300000125/05/2019 07:00:00อบต.แม่เงา0.00.00.00.00.00.00.53.53.525.5300000225/05/2019 07:00:00อบต.แม่นาเติง0.00.00.00.00.00.00.00.03.528.5300000325/05/2019 07:00:00อบต.แม่ลาน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5300000425/05/2019 07:00:00อบต.ถ้ำลอด0.00.00.00.00.00.08.011.511.511.5300000525/05/2019 07:00:00อบต.แม่สวด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000125/05/2019 07:00:00อบต.ริมโขง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000225/05/2019 07:00:00อบต.ม่วงคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000325/05/2019 07:00:00อบต.ป่าตึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000425/05/2019 07:00:00อบต.ปล้อง0.00.00.00.00.00.00.02.52.52.5303000525/05/2019 07:00:00ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000625/05/2019 07:00:00ทต.ศรีโพธิ์เงิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000725/05/2019 07:00:00อบต.ป่าซาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000825/05/2019 07:00:00อบต.หนองป่าก่อ กิ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000925/05/2019 07:00:00อบต.แม่สลองนอก0.00.00.00.00.00.00.00.050.550.5303001025/05/2019 07:00:00ทต.ม่วงยาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303001825/05/2019 07:00:00ทต.เวียงเชียงแสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303001925/05/2019 07:00:00ทต.ยางฮอม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303002025/05/2019 07:00:00ทต.ไม้ยา0.00.00.00.00.00.00.00.02.52.5303002125/05/2019 07:00:00อบต.สันสลี0.00.00.00.00.00.00.011.013.041.0303002225/05/2019 07:00:00อบต.ศรีเมืองชุม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000125/05/2019 07:00:00อบต.ออย0.00.00.00.00.00.06.06.06.06.0310000225/05/2019 07:00:00ทต.หย่วน0.00.00.00.00.00.045.545.545.546.5310000325/05/2019 07:00:00ทต.ห้วยลาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000425/05/2019 07:00:00ทต.จุน0.00.00.00.00.00.00.51.01.01.5310000525/05/2019 07:00:00ทต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000625/05/2019 07:00:00อบต.บ้านมาง0.00.00.00.00.00.078.078.078.078.0310000725/05/2019 07:00:00อบต.ป่าสัก0.00.00.00.00.00.03.54.04.04.5310000825/05/2019 07:00:00ทต.ดงเจน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000125/05/2019 07:00:00ทต.สบเตี๊ยะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000225/05/2019 07:00:00อบต.แม่แตง0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0327000325/05/2019 07:00:00นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.023.0327000425/05/2019 07:00:00อบต.สันทราย0.00.00.00.00.00.00.06.06.08.0327000525/05/2019 07:00:00อบต.ช่างเคิ่ง0.00.00.00.00.00.00.07.57.529.5327000625/05/2019 07:00:00อบต.อมก๋อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.07.0327000725/05/2019 07:00:00อบต.สะเมิงเหนือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000825/05/2019 07:00:00อบต.หางดง0.00.00.00.00.00.00.022.522.524.0327000925/05/2019 07:00:00อบต.เชียงดาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001025/05/2019 07:00:00อบต.เมืองแหง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001125/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่งปี้0.00.00.00.00.00.00.00.00.08.0327001225/05/2019 07:00:00ทต.สันติสุข0.00.00.00.00.00.00.00.00.044.5327001725/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.53.0327001825/05/2019 07:00:00ทต.ลวงเหนือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.0327001925/05/2019 07:00:00ทต.ดอนแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.5327002025/05/2019 07:00:00ทต.หนองจ๊อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5327002125/05/2019 07:00:00ทต.หนองควาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002225/05/2019 07:00:00อบต.ยุหว่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.045.0327002325/05/2019 07:00:00ทต.แม่ปูคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0327002425/05/2019 07:00:00อบต.แม่สาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.52.0327002525/05/2019 07:00:00ทต.แม่หอพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002625/05/2019 07:00:00อบต.นาคอเรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002725/05/2019 07:00:00อบต.ศรีดงเย็น0.00.00.00.00.00.00.00.02.04.0327002825/05/2019 07:00:00อบต.ออนกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000125/05/2019 07:00:00อบต.แจ้ห่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5328000225/05/2019 07:00:00อบต.นาแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000325/05/2019 07:00:00อบต.สบปราบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.080.0328000425/05/2019 07:00:00อบต.วังแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.50.529.5328000525/05/2019 07:00:00ทต.เสริมงาม0.00.00.00.00.00.00.00.01.547.0328000625/05/2019 07:00:00อบต.นิคมพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000725/05/2019 07:00:00ทต.ป่าตันนาครัว0.00.00.00.00.00.00.00.02.533.5328000825/05/2019 07:00:00ทต.ท่าผา0.00.00.00.00.00.00.00.00.019.0328000925/05/2019 07:00:00ทต.พระบาทวังตวง0.00.00.00.00.00.00.00.03.03.0328001025/05/2019 07:00:00อบต.บ้านดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328001125/05/2019 07:00:00ทต.เมืองปาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328001225/05/2019 07:00:00อบต.บ้านค่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5328001325/05/2019 07:00:00อบต.เวียงตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0329000125/05/2019 07:00:00ทต.ทาขุมเงิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000225/05/2019 07:00:00อบต.นาทราย0.00.00.00.00.00.00.00.02.018.0329000325/05/2019 07:00:00อบต.ป่าพลู0.00.00.00.00.00.00.00.06.028.5329000425/05/2019 07:00:00ร.ร.บ้านก้อจัดสรร0.00.00.00.00.00.00.50.516.016.0329000525/05/2019 07:00:00สวนป่าแม่ลี้0.00.00.00.00.00.00.00.00.513.0329000625/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่งหัวช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.08.038.5329000725/05/2019 07:00:00อบต.ท่าตุ้ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.014.5329000825/05/2019 07:00:00ทต.บ้านธิ0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0329000925/05/2019 07:00:00ทต.หนองล่อง0.00.00.00.00.00.00.00.04.032.5330000125/05/2019 07:00:00อบต.แม่ปาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000225/05/2019 07:00:00อบต.น้ำเลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000325/05/2019 07:00:00อบต.บ้านกวาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000425/05/2019 07:00:00ทต.สวนเขื่อน0.00.00.00.00.00.052.552.552.552.5330000525/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยม้า0.00.00.00.00.00.051.551.551.551.5330000625/05/2019 07:00:00อบต.ไทรย้อย0.00.00.00.00.00.00.50.50.50.5330000725/05/2019 07:00:00อบต.เวียงต้า0.00.00.00.00.00.06.56.56.56.5330000825/05/2019 07:00:00อบต.สะเอียบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000925/05/2019 07:00:00อบต.ไผ่โทน0.00.00.00.00.05.07.07.07.07.0330001025/05/2019 07:00:00อบต.แม่จั๊วะ0.00.00.00.00.00.00.50.50.50.5330001125/05/2019 07:00:00ทต.ห้วยหม้าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001225/05/2019 07:00:00อบต.ป่าสัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5330001325/05/2019 07:00:00อบต.น้ำรัด0.00.00.00.00.00.052.552.552.553.0330001525/05/2019 07:00:00อบต.หัวทุ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001625/05/2019 07:00:00ทต.ป่าแมต0.00.00.00.00.00.022.022.022.022.0330001725/05/2019 07:00:00อบต.แม่เกิ๋ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.039.0331000125/05/2019 07:00:00ทต.ศรีษะเกษ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000225/05/2019 07:00:00อบต.ไหล่น่าน0.00.00.50.50.50.518.018.018.018.0331000325/05/2019 07:00:00อบต.เปือ0.00.00.00.00.00.053.553.554.054.0331000425/05/2019 07:00:00ทต.หนองแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000525/05/2019 07:00:00อบต.สวด0.00.00.00.00.01.026.026.026.026.0331000625/05/2019 07:00:00อบต.น้ำเกี๋ยน0.00.00.00.00.00.533.533.533.533.5331000725/05/2019 07:00:00อบต.นาทะนุง0.00.00.00.00.05.556.058.558.558.5351000125/05/2019 07:00:00อบต.ไร่อ้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000225/05/2019 07:00:00อบต.แสนตอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000325/05/2019 07:00:00อบต.ท่าปลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000425/05/2019 07:00:00อบต.แม่พูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0351000525/05/2019 07:00:00อบต.บ้านเสี้ยว0.00.00.00.00.05.526.026.026.526.5351000625/05/2019 07:00:00อบต.ม่วงเจ็ดต้น0.00.00.00.00.00.00.00.00.517.5351000725/05/2019 07:00:00ทต.ทองแสนขัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5351000825/05/2019 07:00:00อบต.น้ำไคร้0.00.00.00.00.08.529.029.029.029.0351000925/05/2019 07:00:00อบต.วังแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000125/05/2019 07:00:00ทต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.034.049.5352000225/05/2019 07:00:00อบต.พระธาตุบังพวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000325/05/2019 07:00:00อบต.กุดบง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000425/05/2019 07:00:00อบต.บ้านผือ0.00.00.00.00.00.00.00.03.03.5352000525/05/2019 07:00:00อบต.พระพุทธบาท0.00.00.00.00.00.00.00.016.516.5352000625/05/2019 07:00:00อบต.หนองทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000725/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.ท่าสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000825/05/2019 07:00:00ทต.