222/09/2023 07:00:00อบต.วังโป่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0379000322/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่งสมอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000122/09/2023 07:00:00อบต.วังตะแบก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000222/09/2023 07:00:00อบต.คลองขลุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000322/09/2023 07:00:00ทม.ปางมะค่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000422/09/2023 07:00:00อบต.บึงทับแรต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000522/09/2023 07:00:00อบต.คลองลานพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000622/09/2023 07:00:00อบต.ถาวรวัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000722/09/2023 07:00:00อบต.ไทรงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000822/09/2023 07:00:00อบต.เกาะตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000922/09/2023 07:00:00อบต.โพธิ์ทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380001022/09/2023 07:00:00อบต.เทพนิมิต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380001122/09/2023 07:00:00อบต.เพชรชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000122/09/2023 07:00:00อบต.โคกสี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000222/09/2023 07:00:00อบต.โนนพะยอม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000322/09/2023 07:00:00อบต.บ้านแท่น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000422/09/2023 07:00:00อบต.โนนข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000522/09/2023 07:00:00อบต.วังหินลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000622/09/2023 07:00:00อบต.หนองโน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000722/09/2023 07:00:00อบต.นางาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000822/09/2023 07:00:00อบต.หินตั้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000922/09/2023 07:00:00อบต.หนองแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001022/09/2023 07:00:00อบต.นาหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001122/09/2023 07:00:00อบต.สงเปลือย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001222/09/2023 07:00:00อบต.หนองไผ่ล้อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001322/09/2023 07:00:00อบต.ท่ากระเสริม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001422/09/2023 07:00:00ทต.กุดน้ำใส0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001522/09/2023 07:00:00อบต.บ้านดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001622/09/2023 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001722/09/2023 07:00:00อบต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001822/09/2023 07:00:00อบต.สระแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001922/09/2023 07:00:00อบต.บ้านใหม่นาเพียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002022/09/2023 07:00:00ทต.บ้านโคก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002122/09/2023 07:00:00อบต.บ้านโนน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002222/09/2023 07:00:00อบต.โคกสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002322/09/2023 07:00:00อบต.โนนสมบูรณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002422/09/2023 07:00:00อบต.กุดธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002522/09/2023 07:00:00อบต.บ้านหัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002622/09/2023 07:00:00ทต.พระยืน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002722/09/2023 07:00:00อบต.แวงน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002822/09/2023 07:00:00อบต.เขาสวนกวาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002922/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381003022/09/2023 07:00:00อบต.กุดกว้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381003122/09/2023 07:00:00อบต.บ้านเม็ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381003222/09/2023 07:00:00อบต.สีชมพู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000122/09/2023 07:00:00อบต.กุดแข้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000222/09/2023 07:00:00ทต.ดงเย็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000322/09/2023 07:00:00อบต.คำชะอี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000422/09/2023 07:00:00อบต.บ้านซ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000522/09/2023 07:00:00อบต.กกแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000622/09/2023 07:00:00ทต.ดงหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000722/09/2023 07:00:00อบต.บางทรายน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000822/09/2023 07:00:00อบต.หนองสูงใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000922/09/2023 07:00:00ทต.ดอนตาลผาสุก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383001022/09/2023 07:00:00อบต.ป่าไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000122/09/2023 07:00:00อบต.หอไกร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000222/09/2023 07:00:00อบต.ทะนง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000322/09/2023 07:00:00ทต.ไผ่รอบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000422/09/2023 07:00:00อบต.วังทรายพูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000522/09/2023 07:00:00อบต.วังหลุม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000622/09/2023 07:00:00อบต.แหลมรัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000722/09/2023 07:00:00อบต.วังทับไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000822/09/2023 07:00:00อบต.บึงบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000922/09/2023 07:00:00อบต.หนองหญ้าไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001022/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยพุก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001122/09/2023 07:00:00อบต.ป่ามะคาบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001222/09/2023 07:00:00อบต.กำแพงดิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001322/09/2023 07:00:00อบต.เขาเจ็ดลูก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001422/09/2023 07:00:00อบต บางลาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000122/09/2023 07:00:00อบต.ลาดพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000222/09/2023 07:00:00อบต.หนองปลิง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000322/09/2023 07:00:00อบต.บรบือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000422/09/2023 07:00:00อบต.วังใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000522/09/2023 07:00:00อบต.ขามเรียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000622/09/2023 07:00:00อบต.ศรีสุข0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000722/09/2023 07:00:00อบต.นาเชือก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000822/09/2023 07:00:00อบต.สําโรง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000922/09/2023 07:00:00อบต.แคน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001022/09/2023 07:00:00อบต.หนองซอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001122/09/2023 07:00:00อบต.พระธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001222/09/2023 07:00:00อปต.ปะหลาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001322/09/2023 07:00:00อบต.หนองกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001422/09/2023 07:00:00อบต.บ้านกู่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001522/09/2023 07:00:00อบต.ชื่นชม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001622/09/2023 07:00:00อบต.นาโพธ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001722/09/2023 07:00:00อบต.วังยาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000122/09/2023 07:00:00อบต.หนองกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000222/09/2023 07:00:00ทต.บัวขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000322/09/2023 07:00:00ทต.กุดหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000422/09/2023 07:00:00อบต.หัวนาคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000522/09/2023 07:00:00อบต.หัวงัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000622/09/2023 07:00:00ทต.โนนบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000722/09/2023 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000822/09/2023 07:00:00ทต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000922/09/2023 07:00:00อบต.นิคมห้วยผึ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001022/09/2023 07:00:00อบต.หลักเหลี่ยม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001122/09/2023 07:00:00อบต.สามัคคี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001222/09/2023 07:00:00อบต.ฆ้องชัยพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001322/09/2023 07:00:00ทต.ดอนจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001422/09/2023 07:00:00อบต.กุดสิมคุ้มใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001522/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่งคลอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001622/09/2023 07:00:00ทต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001722/09/2023 07:00:00อบต.คำใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001822/09/2023 07:00:00อบต.บ่อแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001922/09/2023 07:00:00อบต.คำสร้างเที่ยง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000122/09/2023 07:00:00อบต.ดอนคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000222/09/2023 07:00:00อบต.สร้อยละคร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000322/09/2023 07:00:00อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000422/09/2023 07:00:00อบต.เนินกว้าว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000522/09/2023 07:00:00อบต.ช่องแค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000622/09/2023 07:00:00อบต.เกยไชย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000722/09/2023 07:00:00อบต.เนินมะกอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000822/09/2023 07:00:00อบต.ท่างิ้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000922/09/2023 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001022/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่งทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001122/09/2023 07:00:00อบต.นาขอม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001222/09/2023 07:00:00อบต.หัวดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001322/09/2023 07:00:00อบต.แม่เปิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001422/09/2023 07:00:00อบต.แม่เลย์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001522/09/2023 07:00:00อบต.ชุมตาบง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000222/09/2023 07:00:00ทต.ธรรมามูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000322/09/2023 07:00:00อบต.บ่อแร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000422/09/2023 07:00:00ทต.โพนางดำออก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000522/09/2023 07:00:00ทต.หนองแซง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000622/09/2023 07:00:00ทต.บางขุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000722/09/2023 07:00:00อบต.สะพานหิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000822/09/2023 07:00:00ทต.เนินขาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000922/09/2023 07:00:00อบต.ไร่พัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000122/09/2023 07:00:00อบต.บุ่งคล้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000222/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยต้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000322/09/2023 07:00:00อบต.บ้านกอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000422/09/2023 07:00:00อบต.หนองตูม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000522/09/2023 07:00:00ทต.บ้านแก้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000622/09/2023 07:00:00อบต.โนนทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000722/09/2023 07:00:00อบต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000822/09/2023 07:00:00ทต.ตลาดแร้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000922/09/2023 07:00:00อบต.สระพัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001022/09/2023 07:00:00อบต.ท่าใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001122/09/2023 07:00:00อบต.บ้านเพชร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001222/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001322/09/2023 07:00:00อบต.วังตะเฆ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001422/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยยายจิ๋ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001522/09/2023 07:00:00อบต.วังทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001622/09/2023 07:00:00อบต.หนองฉิม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001722/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001822/09/2023 07:00:00อบต.ซับใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001922/09/2023 07:00:00อบต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000122/09/2023 07:00:00อบต.บุ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000222/09/2023 07:00:00อบต.พนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000322/09/2023 07:00:00ทต.รัตนาวรีศรีเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000422/09/2023 07:00:00อบต.โคกก่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000522/09/2023 07:00:00อบต.เสนางคนิคม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000622/09/2023 07:00:00อบต.นาหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000722/09/2023 07:00:00ทต.เปือย 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000122/09/2023 07:00:00อบต.ขวาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000222/09/2023 07:00:00อบต.เหล่าน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000322/09/2023 07:00:00อบต.สระคู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000422/09/2023 07:00:00อบต.เขวาทุ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000522/09/2023 07:00:00อบต.ขี้เหล็ก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000622/09/2023 07:00:00อบต.หนองขุ่นใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000722/09/2023 07:00:00อบต.บ้านแจ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000822/09/2023 07:00:00อบต.หนองใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000922/09/2023 07:00:00ทต.โนนชัยศรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001022/09/2023 07:00:00อบต.คำไฮ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001122/09/2023 07:00:00อบต.โพธิใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001222/09/2023 07:00:00อบต.เมืองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001322/09/2023 07:00:00อบต.ศรีโครต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001422/09/2023 07:00:00อบต.โพธิ์ศรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001522/09/2023 07:00:00ทต.เชียงใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001622/09/2023 07:00:00อบต.กกกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001722/09/2023 07:00:00อบต.มะบ้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001822/09/2023 07:00:00ทต.ดงสิงห์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001922/09/2023 07:00:00อบต.สามขา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405002022/09/2023 07:00:00ทต.