สังคม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000925/05/2019 07:00:00อบต.โซ่0.00.00.00.00.00.00.00.06.56.5352001025/05/2019 07:00:00อบต.ศรีชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0352001125/05/2019 07:00:00ทต.ไคสี0.00.00.00.00.00.50.50.566.566.5352001225/05/2019 07:00:00อบต.นาทับไฮ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001325/05/2019 07:00:00อบต.โพนแพง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001425/05/2019 07:00:00อบต.หนองหัวช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.013.013.0352001525/05/2019 07:00:00อบต.บุ่งคล้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001625/05/2019 07:00:00อบต.ดงบัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001725/05/2019 07:00:00อบต.โนนศิลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001825/05/2019 07:00:00อบต.ชุมภูพร0.00.00.00.00.00.00.00.03.53.5352001925/05/2019 07:00:00ทต.เฝ้าไร่0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0352002025/05/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ตาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.0352002125/05/2019 07:00:00อบต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000125/05/2019 07:00:00อบต.น้ำสวย0.00.00.00.00.00.00.026.030.030.0353000225/05/2019 07:00:00อบต.วังสะพุง0.00.00.50.50.50.50.53.547.047.0353000325/05/2019 07:00:00อบต.หนองงิ้ว 0.00.00.00.00.00.00.021.024.024.0353000425/05/2019 07:00:00อบต.โคกขมิ้น 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000525/05/2019 07:00:00อบต.โคกงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000625/05/2019 07:00:00อบต.โป่ง0.00.00.00.00.50.50.50.50.50.5353000725/05/2019 07:00:00อบต.เชียงคาน0.00.00.00.00.00.00.00.02.53.0353000825/05/2019 07:00:00ทต.ธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.51.01.0353000925/05/2019 07:00:00อบต.หนองผือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001025/05/2019 07:00:00อบต.ศรีฐาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001125/05/2019 07:00:00อบต.สานตม0.00.00.00.00.00.00.01.01.51.5353001225/05/2019 07:00:00อบต.ปลาบ่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001325/05/2019 07:00:00อบต.แสงภา0.00.00.00.00.00.00.030.040.540.5353001425/05/2019 07:00:00ทต.เชียงกลม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001525/05/2019 07:00:00อบต.นาด้วง0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0353001625/05/2019 07:00:00ทต.โนนปอแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001725/05/2019 07:00:00ทต.ผาอินทร์แปลง0.00.00.00.00.00.00.00.015.515.5353001825/05/2019 07:00:00อบต.ปวนพุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001925/05/2019 07:00:00อบต.หนองคัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000125/05/2019 07:00:00อบต.นาข่า0.00.00.00.00.00.00.00.023.523.5354000225/05/2019 07:00:00อบต.เพ็ญ 0.00.00.00.00.00.00.00.01.52.0354000325/05/2019 07:00:00ทต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.01.52.5354000425/05/2019 07:00:00อบต.โพนงาม 0.00.00.00.00.00.51.02.013.015.5354000525/05/2019 07:00:00อบต.บ้านม่วง 0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5354000625/05/2019 07:00:00อบต.นาคำ 0.00.00.00.00.00.00.00.092.5105.0354000725/05/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ศรีสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.04.55.0354000825/05/2019 07:00:00อบต.บุ่งแก้ว 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000925/05/2019 07:00:00อบต.กุดจับ 0.00.00.00.00.02.02.02.05.55.5354001025/05/2019 07:00:00ทต.ตาลเลียน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001125/05/2019 07:00:00ทต.อูบมุง0.00.00.00.00.00.00.51.01.01.0354001225/05/2019 07:00:00อบต.หนองบัวบาน 0.00.00.00.00.00.00.00.014.514.5354001325/05/2019 07:00:00อบต.นางัว 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001425/05/2019 07:00:00อบต.เมืองพาน 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001525/05/2019 07:00:00อบต.บ้านโคก 0.00.00.00.00.00.00.00.035.035.0354001625/05/2019 07:00:00ทต.หัวนาคำ0.00.00.00.00.00.00.00.09.510.0354001725/05/2019 07:00:00อบต.หนองหลัก0.00.00.00.00.00.00.00.01.02.0354001825/05/2019 07:00:00ทต.คอนสาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.0354001925/05/2019 07:00:00อบต.นายูง 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002025/05/2019 07:00:00ทต.ห้วยสามพาด 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002125/05/2019 07:00:00อบต.แสงสว่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002225/05/2019 07:00:00อบต.นาทม 0.00.00.00.00.00.00.00.03.55.0354002325/05/2019 07:00:00อบต.ดอนกลอย 0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5354002425/05/2019 07:00:00อบต.หนองกุงทับม้า 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002525/05/2019 07:00:00ทต.พันดอน0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.5354002625/05/2019 07:00:00ทต.บ้านโปร่ง0.00.00.00.00.00.00.00.017.518.5354002725/05/2019 07:00:00อบต.หนองหัวคู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000125/05/2019 07:00:00อบต.ขมิ้น0.00.00.00.00.00.00.00.049.554.5356000225/05/2019 07:00:00อบต.พรรณนา0.00.00.00.00.00.00.00.048.550.0356000325/05/2019 07:00:00อบต.ศรีวิชัย0.00.00.00.00.00.00.00.016.017.0356000425/05/2019 07:00:00อบต.หนองแวงใต้0.00.00.00.00.00.00.00.03.03.0356000525/05/2019 07:00:00ทต.สามัคคีพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000625/05/2019 07:00:00ทต.บะหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000725/05/2019 07:00:00อบต.นาโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000825/05/2019 07:00:00อบต.ค้อใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5356000925/05/2019 07:00:00อบต.ทรายมูล0.00.00.00.00.00.00.00.51.01.5356001025/05/2019 07:00:00ทต.พังโคนศรีจำปา0.00.00.00.00.00.00.00.015.015.0356001125/05/2019 07:00:00ทต.ส่องดาว0.00.00.00.00.00.00.00.01.52.5356001225/05/2019 07:00:00ทต.หนองลาด0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.5356001325/05/2019 07:00:00อบต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001425/05/2019 07:00:00ทต.กุดแฮด0.00.00.00.00.00.00.00.021.023.0356001525/05/2019 07:00:00อบต.แมดนาท่ม0.00.00.00.00.00.00.00.533.534.0356001625/05/2019 07:00:00อบต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0356001725/05/2019 07:00:00อบต.หนองบัวสิม0.00.00.00.00.00.00.00.03.09.0356001825/05/2019 07:00:00อบต.บ้านโพน0.00.00.00.00.00.00.00.030.031.0356001925/05/2019 07:00:00อบต.สุวรรณคาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356002025/05/2019 07:00:00อบต.สร้างค้อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356002125/05/2019 07:00:00อบต.โนนสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000125/05/2019 07:00:00ทต.ธาตุพนมใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000225/05/2019 07:00:00อบต.ไชยบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000325/05/2019 07:00:00อบต.นางาม0.00.00.00.00.00.00.00.027.027.0357000425/05/2019 07:00:00อบต.ท่าลาด0.00.00.00.00.00.00.00.035.039.5357000525/05/2019 07:00:00ทต.บ้านข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000625/05/2019 07:00:00อบต.หนองซน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000725/05/2019 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.00.023.023.0357000825/05/2019 07:00:00อบต.ไผ่ล้อม0.00.00.00.00.00.00.00.013.013.5357000925/05/2019 07:00:00อบต.บ้านแก้ง0.00.00.00.00.00.00.00.014.021.0357001025/05/2019 07:00:00อบต.สีชมพู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001125/05/2019 07:00:00อบต.ดอนเตย0.00.00.00.50.50.50.50.516.517.0357001225/05/2019 07:00:00อบต.วังยาง0.00.00.00.00.00.00.00.040.044.0357001325/05/2019 07:00:00อบต.บ้านเสียว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001425/05/2019 07:00:00อบต.ปลาปาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001525/05/2019 07:00:00อบต.โพนสวรรค์0.00.00.00.00.00.00.00.01.56.5360000125/05/2019 07:00:00อบต.นาคำไฮ0.00.00.00.00.00.00.02.55.05.0360000225/05/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.01.51.5360000325/05/2019 07:00:00ทต.นาหนองทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000425/05/2019 07:00:00อบต.ด่านช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000525/05/2019 07:00:00อบต.เมืองใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000625/05/2019 07:00:00อบต.โนนสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000725/05/2019 07:00:00อบต.กุดผึ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000825/05/2019 07:00:00อบต.ดงมะไฟ 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000925/05/2019 07:00:00อบต.นิคมพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.510.515.0360001025/05/2019 07:00:00อบต.นาแก0.00.00.00.00.00.00.00.07.57.5373000125/05/2019 07:00:00อบต.คลองกระจง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000225/05/2019 07:00:00อบต.บ้านใหม่สุขเกษม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000325/05/2019 07:00:00อบต.แม่สำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.015.0373000425/05/2019 07:00:00อบต.หนองจิก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000525/05/2019 07:00:00ทต.กลางดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000625/05/2019 07:00:00อบต.ดงคู่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000725/05/2019 07:00:00ทต.ทุ่งหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000825/05/2019 07:00:00อบต.ปากแคว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000925/05/2019 07:00:00อบต.บ้านด่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373001025/05/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000125/05/2019 07:00:00ทต.แม่จะเรา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000225/05/2019 07:00:00อบต.แม่สอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000325/05/2019 07:00:00อบต.พบพระ0.00.50.50.50.50.50.50.50.50.5376000425/05/2019 07:00:00อบต.ตากออก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000525/05/2019 07:00:00อบต.วังจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000625/05/2019 07:00:00ทต.วังเจ้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000125/05/2019 07:00:00ศาลาหมู่บ้านหนองบอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000225/05/2019 07:00:00อบต.ดงประคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000325/05/2019 07:00:00อบต.ท่านางงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000425/05/2019 07:00:00ทต.นครไทย0.00.00.00.00.00.00.51.01.01.0378000525/05/2019 07:00:00อบต.ชาติตระการ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000625/05/2019 07:00:00อบต.บางกระทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000725/05/2019 07:00:00อบต.แก่งโสภา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000825/05/2019 07:00:00อบต.ชมพู0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.0378000925/05/2019 07:00:00อบต.หินลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0379000125/05/2019 07:00:00อบต.พุทธบาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0379000225/05/2019 07:00:00อบต.วังโป่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0379000325/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่งเสมอ0.00.00.00.00.00.00.022.024.524.5380000125/05/2019 07:00:00อบต.วังตะแบก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000225/05/2019 07:00:00อบต.คลองขลุง0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5380000325/05/2019 07:00:00ทม.ปางมะค่า0.00.00.00.00.00.00.00.52.02.5380000425/05/2019 07:00:00อบต.บึงทับแรต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000525/05/2019 07:00:00อบต.คลองลานพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5380000625/05/2019 07:00:00อบต.ถาวรวัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000725/05/2019 07:00:00อบต.ไทรงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000825/05/2019 07:00:00อบต.เกาะตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000925/05/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380001025/05/2019 07:00:00อบต.เทพนิมิต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380001125/05/2019 07:00:00อบต.เพชรชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000125/05/2019 07:00:00อบต.โคกสี 0.00.00.00.00.00.00.00.060.561.0381000225/05/2019 07:00:00อบต.โนนพะยอม0.00.00.00.00.00.00.00.024.026.5381000325/05/2019 07:00:00อบต.บ้านแท่น0.00.00.00.00.00.00.00.021.022.5381000425/05/2019 07:00:00อบต.โนนข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000525/05/2019 07:00:00อบต.วังหินลาด0.00.00.00.00.00.00.00.51.01.0381000625/05/2019 07:00:00ทต.หนองโน0.00.00.00.00.00.517.022.023.558.5381000725/05/2019 07:00:00อบต.นางาม0.00.00.00.00.00.00.00.030.531.0381000825/05/2019 07:00:00อบต.หินตั้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000925/05/2019 07:00:00อบต.หนองแดง0.00.00.00.00.00.00.00.02.52.5381001025/05/2019 07:00:00อบต.นาหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.052.573.5381001125/05/2019 07:00:00อบต.สงเปือย0.00.00.00.00.00.00.00.017.017.5381001225/05/2019 07:00:00อบต.หนองไผ่ล้อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001325/05/2019 07:00:00อบต.ท่ากระเสริม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001425/05/2019 07:00:00ทต.กุดน้ำใส 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001525/05/2019 07:00:00อบต.บ้านดง0.00.00.00.00.00.00.00.09.09.5381001625/05/2019 07:00:00ทต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.010.010.0381001725/05/2019 07:00:00อบต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001825/05/2019 07:00:00ทต.สระแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001925/05/2019 07:00:00อบต.ใหม่นาเพียง0.00.00.00.00.00.02.02.02.53.0381002025/05/2019 07:00:00ทต.บ้านโคก0.00.00.00.00.00.00.00.549.549.5381002125/05/2019 07:00:00อบต.บ้านโนน0.00.00.00.00.00.00.00.07.07.5381002225/05/2019 07:00:00ทต.โคกสำราญ0.00.00.00.00.00.53.53.539.540.5381002325/05/2019 07:00:00อบต.โนนสมบูรณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002425/05/2019 07:00:00อบต.กุดธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002525/05/2019 07:00:00อบต.บ้านหัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002625/05/2019 07:00:00ทต.พระยืน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002725/05/2019 07:00:00อบต.แวงน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.56.06.0381002825/05/2019 07:00:00อบต.เขาสวนกวาง0.00.00.00.00.00.00.00.07.07.5381002925/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยม่วง 0.00.00.00.00.00.00.00.054.563.5381003025/05/2019 07:00:00อบต.กุดกว้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381003125/05/2019 07:00:00อบต.บ้านเม็ง0.00.00.00.00.00.00.00.51.01.0381003225/05/2019 07:00:00อบต.สีชมพู0.00.00.00.00.00.00.049.550.051.5383000125/05/2019 07:00:00อบต.กุดแข้0.00.00.00.00.00.00.01.59.010.5383000225/05/2019 07:00:00ทต.ดงเย็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000325/05/2019 07:00:00อบต.คำชะอี0.00.00.00.00.00.00.00.031.041.0383000425/05/2019 07:00:00อบต.บ้านซ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.053.058.5383000525/05/2019 07:00:00อบต.กกแดง0.00.00.00.00.00.00.51.012.021.5383000625/05/2019 07:00:00ทต.ดงหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.030.031.5383000725/05/2019 07:00:00อบต.บางทรายน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000825/05/2019 07:00:00อบต.หนองสูงใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000925/05/2019 07:00:00ทต.ดอนตาลผาสุก0.00.00.00.00.00.00.00.02.017.0383001025/05/2019 07:00:00อบต.ป่าไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000125/05/2019 07:00:00อบต.หอไกร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000225/05/2019 07:00:00อบต.ทะนง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000325/05/2019 07:00:00ทต.ไผ่รอบ0.00.00.00.00.00.00.00.58.08.0386000425/05/2019 07:00:00อบต.วังทรายพูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000525/05/2019 07:00:00อบต.วังหลุม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000625/05/2019 07:00:00อบต.แหลมรัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5386000725/05/2019 07:00:00อบต.วังทับไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000825/05/2019 07:00:00อบต.บึงบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5386000925/05/2019 07:00:00อบต.หนองหญ้าไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001025/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยพุก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001125/05/2019 07:00:00อบต.ป่ามะคาบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001225/05/2019 07:00:00อบต.กำแพงดิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001325/05/2019 07:00:00อบต.เขาเจ็ดลูก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001425/05/2019 07:00:00อบต บางลาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000125/05/2019 07:00:00อบต.ลาดพัฒนา 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000225/05/2019 07:00:00อบต.หนองปลิง 0.00.00.00.00.00.00.06.055.055.0387000325/05/2019 07:00:00อบต.บรบือ0.00.00.00.00.00.00.01.53.53.5387000425/05/2019 07:00:00อบต.วังใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.04.04.0387000525/05/2019 07:00:00ทต.ขามเรียง0.00.00.00.00.00.00.05.532.032.5387000625/05/2019 07:00:00อบต.ศรีสุข 0.00.00.00.00.00.00.00.058.058.0387000725/05/2019 07:00:00อบต.นาเชือก0.00.00.00.00.00.00.00.074.574.5387000825/05/2019 07:00:00อบต.สําโรง 0.00.00.00.00.00.00.02.510.010.0387000925/05/2019 07:00:00อบต.แคน0.00.00.00.00.00.00.014.019.519.5387001025/05/2019 07:00:00อบต.หนองซอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001125/05/2019 07:00:00อบต.พระธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001225/05/2019 07:00:00อบต.ปะหลาน0.00.00.00.00.00.00.00.05.58.0387001325/05/2019 07:00:00อบต.หนองกุง0.00.00.00.00.00.00.00.066.566.5387001425/05/2019 07:00:00อบต.บ้านกู่0.00.00.00.00.00.00.00.07.512.0387001525/05/2019 07:00:00อบต.ชื่นชม0.00.00.00.00.00.00.00.054.555.5387001625/05/2019 07:00:00อบต.นาโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001725/05/2019 07:00:00อบต.วังยาว 0.00.00.00.50.54.04.04.05.05.5388000125/05/2019 07:00:00อบต.หนองกุง0.00.00.00.00.00.00.00.07.58.5388000225/05/2019 07:00:00อบต.บัวขาว0.00.00.00.00.00.00.00.06.511.5388000325/05/2019 07:00:00ทต.กุดหว้า 0.00.00.00.00.00.00.00.07.526.5388000425/05/2019 07:00:00อบต.หัวนาคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000525/05/2019 07:00:00อบต.หัวงัว 0.00.00.00.00.00.00.00.013.513.5388000625/05/2019 07:00:00ทต.โนนบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.032.533.5388000725/05/2019 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.00.022.023.5388000825/05/2019 07:00:00ทต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000925/05/2019 07:00:00อบต.นิคมห้วยผึ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.514.014.0388001025/05/2019 07:00:00อบต.หลักเหลี่ยม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001125/05/2019 07:00:00อบต.