ชุมพร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405002122/09/2023 07:00:00อบต.โพธิ์ทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405002222/09/2023 07:00:00อบต.พระธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405002322/09/2023 07:00:00อบต.เด่นราษฎร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000122/09/2023 07:00:00อบต.น้ำคำใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000222/09/2023 07:00:00อบต.กู่จาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000322/09/2023 07:00:00อบต.หัวเมือง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000422/09/2023 07:00:00อบต.กุดแห่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000522/09/2023 07:00:00อบต.โนนเปือย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000622/09/2023 07:00:00อบต.โคกนาโก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000722/09/2023 07:00:00อบต.ฟ้าห่วน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000822/09/2023 07:00:00อบต.ดงมะไฟ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000922/09/2023 07:00:00อบต.คำไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000122/09/2023 07:00:00อบต.หนองขอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000222/09/2023 07:00:00อบต.บุ่งหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000322/09/2023 07:00:00อบต.ท่าโพธิ์ศรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000422/09/2023 07:00:00อบต.ตะบ่าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000522/09/2023 07:00:00อบต.ม่วงสามสิบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000622/09/2023 07:00:00อบต.โคกจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000722/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000822/09/2023 07:00:00อบต.เขื่องใน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000922/09/2023 07:00:00อบต.กุดชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001022/09/2023 07:00:00อบต.โดมประดิษฐ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001122/09/2023 07:00:00ทต.คอแลน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001222/09/2023 07:00:00ทต.เทพวงศา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001322/09/2023 07:00:00อบต.สำโรง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001422/09/2023 07:00:00อบต.กาบิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001522/09/2023 07:00:00อบต.ภูจองนายอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001622/09/2023 07:00:00อบต.นาห่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001722/09/2023 07:00:00อบต.โพธิ์ไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001822/09/2023 07:00:00ทต.เหล่าเสือโก้ก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001922/09/2023 07:00:00อบต.โนนกาเล็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002022/09/2023 07:00:00อบต.คำเขื่อนแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002122/09/2023 07:00:00อบต.นาเรือง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002222/09/2023 07:00:00อบต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002322/09/2023 07:00:00อบต.แก่งโดม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002422/09/2023 07:00:00อบต.ตาเกา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002522/09/2023 07:00:00อบต.เหล่าแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000122/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่งใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000222/09/2023 07:00:00อบต.ผักแพว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000322/09/2023 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000422/09/2023 07:00:00อบต.ส้มป่อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000522/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000622/09/2023 07:00:00อบต.ศรีสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000722/09/2023 07:00:00ทต.กระหวัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000822/09/2023 07:00:00อบต.บักดอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000922/09/2023 07:00:00ทต.สระกำแพงใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001022/09/2023 07:00:00อบต.น้ำเกลี้ยง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001122/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยตึ๊กชู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001222/09/2023 07:00:00อบต.ตาโกน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001322/09/2023 07:00:00อบต.หนองหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001422/09/2023 07:00:00อบต.หนองกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001522/09/2023 07:00:00อบต.เหล่ากวาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001622/09/2023 07:00:00ทต.บึงบูรณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001722/09/2023 07:00:00อบต.หนองเชียงทูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001822/09/2023 07:00:00อบต.ตำแย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001922/09/2023 07:00:00อบต.ปราสาทเยอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002022/09/2023 07:00:00อบต.หนองม้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002122/09/2023 07:00:00อบต.กุดเมืองฮาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002222/09/2023 07:00:00อบต.ดวนใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002322/09/2023 07:00:00อบต.สระเยาว์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002422/09/2023 07:00:00อบต.กล้วยกว้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002522/09/2023 07:00:00อบต.โจดม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000222/09/2023 07:00:00อบต.หนองแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000322/09/2023 07:00:00อบต.บ้านใหม่คลองเคียน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000422/09/2023 07:00:00อบต.หนองบ่มกล้วย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000522/09/2023 07:00:00อบต.เมืองการุ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000622/09/2023 07:00:00อบต.หนองขาหย่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000722/09/2023 07:00:00อบต.หนองสรวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000822/09/2023 07:00:00อบต.หนองกลางดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000922/09/2023 07:00:00อบต.บ่อยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410001022/09/2023 07:00:00อบต.ลานสัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410001122/09/2023 07:00:00อบต.ระบำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410001222/09/2023 07:00:00อบต.ทองหลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410001322/09/2023 07:00:00อบต.น้ำรอบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000122/09/2023 07:00:00อบต.หัวไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000222/09/2023 07:00:00อบต.ทองเอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000322/09/2023 07:00:00ทต.บางน้ำเชี่ยว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000422/09/2023 07:00:00อบต.ไม้ดัด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000522/09/2023 07:00:00อบต.คอทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000622/09/2023 07:00:00อบต.โพประจักษ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000122/09/2023 07:00:00อบต.บ้านอิฐ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000222/09/2023 07:00:00อบต.ชัยฤทธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000322/09/2023 07:00:00อบต.โผงเผง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000422/09/2023 07:00:00อบต.ศาลเจ้าโรงทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000522/09/2023 07:00:00อบต.บางพลับ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000622/09/2023 07:00:00ทต.เพชรเมืองทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000722/09/2023 07:00:00อบต.อบทม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000122/09/2023 07:00:00อบต.โคกสว่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000222/09/2023 07:00:00ทต.ต้นตาล-พระยาทด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000322/09/2023 07:00:00อบต.บางโขมด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000422/09/2023 07:00:00อบต.บ้านป่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000522/09/2023 07:00:00อบต.หนองย่างเสือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000622/09/2023 07:00:00อบต.บ้านกลับ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000722/09/2023 07:00:00อบต.ไก่เส่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000822/09/2023 07:00:00ทต.คชสิทธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000922/09/2023 07:00:00อบต.บ้านลำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001022/09/2023 07:00:00อบต.ลำสมพุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001122/09/2023 07:00:00อบต.หินซ้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001222/09/2023 07:00:00ทต.ดอนพุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001322/09/2023 07:00:00อบต.แสลงพัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001422/09/2023 07:00:00อบต.พุแค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000122/09/2023 07:00:00อบต.สวนพริก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000222/09/2023 07:00:00อบต.ลาดบัวหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000322/09/2023 07:00:00อบต.บ้านโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000422/09/2023 07:00:00ทต.บางนมโค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000522/09/2023 07:00:00อบต.บางซ้าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000622/09/2023 07:00:00อบต.ท่าดินแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000722/09/2023 07:00:00อบต.พุทเลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000822/09/2023 07:00:00ทต.มหาราช0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000922/09/2023 07:00:00ทต.บ้านแพรก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001022/09/2023 07:00:00อบต.บ่อตาโล่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001122/09/2023 07:00:00อบต.สนับทึบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001222/09/2023 07:00:00อบต.กบเจา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001322/09/2023 07:00:00อบต.บ้านหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001422/09/2023 07:00:00อบต.โคกช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001522/09/2023 07:00:00ทต.อรัญญิก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001622/09/2023 07:00:00อบต.บ้านร่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001722/09/2023 07:00:00อบต.บ้านหีบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001822/09/2023 07:00:00อบต.โคกม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0417000122/09/2023 07:00:00อบต.ท่าช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0417000222/09/2023 07:00:00อบต.บางอ้อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0417000322/09/2023 07:00:00อบต.ปากพลี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0417000422/09/2023 07:00:00อบต.พระอาจารย์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000422/09/2023 07:00:00อบต.สวนพริกไทย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000522/09/2023 07:00:00ทต.สามโคก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000622/09/2023 07:00:00อบต.คลองหก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000722/09/2023 07:00:00อบต.หน้าไม้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000822/09/2023 07:00:00รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000922/09/2023 07:00:00อบต.นพรัตน์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419001022/09/2023 07:00:00อบต.หนองสามวัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419001122/09/2023 07:00:00อบต.บึงทองหลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001122/09/2023 07:00:00อบต.บางตะไนย์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001222/09/2023 07:00:00อบต.ลำโพ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001322/09/2023 07:00:00อบต.ศาลากลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001422/09/2023 07:00:00อบต.บางแม่นาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001522/09/2023 07:00:00อบต.ไทรน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000122/09/2023 07:00:00อบต.บางพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000222/09/2023 07:00:00อบต.สิบเอ็ดศอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000322/09/2023 07:00:00อบต.ท่าทองหลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000422/09/2023 07:00:00อบต.สิงโตทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000522/09/2023 07:00:00อบตเกาะขนุน 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000622/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่งพระยา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000722/09/2023 07:00:00ทต.บางวัวคณารักษ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000822/09/2023 07:00:00อบต.ท่าตะเกียบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000922/09/2023 07:00:00อบต.บางเล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423001022/09/2023 07:00:00อบต.หัวสำโรง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000122/09/2023 07:00:00อบต.หินกอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000222/09/2023 07:00:00อบต.คุ้งกระถิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000322/09/2023 07:00:00อบต.ดอนตะโก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000422/09/2023 07:00:00อบต.ธรรมเสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000522/09/2023 07:00:00อบต.ดอนกรวย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000622/09/2023 07:00:00อบต.อ่างหิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000722/09/2023 07:00:00อบต.หนองปลาหมอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000822/09/2023 07:00:00อบต.จอมบึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000922/09/2023 07:00:00อบต.สวนผึ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424001022/09/2023 07:00:00อบต.ดอนใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424001122/09/2023 07:00:00อบต.หนองพันจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425000622/09/2023 07:00:00อบต.จรเข้ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425000722/09/2023 07:00:00อบต.บางเลน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425000822/09/2023 07:00:00ทต.เขาดิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425000922/09/2023 07:00:00อบต.ดอนคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001022/09/2023 07:00:00อบต.หนองผักนาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001122/09/2023 07:00:00อบต.บ้านกร่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001222/09/2023 07:00:00อบต.ไร่รถ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001322/09/2023 07:00:00อบต.หนองมะค่าโมง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001422/09/2023 07:00:00อบต.ทัพหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000122/09/2023 07:00:00อบต.ไผ่ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000222/09/2023 07:00:00อบต.ท่าวุ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000322/09/2023 07:00:00อบต.หนองแขม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000422/09/2023 07:00:00อบต.โคกสลุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000522/09/2023 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000622/09/2023 07:00:00อบต.