สามัคคี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001225/05/2019 07:00:00ทต.ฆ้องชัยพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001325/05/2019 07:00:00ทต.ดอนจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001425/05/2019 07:00:00อบต.กุดสิมคุ้มใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.018.0388001525/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่งคลอง0.00.00.00.00.00.00.00.047.550.5388001625/05/2019 07:00:00ทต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.064.565.5388001725/05/2019 07:00:00อบต.คำใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.5114.0114.0388001825/05/2019 07:00:00อบต.บ่อแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001925/05/2019 07:00:00อบต.คำสร้างเที่ยง0.00.00.00.00.00.00.00.034.035.5400000125/05/2019 07:00:00อบต.ดอนคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000225/05/2019 07:00:00อบต.สร้อยละคร0.00.00.00.00.00.00.00.020.020.0400000325/05/2019 07:00:00อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ0.00.00.00.00.00.00.01.51.51.5400000425/05/2019 07:00:00อบต.เนินกว้าว0.00.00.00.00.00.00.00.037.063.5400000525/05/2019 07:00:00อบต.ช่องแค0.00.00.00.00.00.00.00.02.52.5400000625/05/2019 07:00:00อบต.เกยไชย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000725/05/2019 07:00:00อบต.เนินมะกอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000825/05/2019 07:00:00อบต.ท่างิ้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000925/05/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5400001025/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่งทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001125/05/2019 07:00:00อบต.นาขอม0.00.00.00.00.00.00.00.03.03.0400001225/05/2019 07:00:00อบต.หัวดง0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5400001325/05/2019 07:00:00อบต.แม่เปิน0.00.00.00.00.00.00.09.521.022.5400001425/05/2019 07:00:00อบต.แม่เลย์0.00.00.00.00.00.00.00.520.028.0400001525/05/2019 07:00:00อบต.ชุมตาบง0.00.00.00.00.00.00.03.09.59.5402000225/05/2019 07:00:00ทต.ธรรมามูล0.00.00.00.00.00.00.00.51.01.0402000325/05/2019 07:00:00อบต.บ่อแร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000425/05/2019 07:00:00ทต.โพนางดำออก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000525/05/2019 07:00:00ทต.หนองแซง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000625/05/2019 07:00:00ทต.บางขุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5402000725/05/2019 07:00:00อบต.สะพานหิน0.00.00.00.00.00.00.00.578.578.5402000825/05/2019 07:00:00ทต.เนินขาม0.00.00.00.00.00.00.00.016.016.5402000925/05/2019 07:00:00อบต.ไร่พัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.06.06.0403000125/05/2019 07:00:00อบต.บุ่งคล้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000225/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยต้อน0.00.00.00.00.00.08.58.529.029.0403000325/05/2019 07:00:00อบต.บ้านกอก0.00.00.00.00.00.05.05.512.012.0403000425/05/2019 07:00:00อบต.หนองตูม0.00.00.00.00.00.00.00.06.06.0403000525/05/2019 07:00:00ทต.บ้านแก้ง0.00.00.00.00.00.00.01.51.54.5403000625/05/2019 07:00:00อบต.โนนทอง0.00.00.00.00.00.00.028.030.030.0403000725/05/2019 07:00:00ทต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.01.04.59.59.5403000825/05/2019 07:00:00ทต.ตลาดแร้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000925/05/2019 07:00:00อบต.สระพัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.0403001025/05/2019 07:00:00อบต.ท่าใหญ่0.00.00.00.00.00.00.040.556.056.0403001125/05/2019 07:00:00อบต.บ้านเพชร0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5403001225/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยไร่0.00.00.00.00.00.00.00.050.551.0403001325/05/2019 07:00:00อบต.วังตะเฆ่0.00.00.00.00.00.00.00.52.02.0403001425/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยยายจิ๋ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001525/05/2019 07:00:00อบต.วังทอง0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.5403001625/05/2019 07:00:00อบต.หนองฉิม0.00.00.00.00.00.00.00.038.038.0403001725/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001825/05/2019 07:00:00อบต.ซับใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001925/05/2019 07:00:00อบต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.011.511.5404000125/05/2019 07:00:00อบต.บุ่ง0.00.00.00.00.00.00.50.50.50.5404000225/05/2019 07:00:00อบต.พนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000325/05/2019 07:00:00ทต.รัตนวารีศรีเจริญ0.00.00.00.00.00.00.01.52.54.5404000425/05/2019 07:00:00ทต.โคกก่ง0.00.00.00.00.00.00.00.02.52.5404000525/05/2019 07:00:00อบต.เสนางคนิคม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000625/05/2019 07:00:00อบต.นาหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.525.533.0404000725/05/2019 07:00:00ทต.เปือย0.00.00.00.00.00.020.522.022.526.0405000125/05/2019 07:00:00ทต.ขวาว0.00.00.00.00.00.00.01.546.588.5405000225/05/2019 07:00:00อบต.เหล่าน้อย 0.00.00.00.00.00.00.00.534.059.5405000325/05/2019 07:00:00อบต.สระคู0.00.00.00.00.00.00.00.019.025.5405000425/05/2019 07:00:00อบต.เขวาทุ่ง0.00.00.00.00.00.00.04.524.531.5405000525/05/2019 07:00:00อบต.ขี้เหล็ก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000625/05/2019 07:00:00อบต.หนองขุ่นใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.031.537.0405000725/05/2019 07:00:00อบต.บ้านแจ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.03.550.0405000825/05/2019 07:00:00อบต.หนองใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.08.59.0405000925/05/2019 07:00:00ทต.โนนชัยศรี0.00.00.00.00.00.00.00.019.021.0405001025/05/2019 07:00:00อบต.คำไฮ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001125/05/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.013.036.5405001225/05/2019 07:00:00ทต.เมืองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.07.012.0405001325/05/2019 07:00:00อบต.ศรีโคตร0.00.00.00.00.00.00.00.04.014.5405001425/05/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ศรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001525/05/2019 07:00:00เทศบาลตำบลเชียงใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.058.058.5405001625/05/2019 07:00:00ทต.กกกุง0.00.00.00.00.00.00.00.023.029.0405001725/05/2019 07:00:00อบต.มะบ้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001825/05/2019 07:00:00ทต.ดงสิงห์0.00.00.00.00.00.00.00.036.036.0405001925/05/2019 07:00:00อบต.สามขา0.00.00.00.00.00.00.00.027.553.5405002025/05/2019 07:00:00ทต.ชุมพร0.00.00.00.00.00.00.00.021.521.5405002125/05/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ทอง0.00.00.00.00.00.00.018.087.096.0405002225/05/2019 07:00:00อบต.พระธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405002325/05/2019 07:00:00อบต.เด่นราษฎร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000125/05/2019 07:00:00ทต.น้ำคำใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.07.535.0406000225/05/2019 07:00:00อบต.กู่จาน0.00.00.00.00.00.00.00.01.57.5406000325/05/2019 07:00:00อบต.หัวเมือง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000425/05/2019 07:00:00อบต.กุดแห่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000525/05/2019 07:00:00อบต.โนนเปือย0.00.00.00.00.00.00.00.01.532.0406000625/05/2019 07:00:00อบต.โคกนาโก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000725/05/2019 07:00:00อบต.ฟ้าห่วน0.00.00.00.00.00.00.010.054.063.0406000825/05/2019 07:00:00อบต.ดงมะไฟ0.00.00.00.00.00.00.00.028.535.5406000925/05/2019 07:00:00อบต.คำไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.04.542.0407000125/05/2019 07:00:00อบต.หนองขอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000225/05/2019 07:00:00อบต.บุ่งหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000325/05/2019 07:00:00อบต.ท่าโพธิ์ศรี0.00.00.00.00.00.00.00.012.512.5407000425/05/2019 07:00:00อบต.ตะบ่าย0.00.00.00.00.00.00.04.54.54.5407000525/05/2019 07:00:00อบต.ม่วงสามสิบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000625/05/2019 07:00:00อบต.โคกจาน0.00.00.50.50.50.50.595.595.599.5407000725/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000825/05/2019 07:00:00อบต.เขื่องใน0.00.00.00.00.00.00.00.02.52.5407000925/05/2019 07:00:00อบต.กุดชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001025/05/2019 07:00:00อบต.โดมประดิษฐ์0.00.00.00.00.00.00.00.08.08.0407001125/05/2019 07:00:00ทต.คอแลน0.00.00.00.00.00.00.00.01.047.5407001225/05/2019 07:00:00ทต.เทพวงศา0.00.00.00.00.00.00.00.019.536.0407001325/05/2019 07:00:00อบต.สำโรง0.00.00.00.00.00.00.00.012.014.5407001425/05/2019 07:00:00อบต.แก่งเค็ง0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5407001525/05/2019 07:00:00ภูจองนายอย0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5407001625/05/2019 07:00:00อบต.นาห่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001725/05/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001825/05/2019 07:00:00ทต.เหล่าเสือโก้ก0.00.00.00.00.00.00.00.51.01.0407001925/05/2019 07:00:00อบต.โนนกาเล็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002025/05/2019 07:00:00อบต.คำเขื่อนแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002125/05/2019 07:00:00อบต.นาเรือง0.00.00.00.00.00.00.00.06.06.0407002225/05/2019 07:00:00อบต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.514.0407002325/05/2019 07:00:00อบต.แก่งโดม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002425/05/2019 07:00:00อบต.ตาเกา0.00.00.00.00.00.00.00.518.018.5407002525/05/2019 07:00:00อบต.เหล่าแดง0.00.00.00.00.00.00.510.510.542.5409000125/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่งใหญ่0.00.00.00.00.00.00.01.018.519.5409000225/05/2019 07:00:00อบต.ผักแพว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000325/05/2019 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.04.04.04.5409000425/05/2019 07:00:00อบต.ส้มป่อย0.00.00.00.00.00.00.00.055.055.0409000525/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยใต้0.00.00.00.00.00.00.00.06.06.0409000625/05/2019 07:00:00ทต.ศรีสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.01.57.0409000725/05/2019 07:00:00ทต.กระหวัน0.00.00.00.00.00.00.00.039.039.0409000825/05/2019 07:00:00อบต.บักดอง0.00.00.00.00.00.00.00.09.59.5409000925/05/2019 07:00:00ทต.สระกำแพงใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.56.06.0409001025/05/2019 07:00:00อบต.น้ำเกลี้ยง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001125/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยตึ๊กชู0.00.00.00.00.00.00.00.08.09.0409001225/05/2019 07:00:00อบต.ตาโกน0.00.00.00.00.00.00.00.518.528.5409001325/05/2019 07:00:00อบต.หนองหว้า0.00.00.00.00.00.00.04.511.012.0409001425/05/2019 07:00:00อบต.หนองกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001525/05/2019 07:00:00อบต.เหล่ากวาง0.00.00.00.00.00.00.016.516.529.5409001625/05/2019 07:00:00ทต.บึงบูรพ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001725/05/2019 07:00:00อบต.หนองเชียงทูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5409001825/05/2019 07:00:00อบต.ตำแย0.00.00.00.00.00.00.02.58.58.5409001925/05/2019 07:00:00อบต.ปราสาทเยอ0.00.00.00.00.00.00.00.524.524.5409002025/05/2019 07:00:00อบต.หนองม้า0.00.00.00.00.00.00.012.526.038.5409002125/05/2019 07:00:00อบต.กุดเมืองฮาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002225/05/2019 07:00:00อบต.ดวนใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0409002325/05/2019 07:00:00อบต.สระเยาว์0.00.00.00.00.00.00.01.524.524.5409002425/05/2019 07:00:00อบต.กล้วยกว้าง0.00.00.00.00.00.00.00.09.010.0409002525/05/2019 07:00:00อบต.โจดม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.04.06.0410000225/05/2019 07:00:00อบต.หนองแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000325/05/2019 07:00:00อบต.บ้านใหม่คลองเคียน0.00.00.00.00.00.00.050.055.055.0410000425/05/2019 07:00:00อบต.หนองบ่มกล้วย0.00.00.00.50.50.50.539.539.539.5410000525/05/2019 07:00:00อบต.เมืองการุ้ง0.00.00.00.00.00.00.023.537.537.5410000625/05/2019 07:00:00อบต.หนองขาหย่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000725/05/2019 07:00:00อบต.หนองสรวง0.00.00.00.00.00.00.00.031.031.0410000825/05/2019 07:00:00อบต.หนองกลางดง0.00.00.00.00.00.00.00.030.030.0410000925/05/2019 07:00:00อบต.บ่อยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410001025/05/2019 07:00:00อบต.ลานสัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410001125/05/2019 07:00:00อบต.ระบำ0.00.00.00.00.00.00.018.519.549.5410001225/05/2019 07:00:00อบต.ทองหลาง0.00.00.00.00.00.00.00.015.515.5410001325/05/2019 07:00:00อบต.น้ำรอบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000125/05/2019 07:00:00อบต.หัวไผ่0.00.00.00.00.00.00.03.54.54.5411000225/05/2019 07:00:00อบต.ทองเอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000325/05/2019 07:00:00ทต.บางน้ำเชี่ยว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000425/05/2019 07:00:00อบต.ไม้ดัด0.00.00.00.00.00.00.023.523.523.5411000525/05/2019 07:00:00อบต.คอทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000625/05/2019 07:00:00อบต.โพประจักษ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000125/05/2019 07:00:00อบต.บ้านอิฐ0.00.00.00.00.00.00.50.51.51.5412000225/05/2019 07:00:00อบต.ชัยฤทธิ์0.00.00.00.00.00.00.02.52.52.5412000325/05/2019 07:00:00อบต.โผงเผง0.00.00.00.00.00.00.00.04.05.0412000425/05/2019 07:00:00อบต.ศาลเจ้าโรงทอง0.00.00.00.00.00.00.012.513.513.5412000525/05/2019 07:00:00อบต.บางพลับ0.00.00.00.00.00.00.01.01.51.5412000625/05/2019 07:00:00ทต.เพชรเมืองทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000725/05/2019 07:00:00อบต.อบทม0.00.00.00.00.00.00.03.54.04.0414000125/05/2019 07:00:00อบต.โคกสว่าง0.00.00.00.00.00.00.00.05.05.5414000225/05/2019 07:00:00ทต.ต้นตาล-พระยาทด0.00.00.00.00.00.00.00.010.510.5414000325/05/2019 07:00:00ทต.บางโขมด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000425/05/2019 07:00:00อบต.บ้านป่า0.00.00.00.00.00.00.00.014.514.5414000525/05/2019 07:00:00อบต.หนองย่างเสือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.018.0414000625/05/2019 07:00:00อบต.บ้านกลับ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000725/05/2019 07:00:00อบต.ไก่เส่า0.00.00.00.00.00.00.00.012.012.0414000825/05/2019 07:00:00เทศบาลตำบลคชสิทธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000925/05/2019 07:00:00อบต.บ้านลำ0.00.00.00.00.00.00.00.519.520.0414001025/05/2019 07:00:00อบต.ลำสมพุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001125/05/2019 07:00:00อบต.หินซ้อน0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0414001225/05/2019 07:00:00เทศบาลตำบลดอนพุด0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0414001325/05/2019 07:00:00ทต.แสลงพัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001425/05/2019 07:00:00อบต.พุแค0.00.00.00.00.00.00.00.08.58.5415000125/05/2019 07:00:00อบต.สวนพริก0.00.00.00.00.00.00.00.09.09.0415000225/05/2019 07:00:00อบต.ลาดบัวหลวง0.00.00.00.00.00.00.011.017.517.5415000325/05/2019 07:00:00อบต.บ้านโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.018.018.0415000425/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.บางนมโค0.00.00.00.00.00.00.00.029.529.5415000525/05/2019 07:00:00อบต.บางซ้าย0.00.00.00.00.00.00.00.56.56.5415000625/05/2019 07:00:00อบต.ท่าดินแดง0.00.00.00.00.00.00.00.04.013.0415000725/05/2019 07:00:00อบต.พุทเลา0.00.00.00.00.00.00.00.07.07.0415000825/05/2019 07:00:00เทศบาลตำบลมหาราช0.00.00.00.00.00.00.00.52.53.0415000925/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.บ้านแพรก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001025/05/2019 07:00:00อบต.บ่อตาโล่0.00.00.00.00.00.00.00.034.034.0415001125/05/2019 07:00:00อบต.สนับทึบ0.00.00.00.00.00.00.00.051.051.0415001225/05/2019 07:00:00อบต.กบเจา0.00.00.00.00.00.00.00.56.56.5415001325/05/2019 07:00:00อบต.บ้านหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.016.016.0415001425/05/2019 07:00:00อบต.โคกช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001525/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.อรัญญิก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001625/05/2019 07:00:00อบต.บ้านร่อม0.00.00.00.00.00.00.00.03.53.5415001725/05/2019 07:00:00อบต.บ้านหีบ0.00.00.00.00.00.00.00.051.552.0415001825/05/2019 07:00:00อบต.โคกม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.034.534.5417000125/05/2019 07:00:00อบต.ท่าช้าง0.00.00.00.00.00.00.04.54.510.0417000225/05/2019 07:00:00อบต.บางอ้อ0.00.00.00.00.00.00.00.014.514.5417000325/05/2019 07:00:00อบต.ปากพลี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0417000425/05/2019 07:00:00อบต.พระอาจารย์0.00.00.00.00.00.00.02.52.54.5419000425/05/2019 07:00:00อบต.สวนพริกไทย0.00.00.00.00.00.00.00.042.042.5419000525/05/2019 07:00:00ทต.สามโคก0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.5419000625/05/2019 07:00:00อบต.คลองหก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000725/05/2019 07:00:00อบต.หน้าไม้0.00.00.00.00.00.00.01.518.018.0419000825/05/2019 07:00:00รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย0.00.00.00.00.00.00.00.0116.5116.5419000925/05/2019 07:00:00อบต.นพรัตน์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419001025/05/2019 07:00:00อบต.หนองสามวัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419001125/05/2019 07:00:00อบต.บึงทองหลาง0.00.00.00.00.00.00.00.01.06.5422001125/05/2019 07:00:00อบต.บางตะไนย์0.00.00.00.00.00.00.00.07.07.0422001225/05/2019 07:00:00อบต.ลำโพ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001325/05/2019 07:00:00อบต.ศาลากลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001425/05/2019 07:00:00อบต.บางแม่นาง0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0422001525/05/2019 07:00:00อบต.ไทรน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.04.04.0423000125/05/2019 07:00:00อบต.บางพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5423000225/05/2019 07:00:00อบต.สิบเอ็ดศอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000325/05/2019 07:00:00อบต.ท่าทองหลาง0.00.00.00.00.00.03.03.05.05.0423000425/05/2019 07:00:00อบต.สิงโตทอง0.00.00.00.00.00.00.021.522.022.5423000525/05/2019 07:00:00อบต.เกาะขนุน0.00.00.00.00.00.00.00.00.58.0423000625/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่งพระยา0.00.00.00.00.00.00.00.55.56.0423000725/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.บางวัวคณารักษ์0.00.00.00.00.00.00.00.07.07.0423000825/05/2019 07:00:00อบต.ท่าตะเกียบ0.00.00.00.00.00.00.07.515.015.0423000925/05/2019 07:00:00อบต.บางเล่า0.00.00.00.00.00.00.02.52.52.5423001025/05/2019 07:00:00อบต.หัวสำโรง0.00.00.00.00.00.00.00.011.032.0424000125/05/2019 07:00:00อบต.หินกอง 0.00.00.00.00.00.00.00.014.015.5424000225/05/2019 07:00:00อบต.คุ้งกระถิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000325/05/2019 07:00:00อบต.ดอนตะโก0.00.00.00.00.00.00.00.019.021.0424000425/05/2019 07:00:00อบต.ธรรมเสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000525/05/2019 07:00:00อบต.