ช่องสาริกา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000722/09/2023 07:00:00อบต.ชัยนารายณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000922/09/2023 07:00:00อบต.ม่วงค่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001022/09/2023 07:00:00อบต.ท่าหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001122/09/2023 07:00:00อบต.หัวลำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001222/09/2023 07:00:00อบต.นิยมชัย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001322/09/2023 07:00:00อบต.โคกแสมสาร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001422/09/2023 07:00:00อบต.คลองเกตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0428000522/09/2023 07:00:00อบต.บางโทรัด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0428000622/09/2023 07:00:00อบต.สวนส้ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0428000722/09/2023 07:00:00อบต.แคราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0429000922/09/2023 07:00:00อบต.บางยอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0429001022/09/2023 07:00:00ทต.คลองด่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0429001122/09/2023 07:00:00อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430000722/09/2023 07:00:00ทต.โพธิ์งาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430000822/09/2023 07:00:00อบต.บางยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430000922/09/2023 07:00:00อบต.ท่าตูม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430001022/09/2023 07:00:00อบต.สะพานหิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430001122/09/2023 07:00:00อบต.ไผ่ชะเลือด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000122/09/2023 07:00:00อบต.รังกาใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000222/09/2023 07:00:00อบต.บัวใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000322/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000422/09/2023 07:00:00อบต.ตะเคียน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000522/09/2023 07:00:00อบต.กุดพิมาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000622/09/2023 07:00:00อบต.บุ่งขี้เหล็ก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000722/09/2023 07:00:00ทต.ปักธงชัย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000822/09/2023 07:00:00อบต.สะแกราช0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000922/09/2023 07:00:00อบต.ตะแบกบาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001022/09/2023 07:00:00อบต.โคกกระชาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001122/09/2023 07:00:00อบต.หินโคน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001222/09/2023 07:00:00อบต.โนนเต็ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001322/09/2023 07:00:00อบต.ทับสวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001422/09/2023 07:00:00อบต.โนนยอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001522/09/2023 07:00:00อบต.ตลาดไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001622/09/2023 07:00:00อบต.โคกกลาง 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001722/09/2023 07:00:00อบต.วังไม้แดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001822/09/2023 07:00:00อบต.ขามสะแกแสง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001922/09/2023 07:00:00อบต.โนนสมบูรณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002022/09/2023 07:00:00อบต.โนนไทย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002122/09/2023 07:00:00ทต.ลาดบัวขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002222/09/2023 07:00:00อบต.หนองน้ำใส0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002422/09/2023 07:00:00ทต.วังไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002522/09/2023 07:00:00อบต.ดอนหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002622/09/2023 07:00:00อบต.เมืองปราสาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002722/09/2023 07:00:00อบต.บ้านใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002822/09/2023 07:00:00อบต.สีสุก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002922/09/2023 07:00:00อบต.โนนสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003022/09/2023 07:00:00ทต.ศาลเจ้าพ่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003122/09/2023 07:00:00ทต.เมืองยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003222/09/2023 07:00:00อบต.สำนักตะคร้อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003322/09/2023 07:00:00อบต.โพนทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003422/09/2023 07:00:00อบต.หนองหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003522/09/2023 07:00:00อบต.มาบกราด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003622/09/2023 07:00:00อบต.พันดุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003722/09/2023 07:00:00อบต.สำพะเนียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003822/09/2023 07:00:00อบต.บ้านเหลื่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003922/09/2023 07:00:00อบต.ช่องแมว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431004022/09/2023 07:00:00อบต.พระพุทธ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431004122/09/2023 07:00:00อบต.หนองระเวียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000122/09/2023 07:00:00อบต.ธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000222/09/2023 07:00:00อบต.สังขะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000322/09/2023 07:00:00อบต.ช่างปี่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000422/09/2023 07:00:00อบต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000522/09/2023 07:00:00อบต.เกาะแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000622/09/2023 07:00:00อบต.เป็นสุข0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000722/09/2023 07:00:00อบต.หนองใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000822/09/2023 07:00:00ทต.ลำดวนสุรพินทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000922/09/2023 07:00:00อบต.หนองระฆัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001022/09/2023 07:00:00อบต.หนองเทพ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001122/09/2023 07:00:00อบต.ตาเมียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001222/09/2023 07:00:00อบต.ณรงค์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001322/09/2023 07:00:00อบต.บึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001422/09/2023 07:00:00อบต.กาบเชิง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001522/09/2023 07:00:00อบต.อาโพน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001622/09/2023 07:00:00อบต.หนองเมธี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000122/09/2023 07:00:00อบต.สะแกซำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000222/09/2023 07:00:00อบต.หนองตะครอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000322/09/2023 07:00:00อบต.โคกกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000422/09/2023 07:00:00ทต.สะแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000522/09/2023 07:00:00อบต.บ้านปรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000622/09/2023 07:00:00อบต.ละเวี้ย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000722/09/2023 07:00:00อบต.พรสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000822/09/2023 07:00:00อบต.เย้ยปราสาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000922/09/2023 07:00:00อบต.บึงเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001022/09/2023 07:00:00อบต.ไทยเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001122/09/2023 07:00:00อบต.