ดอนกรวย0.00.00.00.00.00.00.00.029.030.0424000625/05/2019 07:00:00อบต.อ่างหิน0.00.00.00.00.00.00.00.530.037.5424000725/05/2019 07:00:00อบต.หนองปลาหมอ0.00.00.00.00.00.00.00.526.030.5424000825/05/2019 07:00:00อบต.จอมบึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000925/05/2019 07:00:00อบต.สวนผึ้ง 0.00.00.00.00.00.00.06.013.536.5424001025/05/2019 07:00:00อบต.ดอนใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.035.037.5424001125/05/2019 07:00:00อบต.หนองพันจันทร์0.00.00.00.00.00.00.09.557.057.0425000625/05/2019 07:00:00อบต.จรเข้ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.05.06.020.0425000725/05/2019 07:00:00อบต.บางเลน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5425000825/05/2019 07:00:00ทต.เขาดิน0.00.00.00.00.00.00.05.05.05.5425000925/05/2019 07:00:00อบต.ดอนคา0.00.00.00.00.00.00.028.534.059.0425001025/05/2019 07:00:00อบต.หนองผักนาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001125/05/2019 07:00:00ทต.บ้านกร่าง0.00.00.00.00.00.00.09.09.010.5425001225/05/2019 07:00:00อบต.ไร่รถ0.00.00.00.00.00.00.033.039.041.0425001325/05/2019 07:00:00อบต.หนองมะค่าโมง0.00.00.00.00.00.00.02.52.56.5425001425/05/2019 07:00:00อบต.ทัพหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000125/05/2019 07:00:00อบต.ไผ่ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.01.022.522.5426000225/05/2019 07:00:00อบต.ท่าวุ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000325/05/2019 07:00:00อบต.หนองแขม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000425/05/2019 07:00:00อบต.โคกสลุง0.00.00.00.00.00.00.00.51.52.5426000525/05/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.579.0426000625/05/2019 07:00:00อบต.ช่องสาริกา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000725/05/2019 07:00:00อบต.ชัยนารายณ์0.00.00.00.00.00.00.00.528.528.5426000925/05/2019 07:00:00อบต.ม่วงค่อม0.00.00.00.00.00.00.02.04.04.0426001025/05/2019 07:00:00อบต.ท่าหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.07.522.5426001125/05/2019 07:00:00อบต.หัวลำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001225/05/2019 07:00:00อบต.นิยมชัย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001325/05/2019 07:00:00อบต.โคกแสมสาร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001425/05/2019 07:00:00อบต.คลองเกตุ 0.00.00.00.00.00.00.00.04.54.5428000525/05/2019 07:00:00อบต.บางโทรัด0.00.00.00.00.00.00.00.04.57.0428000625/05/2019 07:00:00อบต.สวนส้ม0.00.00.00.00.00.00.00.52.02.0428000725/05/2019 07:00:00อบต.แคราย0.00.00.00.00.00.00.00.03.03.0429000925/05/2019 07:00:00อบต.บางยอ0.00.00.00.00.00.00.04.07.07.0429001025/05/2019 07:00:00เทศบาลตำบลคลองด่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0429001125/05/2019 07:00:00อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.05.05.0430000725/05/2019 07:00:00ทต.โพธิ์งาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430000825/05/2019 07:00:00อบต.บางยาง0.00.00.00.00.00.01.019.519.519.5430000925/05/2019 07:00:00อบต.ท่าตูม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430001025/05/2019 07:00:00อบต.สะพานหิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.09.0430001125/05/2019 07:00:00อบต.ไผ่ชะเลือด0.00.00.00.00.00.00.00.53.53.5431000125/05/2019 07:00:00ทต.รังกาใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5431000225/05/2019 07:00:00อบต.บัวใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000325/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.00.030.530.5431000425/05/2019 07:00:00อบต.ตะเคียน0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0431000525/05/2019 07:00:00อบต.กุดพิมาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000625/05/2019 07:00:00อบต.บุ่งขี้เหล็ก0.00.00.00.00.00.00.00.013.513.5431000725/05/2019 07:00:00ทต.ปักธงชัย0.00.00.00.00.00.00.029.029.029.0431000825/05/2019 07:00:00อบต.สะแกราช0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000925/05/2019 07:00:00อบต.ตะแบกบาน0.00.00.00.00.00.00.00.011.020.5431001025/05/2019 07:00:00อบต.โคกกระชาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0431001125/05/2019 07:00:00อบต.หินโคน0.00.00.00.00.00.00.00.016.516.5431001225/05/2019 07:00:00อบต.โนนเต็ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001325/05/2019 07:00:00อบต.ทับสวาย0.00.00.00.00.00.00.010.017.517.5431001425/05/2019 07:00:00อบต.โนนยอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001525/05/2019 07:00:00อบต.ตลาดไทร0.00.00.00.00.00.00.01.010.011.0431001625/05/2019 07:00:00อบต.โคกกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.550.050.0431001725/05/2019 07:00:00อบต.วังไม้แดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001825/05/2019 07:00:00อบต.ขามสะแกแสง0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.0431001925/05/2019 07:00:00อบต.โนนสมบูรณ์0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0431002025/05/2019 07:00:00อบต.โนนไทย0.00.00.00.00.00.00.00.03.510.5431002125/05/2019 07:00:00ทต.ลาดบัวขาว0.00.00.00.00.00.00.00.09.09.0431002225/05/2019 07:00:00ทต.หนองน้ำใส0.00.00.00.00.00.00.00.04.04.0431002425/05/2019 07:00:00ทต.วังไทร0.00.00.00.00.00.00.00.01.51.5431002525/05/2019 07:00:00ทต.ดอนหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.08.08.0431002625/05/2019 07:00:00อบต.เมืองปราสาท0.00.00.00.00.00.00.00.012.513.0431002725/05/2019 07:00:00อบต.บ้านใหม่0.00.00.00.00.00.00.02.533.033.5431002825/05/2019 07:00:00อบต.สีสุก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002925/05/2019 07:00:00อบต.โนนสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.010.510.5431003025/05/2019 07:00:00วังน้ำเขียว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003125/05/2019 07:00:00ทต.เมืองยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003225/05/2019 07:00:00อบต.สำนักตะคร้อ0.00.00.00.00.00.00.00.031.031.0431003325/05/2019 07:00:00อบต.โพนทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003425/05/2019 07:00:00อบต.หนองหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003525/05/2019 07:00:00อบต.มาบกราด0.00.00.00.00.00.01.52.028.028.0431003625/05/2019 07:00:00อบต.พันดุง0.00.00.00.00.00.00.00.013.513.5431003725/05/2019 07:00:00อบต.สำพะเนียง0.00.00.00.00.00.00.00.08.58.5431003825/05/2019 07:00:00อบต.บ้านเหลื่อม0.00.00.00.00.00.01.01.031.531.5431003925/05/2019 07:00:00อบต.ช่องแมว0.00.00.00.00.00.00.00.06.59.5431004025/05/2019 07:00:00อบต.พระพุทธ0.00.00.00.00.00.00.00.019.019.0431004125/05/2019 07:00:00อบต.หนองระเวียง0.00.00.00.00.00.00.00.010.010.0432000125/05/2019 07:00:00อบต.ธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.018.546.0432000225/05/2019 07:00:00อบต.สังขะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.015.0432000325/05/2019 07:00:00อบต.ช่างปี่0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.5432000425/05/2019 07:00:00ทต.นาหนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.04.07.051.0432000525/05/2019 07:00:00อบต.เกาะแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.01.51.5432000625/05/2019 07:00:00อบต.เป็นสุข0.00.00.00.00.00.00.00.55.55.5432000725/05/2019 07:00:00อบต.หนองใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000825/05/2019 07:00:00ทต.ลำดวนสุรพินทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5432000925/05/2019 07:00:00อบต.หนองระฆัง0.00.00.00.00.00.00.00.530.579.5432001025/05/2019 07:00:00อบต.หนองเทพ0.00.00.00.00.00.00.00.03.012.5432001125/05/2019 07:00:00อบต.ตาเมียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5432001225/05/2019 07:00:00อบต.ณรงค์0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0432001325/05/2019 07:00:00อบต.บึง0.00.00.00.00.00.00.02.028.555.0432001425/05/2019 07:00:00ทต.กาบเชิง0.00.00.00.00.00.00.00.00.512.0432001525/05/2019 07:00:00อบต.อาโพน0.00.00.00.00.00.00.00.03.028.5432001625/05/2019 07:00:00อบต.หนองเมธี 0.00.00.00.00.00.00.07.57.513.5436000125/05/2019 07:00:00อบต.สะแกซำ0.00.00.00.00.00.00.00.08.58.5436000225/05/2019 07:00:00ทต.หนองตะครอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000325/05/2019 07:00:00อบต.โคกกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.53.54.0436000425/05/2019 07:00:00ทต.สะแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000525/05/2019 07:00:00อบต.บ้านปรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000625/05/2019 07:00:00อบต.ละเวี้ย0.00.00.00.00.00.020.035.536.539.5436000725/05/2019 07:00:00อบต.พรสำราญ0.00.00.00.00.00.00.010.013.014.5436000825/05/2019 07:00:00อบต.เย้ยปราสาท0.00.00.00.00.00.00.034.048.562.5436000925/05/2019 07:00:00ทต.บึงเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.5436001025/05/2019 07:00:00อบต.ไทยเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001125/05/2019 07:00:00อบต.ศรีสว่าง0.00.00.00.00.00.00.00.016.016.0436001225/05/2019 07:00:00อบต.เสาเดียว0.00.00.00.00.00.00.00.07.57.5436001325/05/2019 07:00:00อบต.ป่าชัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001425/05/2019 07:00:00ทต.บ้านด่าน0.00.00.00.00.00.00.07.040.540.5436001525/05/2019 07:00:00อบต.สระบัว0.00.00.00.00.00.00.013.561.067.0436001625/05/2019 07:00:00ทต.ยายแย้มวัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001725/05/2019 07:00:00อบต.โคกสนวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.5436001825/05/2019 07:00:00อบต.ลำนางรอง0.00.00.00.00.00.00.00.014.515.0436001925/05/2019 07:00:00อบต.ดงอีจาน0.00.00.00.00.00.00.010.511.011.0436002025/05/2019 07:00:00อบต.หนองเยือง0.00.00.00.00.00.00.00.058.058.0436002125/05/2019 07:00:00อบต.สนวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436002225/05/2019 07:00:00อบต.บ้านจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0438000125/05/2019 07:00:00อบต.บางแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.05.05.0438000225/05/2019 07:00:00อบต.เหมืองใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.04.016.0440000725/05/2019 07:00:00อบต.หนองบอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440000825/05/2019 07:00:00อบต.ทัพเสด็จ0.00.00.00.00.00.00.00.00.537.0440000925/05/2019 07:00:00อบต.โคคลาน0.00.00.00.00.00.00.00.05.08.0440001025/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยโจด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001125/05/2019 07:00:00อบต.ช่องกุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001225/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่งมหาเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001325/05/2019 07:00:00อบต.คลองไก่เถื่อน0.00.00.00.00.00.00.02.040.552.5440001425/05/2019 07:00:00อบต.เบญจขร0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0440001525/05/2019 07:00:00อบต.เขาสามสิบ0.00.00.00.00.00.00.00.02.016.5440001625/05/2019 07:00:00ทต.โคกสูง0.00.00.00.00.00.00.00.03.03.0440001725/05/2019 07:00:00ทต.วังทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000125/05/2019 07:00:00อบต.วังกระแจะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.06.5450000225/05/2019 07:00:00อบต.ไล่โว่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000325/05/2019 07:00:00อบต.หนองลู0.00.00.00.00.00.00.03.59.019.0450000425/05/2019 07:00:00อบต.ท่าม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.528.047.5450000525/05/2019 07:00:00อบต.สนามแย้0.00.00.00.00.00.00.00.09.057.0450000625/05/2019 07:00:00อบต.ท่ากระดาน0.00.00.00.00.00.00.00.03.05.5450000725/05/2019 07:00:00อบต.หนองนกแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000825/05/2019 07:00:00อบต.บ่อพลอย0.00.00.00.00.00.00.00.019.027.0450000925/05/2019 07:00:00อบต.หนองรี0.00.00.00.00.00.00.00.017.027.0450001025/05/2019 07:00:00อบต.รางหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.07.053.0450001125/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยเขย่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001225/05/2019 07:00:00ทต.หนองปลาไหล0.00.00.00.00.00.00.01.07.533.5450001325/05/2019 07:00:00อบต.สมเด็จเจริญ 0.00.00.00.00.00.00.05.063.5100.0450001425/05/2019 07:00:00อบต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.02.037.5450001525/05/2019 07:00:00ทต.สระลงเรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.021.5451000225/05/2019 07:00:00อบต.วังตะกู0.00.00.00.00.00.00.00.53.58.0451000325/05/2019 07:00:00อบต.หนองงูเหลือม0.00.00.00.00.00.00.00.50.52.5451000425/05/2019 07:00:00อบต.แหลมบัว0.00.00.00.00.00.00.00.06.09.0451000525/05/2019 07:00:00อบต.บางระกํา0.00.00.00.00.00.00.00.52.02.0451000625/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.52.022.0451000725/05/2019 07:00:00อบต.คลองจินดา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000825/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยด้วน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000925/05/2019 07:00:00อบต.หินมูล0.00.00.00.00.00.00.00.51.519.5451001025/05/2019 07:00:00อบต.ศาลายา0.00.00.00.00.00.00.03.03.03.0459000125/05/2019 07:00:00อบต.หนองอิรุณ0.00.00.00.00.00.00.00.026.529.0459000225/05/2019 07:00:00อบต.บางพระ0.00.00.00.00.00.00.00.019.019.0459000325/05/2019 07:00:00อบต.หนองขาม0.00.00.00.00.00.00.00.024.026.0459000425/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.หมอนนาง0.00.00.00.00.00.00.02.020.020.0459000525/05/2019 07:00:00อบต.หนองหงษ์0.00.00.00.00.00.00.00.069.581.0459000625/05/2019 07:00:00ทต.ห้วยใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000725/05/2019 07:00:00ทต.ตะเคียนเตี้ย0.00.00.00.00.00.00.00.012.012.0459000825/05/2019 07:00:00อบต.หนองปรือ0.00.00.00.00.00.00.00.514.014.0459000925/05/2019 07:00:00อบต.คลองพลู0.00.00.00.00.00.00.09.010.510.5459001025/05/2019 07:00:00อบต.บ่อทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459001125/05/2019 07:00:00ทม.ปรกฟ้า0.00.00.00.00.00.00.00.512.512.5459001225/05/2019 07:00:00ทต.พลูตาหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465000925/05/2019 07:00:00อบต.ไร่ส้ม0.00.00.00.00.00.00.02.517.523.0465001025/05/2019 07:00:00อบต.ไร่ใหม่พัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.05.55.5465001125/05/2019 07:00:00อบต.หนองชุมพล0.00.00.00.00.00.00.00.013.543.5465001225/05/2019 07:00:00อบต.หนองปรง0.00.00.00.00.00.00.05.07.025.5465001325/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยลึก0.00.00.00.00.00.00.07.518.025.0465001425/05/2019 07:00:00อบต.ปากทะเล0.00.00.00.00.00.00.013.567.067.0465001525/05/2019 07:00:00อบต.หนองจอก0.00.00.00.00.00.00.01.02.54.0465001625/05/2019 07:00:00อบต.กลัดหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.09.59.5465001725/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.บางตะบูน0.00.00.00.00.00.00.06.09.09.0465001825/05/2019 07:00:00อบต.ยางน้ำกลัดใต้0.00.00.00.00.00.00.010.014.519.5465001925/05/2019 07:00:00อบต.วังจันทร์0.00.00.00.00.00.00.04.528.028.5478000125/05/2019 07:00:00ทต.แกลงกะเฉด0.00.00.00.00.00.50.50.54.04.5478000225/05/2019 07:00:00ทต.ชากบก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000325/05/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.020.033.033.0478000425/05/2019 07:00:00ทต.บ้านนา0.00.00.00.00.00.00.00.06.56.5478000525/05/2019 07:00:00อบต.มาบยางพร0.00.00.00.00.00.00.00.015.519.5478000625/05/2019 07:00:00อบต.ละหาร0.00.00.00.00.00.00.02.03.04.0478000725/05/2019 07:00:00ทต.พลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5478000825/05/2019 07:00:00อบต.วังจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0478000925/05/2019 07:00:00อบต.พนานิคม0.00.00.00.00.00.00.00.56.07.0478001025/05/2019 07:00:00เทศบาลตำบลมาบข่า0.00.00.00.00.00.00.00.023.535.5478001125/05/2019 07:00:00อบต.น้ำเป็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478001225/05/2019 07:00:00อบต.เขาน้อย0.00.00.00.00.00.00.020.025.034.5480000125/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่งเบญจา0.00.00.00.00.00.00.015.020.022.5480000225/05/2019 07:00:00ทต.มะขามเมืองใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.01.51.5480000325/05/2019 07:00:00อบต.วังสรรพรส0.00.00.00.00.00.06.56.57.511.0480000425/05/2019 07:00:00อบต.บางกะไชย0.00.00.00.00.00.00.00.012.020.0480000525/05/2019 07:00:00อบต.โป่งน้ำร้อน0.00.00.00.00.00.00.00.59.59.5480000625/05/2019 07:00:00อบต.ทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.00.01.51.5480000725/05/2019 07:00:00อบต.ขุนซ่อง0.00.00.00.00.00.00.021.525.025.0480000825/05/2019 07:00:00อบต.สนามไชย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000925/05/2019 07:00:00ทต.คลองพลู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001325/05/2019 07:00:00อบต.บ่อนอก0.00.00.00.00.00.00.00.512.012.0500001425/05/2019 07:00:00อบต.ปากน้ำปราณ0.00.00.00.00.00.00.516.519.019.0500001525/05/2019 07:00:00อบต.แม่รำพึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001625/05/2019 07:00:00อบต.กำเนิดนพคุณ0.00.00.00.00.00.00.00.06.56.5500001725/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.บ้านกรูด0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5500001825/05/2019 07:00:00อบต.ช้างแรก0.00.00.00.00.00.00.00.013.013.0500001925/05/2019 07:00:00อบต.ทรายทอง0.00.00.00.00.00.00.00.520.520.5500002025/05/2019 07:00:00อบต.ไชยราช0.00.00.00.00.00.00.00.011.047.0500002125/05/2019 07:00:00อบต.บางสะพาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002225/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.กุยบุรี0.00.00.00.00.00.51.02.05.57.5500002325/05/2019 07:00:00อบต.ดอนยายหนู0.00.00.00.00.00.00.05.55.55.5500002425/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002525/05/2019 07:00:00อบต.อ่างทอง0.00.00.00.00.00.00.00.05.57.5500002625/05/2019 07:00:00อบต.สามร้อยยอด0.00.00.00.00.00.00.028.031.031.0500002725/05/2019 07:00:00อบต.ศิลาลอย0.00.00.00.00.00.00.036.036.036.0500002825/05/2019 07:00:00อบต.หินเหล็กไฟ0.00.00.00.00.00.00.00.563.063.0500002925/05/2019 07:00:00อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.5501000125/05/2019 07:00:00เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000225/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่งนนทรี0.00.00.01.01.01.01.018.518.532.0501000325/05/2019 07:00:00อบต.บ่อพลอย0.00.00.00.00.00.00.00.53.53.5501000425/05/2019 07:00:00อบต.ด่านชุมพล0.00.00.00.00.50.50.532.532.533.5501000525/05/2019 07:00:00อบต.คลองใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000625/05/2019 07:00:00ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง0.00.00.012.512.512.512.512.513.031.5517000125/05/2019 07:00:00ทต.วังใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000225/05/2019 07:00:00อบต.หินแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000325/05/2019 07:00:00อบต.สลุย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000425/05/2019 07:00:00อบต.นากระตาม0.00.00.00.50.50.50.50.56.06.0517000525/05/2019 07:00:00เทศบาลเมืองหลังสวน0.00.00.00.00.00.00.00.020.521.0517000625/05/2019 07:00:00อบต.บางน้ำจืด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000725/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.พะโต๊ะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000825/05/2019 07:00:00อบต.ละแม0.00.00.00.00.00.00.00.510.510.5517000925/05/2019 07:00:00อบต.