ศรีสว่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001222/09/2023 07:00:00อบต.เสาเดียว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001322/09/2023 07:00:00อบต.ป่าชัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001422/09/2023 07:00:00อบต.บ้านด่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001522/09/2023 07:00:00อบต.สระบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001622/09/2023 07:00:00อบต.ยายแย้มวัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001722/09/2023 07:00:00อบต.โคกสนวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001822/09/2023 07:00:00อบต.ลำนางรอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001922/09/2023 07:00:00อบต.ดงอีจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436002022/09/2023 07:00:00อบต.หนองเยือง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436002122/09/2023 07:00:00อบต.สนวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436002222/09/2023 07:00:00อบต.บ้านจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0438000122/09/2023 07:00:00อบต.บางแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0438000222/09/2023 07:00:00อบต.เหมืองใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440000722/09/2023 07:00:00อบต.หนองบอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440000822/09/2023 07:00:00อบต.ทัพเสด็จ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440000922/09/2023 07:00:00อบต.โคคลาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001022/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยโจด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001122/09/2023 07:00:00อบต.ช่องกุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001222/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่งมหาเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001322/09/2023 07:00:00อบต.คลองไก่เถือน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001422/09/2023 07:00:00อบต.เบญจขร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001522/09/2023 07:00:00อบต.เขาสามสิบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001622/09/2023 07:00:00ทต.โคกสูง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001722/09/2023 07:00:00ทต.วังทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000122/09/2023 07:00:00อบต.วังกระแจะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000222/09/2023 07:00:00อบต.ไล่โว่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000322/09/2023 07:00:00อบต.หนองลู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000422/09/2023 07:00:00อบต.ท่าม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000522/09/2023 07:00:00อบต.สนามแย้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000622/09/2023 07:00:00อบต.ท่ากระดาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000722/09/2023 07:00:00อบต.หนองนกแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000822/09/2023 07:00:00อบต.บ่อพลอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000922/09/2023 07:00:00อบต.หนองรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001022/09/2023 07:00:00อบต.รางหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001122/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยเขย่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001222/09/2023 07:00:00ทต.หนองปลาไหล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001322/09/2023 07:00:00อบต.สมเด็จเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001422/09/2023 07:00:00อบต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001522/09/2023 07:00:00ทต.สระลงเรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000222/09/2023 07:00:00อบต.วังตะกู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000322/09/2023 07:00:00อบต.หนองงูเหลือม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000422/09/2023 07:00:00อบต.แหลมบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000522/09/2023 07:00:00อบต.บางระกํา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000622/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000722/09/2023 07:00:00อบต.คลองจินดา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000822/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยด้วน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000922/09/2023 07:00:00อบต.หินมูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451001022/09/2023 07:00:00อบต.ศาลายา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000122/09/2023 07:00:00อบต.หนองอิรุณ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000222/09/2023 07:00:00อบต.บางพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000322/09/2023 07:00:00อบต.หนองขาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000422/09/2023 07:00:00ทต.หมอนนาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000522/09/2023 07:00:00อบต.หนองหงส์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000622/09/2023 07:00:00เทศบาลห้วยใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000722/09/2023 07:00:00ทต.ตะเคียนเตี้ย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000822/09/2023 07:00:00อบต.หนองปรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000922/09/2023 07:00:00อบต.คลองพลู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459001022/09/2023 07:00:00อบต.บ่อทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459001122/09/2023 07:00:00อบต.เกาะจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459001222/09/2023 07:00:00ทต.พลูตาหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465000922/09/2023 07:00:00อบต.ไร่ส้ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001022/09/2023 07:00:00อบต.ไร่ใหม่พัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001122/09/2023 07:00:00อบต.หนองชุมพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001222/09/2023 07:00:00อบต.หนองปรง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001322/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยลึก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001422/09/2023 07:00:00อบต.ปากทะเล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001522/09/2023 07:00:00อบต.หนองจอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001622/09/2023 07:00:00อบต.กลัดหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001722/09/2023 07:00:00ทต.บางตะบูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001822/09/2023 07:00:00อบต.ยางน้ำกลัดใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001922/09/2023 07:00:00อบต.วังจันทร์ 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000122/09/2023 07:00:00อบต.แกลงกะเฉด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000222/09/2023 07:00:00ทต.ชากบก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000322/09/2023 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000422/09/2023 07:00:00ทต.บ้านนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000522/09/2023 07:00:00อบต.มาบยางพร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000622/09/2023 07:00:00อบต.ละหาร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000722/09/2023 07:00:00อบต.พลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000822/09/2023 07:00:00อบต.วังจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000922/09/2023 07:00:00อบต.พนานิคม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478001022/09/2023 07:00:00ทต.มาบข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478001122/09/2023 07:00:00อบต.น้ำเป็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478001222/09/2023 07:00:00อบต.เขาน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000122/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่งเบญจา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000222/09/2023 07:00:00อบต.มะขาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000322/09/2023 07:00:00อบต.วังสรรพรส0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000422/09/2023 07:00:00อบต.บางกระไชย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000522/09/2023 07:00:00อบต.โป่งน้ำร้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000622/09/2023 07:00:00อบต.ทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000722/09/2023 07:00:00อบต.ขุนช่อง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000822/09/2023 07:00:00อบต.สนามไชย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000922/09/2023 07:00:00ทต.คลองพลู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001322/09/2023 07:00:00อบต.บ่อนอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001422/09/2023 07:00:00อบต.ปากน้ำปราณ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001522/09/2023 07:00:00อบต.แม่รำพึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001622/09/2023 07:00:00อบต.กำเนิดนพคุณ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001722/09/2023 07:00:00ทต.บ้านกรูด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001822/09/2023 07:00:00อบต.ช้างแรก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001922/09/2023 07:00:00อบต.ทรายทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002022/09/2023 07:00:00อบต.ไชยราช0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002122/09/2023 07:00:00อบต.บางสะพาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002222/09/2023 07:00:00ทต.กุยบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002322/09/2023 07:00:00อบต.ดอนยายหนู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002422/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002522/09/2023 07:00:00อบต.อ่างทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002622/09/2023 07:00:00อบต.สามร้อยยอด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002722/09/2023 07:00:00อบต.ศิลาลอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002822/09/2023 07:00:00อบต.หินเหล็กไฟ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002922/09/2023 07:00:00อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000122/09/2023 07:00:00ทต.ท่าพริกเนินทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000222/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่งนนทรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000322/09/2023 07:00:00อบต.บ่อพลอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000422/09/2023 07:00:00อบต.ด่านชุมพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000522/09/2023 07:00:00อบต.คลองใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000622/09/2023 07:00:00อบต.เกาะช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000122/09/2023 07:00:00ทต.วังใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000222/09/2023 07:00:00อบต.หินแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000322/09/2023 07:00:00อบต.สลุย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000422/09/2023 07:00:00อบต.นากระตาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000522/09/2023 07:00:00ทม.หลังสวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000622/09/2023 07:00:00อบต.บางน้ำจืด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000722/09/2023 07:00:00ทต.พะโต๊ะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000822/09/2023 07:00:00อบต.ละแม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000922/09/2023 07:00:00อบต.สวี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001022/09/2023 07:00:00อบต.ดอนยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001122/09/2023 07:00:00ทต.ชุมโค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001222/09/2023 07:00:00ทต.ทุ่งตะไคร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001322/09/2023 07:00:00ทต.ปะทิว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001422/09/2023 07:00:00ทต.ท่าแซะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001522/09/2023 07:00:00อบต.ปังหวาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001622/09/2023 07:00:00อบต.เขาทะลุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0532000122/09/2023 07:00:00อบต.ลำเลียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0532000222/09/2023 07:00:00อบต.จ.ป.ร.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0532000322/09/2023 07:00:00อบต.กะเปอร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0532000422/09/2023 07:00:00ทต.ละอุ่น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0532000522/09/2023 07:00:00อบต.นาคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001122/09/2023 07:00:00อบต.คลองสระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001222/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001322/09/2023 07:00:00อบต.ลำพูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001422/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่งเตา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001522/09/2023 07:00:00อบต.น้ำพุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001622/09/2023 07:00:00อบต.ท่าอุแท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001722/09/2023 07:00:00อบต.ป่าร่อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001822/09/2023 07:00:00อบต.ตะเคียนทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001922/09/2023 07:00:00อบต.บางมะเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002022/09/2023 07:00:00อบต.ท่าสะท้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002122/09/2023 07:00:00อบต.ตะปาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002222/09/2023 07:00:00อบต.หนองไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002322/09/2023 07:00:00อบต.คลองไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002422/09/2023 07:00:00อบต.ชลคราม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002522/09/2023 07:00:00ทต.ท่าชนะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002622/09/2023 07:00:00อบต.คลองพา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002722/09/2023 07:00:00ทต.คลองชะอุ่น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002822/09/2023 07:00:00อบต.คลองฉนวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002922/09/2023 07:00:00อบต.พรุไทย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551003022/09/2023 07:00:00อบต.พ่วงพรมคร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551003122/09/2023 07:00:00อบต.ตะกุกใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551003222/09/2023 07:00:00อบต.ทรัพย์ทวี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551003322/09/2023 07:00:00อบต.ท่ากระดาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552000622/09/2023 07:00:00อบต.สิชล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552000722/09/2023 07:00:00อบต.กรุงชิง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552000822/09/2023 07:00:00ทต.กะปาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552000922/09/2023 07:00:00อบต.ท่าซอม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001022/09/2023 07:00:00อบต.ทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001122/09/2023 07:00:00อบต.บ้านใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001222/09/2023 07:00:00อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001322/09/2023 07:00:00อบต.ขนาบนาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001422/09/2023 07:00:00อบต.สระแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001522/09/2023 07:00:00ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5. (อบต.ไทยบุรี)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001622/09/2023 07:00:00อบต.ฉลอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001722/09/2023 07:00:00อบต.ร่อนพิบูลย์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001822/09/2023 07:00:00ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคล้า (อบต.ปริก)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001922/09/2023 07:00:00อบต.ควนทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002022/09/2023 07:00:00อบต.บ้านตูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002122/09/2023 07:00:00อบต.แม่เจ้าอยู่หัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002222/09/2023 07:00:00อบต.ท่าดี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002322/09/2023 07:00:00อบต.วังหิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002422/09/2023 07:00:00อบต.กะทูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002522/09/2023 07:00:00อบต.แก้วแสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002622/09/2023 07:00:00ทต.พรหมโลก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002722/09/2023 07:00:00อบต.คลองเส0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002822/09/2023 07:00:00อบต.ช้างซ้าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002922/09/2023 07:00:00อบต.นบพิตำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552003022/09/2023 07:00:00อบต.สวนขัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552003122/09/2023 07:00:00อบต.เชียรเขา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552003222/09/2023 07:00:00อบต.สามตำบล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000122/09/2023 07:00:00อบต.ตำนาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000222/09/2023 07:00:00อบต.ปันแต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000322/09/2023 07:00:00ทต.บ้านสวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000422/09/2023 07:00:00อบต.ฝาละมี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000522/09/2023 07:00:00ทต.หารเทา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000622/09/2023 07:00:00ทต.เขาชัยสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000722/09/2023 07:00:00ร.ร. บ้านคลองขุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000822/09/2023 07:00:00ทต.เขาหัวช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000922/09/2023 07:00:00ทต.ควนเสาธง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001022/09/2023 07:00:00ทต.คลองทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001122/09/2023 07:00:00อบต.ป่าบอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001222/09/2023 07:00:00อบต.หนองธง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001322/09/2023 07:00:00อบต.เขาปู่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001422/09/2023 07:00:00อบต.ตะแพน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001522/09/2023 07:00:00อบต.บ้านพร้าว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001622/09/2023 07:00:00ทต.ท่ามะเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001722/09/2023 07:00:00อบต.บ้านนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001822/09/2023 07:00:00ทต.ชุมพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000122/09/2023 07:00:00อบต.นบปริง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000222/09/2023 07:00:00อบต.ทับปุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000322/09/2023 07:00:00อบต.บางเหรียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000422/09/2023 07:00:00อบต.ท้ายเหมือง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000522/09/2023 07:00:00อบต.บางนายสี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000622/09/2023 07:00:00อบต.แม่นางขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000722/09/2023 07:00:00อบต.กระโสม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000822/09/2023 07:00:00อบต.คลองเคียน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000922/09/2023 07:00:00อบต.เหมาะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0564000122/09/2023 07:00:00ทต.กะรน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0564000222/09/2023 07:00:00อบต.ป่าคลอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0564000322/09/2023 07:00:00อบต.กมลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000222/09/2023 07:00:00อบต.เขาทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000322/09/2023 07:00:00อบต.เกาะกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000422/09/2023 07:00:00อบต.คลองท่อมใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000522/09/2023 07:00:00อบต.อ่าวลึกใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000622/09/2023 07:00:00ทต.เขาพนม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000722/09/2023 07:00:00อบต.คีรีวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000822/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่งไทรทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000922/09/2023 07:00:00อบต.คลองขนาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000122/09/2023 07:00:00อบต.หนองตรุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000322/09/2023 07:00:00อบต.เขาขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000422/09/2023 07:00:00อบต.คลองชีล้อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000522/09/2023 07:00:00อบต.บ้านนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000622/09/2023 07:00:00ทต.สิเกา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000722/09/2023 07:00:00อบต.เกาะเปียะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000822/09/2023 07:00:00อบต.ท่าสะบ้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000922/09/2023 07:00:00อบต.นาโยงเหนือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567001022/09/2023 07:00:00อบต.คลองปาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567001122/09/2023 07:00:00อบต.หาดสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000122/09/2023 07:00:00อบต.คลองแดน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000222/09/2023 07:00:00อบต.ปากแตระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000322/09/2023 07:00:00ทต.น้ำน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000422/09/2023 07:00:00อบต.กำแพงเพชร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000522/09/2023 07:00:00อบต.เขาพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000622/09/2023 07:00:00อบต.ชุมพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000722/09/2023 07:00:00อบต.กระดังงา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000822/09/2023 07:00:00ทต.ท่าช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000922/09/2023 07:00:00อบต.เกาะใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568001122/09/2023 07:00:00อบต.บางเขียด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568001222/09/2023 07:00:00อบต.ชิงโค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568001322/09/2023 07:00:00ทต.ปาดัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568001422/09/2023 07:00:00อบต.คลองอู่ตะเภา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000122/09/2023 07:00:00อบต.ตันหยงโป0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000222/09/2023 07:00:00อบต.ละงู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000322/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่งหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000422/09/2023 07:00:00อบต.ทุ่งนุ้ย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000522/09/2023 07:00:00อบต.วังประจัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000622/09/2023 07:00:00อบต.ท่าแพ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000722/09/2023 07:00:00อบต.ปาล์มพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0