สวี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001025/05/2019 07:00:00อบต.ดอนยาง0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0517001125/05/2019 07:00:00ทต.ชุมโค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001225/05/2019 07:00:00ทต.ทุ่งตะไคร0.00.00.00.00.00.00.00.013.013.0517001325/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.ปะทิว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001425/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.ท่าแซะ0.00.00.00.00.00.00.08.59.09.0517001525/05/2019 07:00:00อบต.ปังหวาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001625/05/2019 07:00:00อบต.เขาทะลุ0.00.00.00.00.00.00.06.59.59.5532000125/05/2019 07:00:00อบต.ลำเลียง0.00.00.00.00.00.00.57.08.58.5532000225/05/2019 07:00:00ทต.จ.ป.ร.0.00.00.00.00.00.00.515.020.520.5532000325/05/2019 07:00:00อบต.กะเปอร์0.00.00.00.00.00.01.010.011.038.5532000425/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.ละอุ่น0.00.00.00.00.00.00.00.512.012.5532000525/05/2019 07:00:00อบต.นาคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001125/05/2019 07:00:00อบต.คลองสระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5551001225/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่ง0.00.00.00.00.00.00.09.512.512.5551001325/05/2019 07:00:00อบต.ลำพูน0.00.00.00.00.00.00.50.50.50.5551001425/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่งเตา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001525/05/2019 07:00:00อบต.น้ำพุ0.00.00.00.00.00.00.00.02.52.5551001625/05/2019 07:00:00อบต.ท่าอุแท 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001725/05/2019 07:00:00อบต.ป่าร่อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001825/05/2019 07:00:00อบต.ตะเคียนทอง0.00.00.00.00.00.00.00.01.51.5551001925/05/2019 07:00:00อบต.บางมะเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.05.05.0551002025/05/2019 07:00:00อบต.ท่าสะท้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002125/05/2019 07:00:00อบต.ตะปาน0.00.00.00.00.00.50.52.011.011.0551002225/05/2019 07:00:00อบต.หนองไทร0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5551002325/05/2019 07:00:00อบต.คลองไทร0.00.00.00.00.00.00.01.050.051.0551002425/05/2019 07:00:00อบต.ชลคราม0.00.00.00.00.00.00.06.06.56.5551002525/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.ท่าชนะ0.00.00.00.00.00.00.00.042.042.0551002625/05/2019 07:00:00อบต.คลองพา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002725/05/2019 07:00:00ทต.คลองชะอุ่น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002825/05/2019 07:00:00อบต.คลองฉนวน0.00.00.00.00.00.00.00.07.07.0551002925/05/2019 07:00:00อบต.พรุไทย0.00.00.00.00.00.00.00.02.52.5551003025/05/2019 07:00:00อบต.พ่วงพรมคร0.00.00.00.00.00.00.00.019.519.5551003125/05/2019 07:00:00อบต.ตะกุกใต้0.00.00.00.00.00.00.00.017.017.5551003225/05/2019 07:00:00อบต.ทรัพย์ทวี0.00.00.00.00.00.00.00.013.013.0551003325/05/2019 07:00:00อบต.ท่ากระดาน0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0552000625/05/2019 07:00:00อบต.สิชล0.00.00.00.00.00.00.02.528.070.5552000725/05/2019 07:00:00อบต.กรุงชิง0.00.00.00.00.00.00.01.01.024.0552000825/05/2019 07:00:00ทต.กะปาง0.00.00.00.00.00.00.00.03.53.5552000925/05/2019 07:00:00อบต.ท่าซอม0.00.00.00.00.00.00.518.019.022.5552001025/05/2019 07:00:00อบต.ทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001125/05/2019 07:00:00อบต.บ้านใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.015.015.0552001225/05/2019 07:00:00อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก0.00.00.00.00.00.05.05.017.517.5552001325/05/2019 07:00:00อบต.ขนาบนาก0.00.00.00.00.00.50.521.023.023.0552001425/05/2019 07:00:00อบต.สระแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001525/05/2019 07:00:00อบต.ไทยบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001625/05/2019 07:00:00อบต.ฉลอง0.00.00.00.00.00.00.00.018.042.0552001725/05/2019 07:00:00อบต.ร่อนพิบูลย์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001825/05/2019 07:00:00อบต.ปริก0.00.00.00.00.00.014.515.553.0115.5552001925/05/2019 07:00:00อบต.ควนทอง0.00.00.00.00.00.00.51.05.520.5552002025/05/2019 07:00:00อบต.บ้านตูล0.00.00.00.00.00.00.06.06.06.0552002125/05/2019 07:00:00อบต.แม่เจ้าอยู่หัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002225/05/2019 07:00:00อบต.ท่าดี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002325/05/2019 07:00:00อบต.วังหิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002425/05/2019 07:00:00อบต.กะทูน0.00.00.00.00.00.00.01.59.022.0552002525/05/2019 07:00:00อบต.แก้วแสน0.00.00.00.00.00.511.511.542.550.5552002625/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.พรหมโลก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002725/05/2019 07:00:00อบต.คลองเส0.00.00.00.00.00.00.00.00.531.5552002825/05/2019 07:00:00อบต.ช้างซ้าย0.00.00.00.00.00.00.058.586.086.0552002925/05/2019 07:00:00อบต.นบพิตำ0.00.00.00.00.00.00.02.02.53.0552003025/05/2019 07:00:00อบต.สวนขัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552003125/05/2019 07:00:00อบต.เชียรเขา0.00.00.00.00.00.00.00.013.513.5552003225/05/2019 07:00:00อบต.สามตำบล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000125/05/2019 07:00:00อบต.ตำนาน0.00.00.00.00.00.00.50.50.50.5560000225/05/2019 07:00:00อบต.ปันแต0.00.00.00.00.00.00.00.01.52.0560000325/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.บ้านสวน0.00.00.00.00.00.00.00.012.012.0560000425/05/2019 07:00:00อบต.ฝาละมี0.00.00.00.00.00.00.00.08.08.0560000525/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.หารเทา0.00.00.00.00.00.00.00.021.524.5560000625/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.เขาชัยสน0.00.00.00.00.00.00.00.018.019.5560000725/05/2019 07:00:00 ร.ร.บ้านคลองขุด0.00.00.00.00.00.00.00.027.027.0560000825/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.เขาหัวช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000925/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.ควนเสาธง0.00.00.00.00.00.00.00.02.09.5560001025/05/2019 07:00:00ทต.คลองทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001125/05/2019 07:00:00อบต.ป่าบอน0.00.00.00.00.00.00.00.010.530.5560001225/05/2019 07:00:00อบต.หนองธง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001325/05/2019 07:00:00อบต.เขาปู่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001425/05/2019 07:00:00อบต.ตะแพน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001525/05/2019 07:00:00ทต.บ้านพร้าว0.00.00.00.00.00.00.00.030.530.5560001625/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.ท่ามะเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.03.03.0560001725/05/2019 07:00:00ทต.บ้านนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001825/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.ชุมพล0.00.00.00.00.00.00.00.09.59.5561000125/05/2019 07:00:00อบต.นบปริง0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0561000225/05/2019 07:00:00อบต.ทับปุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000325/05/2019 07:00:00อบต.บางเหรียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000425/05/2019 07:00:00อบต.ท้ายเหมือง0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5561000525/05/2019 07:00:00ทต.บางนายสี0.00.00.00.00.00.50.50.50.56.0561000625/05/2019 07:00:00อบต.แม่นางขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000725/05/2019 07:00:00อบต.กระโสม0.00.00.00.00.00.00.00.04.04.0561000825/05/2019 07:00:00อบต.คลองเคียน0.00.00.00.00.00.00.00.08.08.0561000925/05/2019 07:00:00อบต.เหมาะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0564000125/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.กะรน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0564000225/05/2019 07:00:00ทต.ป่าคลอก0.00.00.00.00.00.00.01.011.512.5564000325/05/2019 07:00:00อบต.กมลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5566000225/05/2019 07:00:00อบต.เขาทอง0.00.00.00.00.00.00.00.02.08.5566000325/05/2019 07:00:00อบต.เกาะกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.05.07.0566000425/05/2019 07:00:00อบต.คลองท่อมใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000525/05/2019 07:00:00อบต.อ่าวลึกใต้0.00.00.00.00.00.00.00.518.019.5566000625/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.เขาพนม0.00.00.00.00.00.00.00.55.55.5566000725/05/2019 07:00:00อบต.คีรีวง0.00.00.00.00.00.00.00.016.016.5566000825/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่งไทรทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5566000925/05/2019 07:00:00อบต.คลองขนาน0.00.00.00.00.00.00.00.01.02.5567000125/05/2019 07:00:00อบต.หนองตรุด0.00.00.00.00.00.00.01.526.526.5567000325/05/2019 07:00:00อบต.เขาขาว0.00.00.00.00.00.00.00.015.515.5567000425/05/2019 07:00:00อบต.คลองชีล้อม0.00.00.00.00.00.00.00.022.522.5567000525/05/2019 07:00:00อบต.บ้านนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5567000625/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.สิเกา0.00.00.00.00.00.00.00.015.015.5567000725/05/2019 07:00:00อบต.เกาะเปียะ0.00.00.00.00.00.00.00.02.52.5567000825/05/2019 07:00:00อบต.ท่าสะบ้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000925/05/2019 07:00:00อบต.นาโยงเหนือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567001025/05/2019 07:00:00อบต.คลองปาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567001125/05/2019 07:00:00อบต.หาดสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.01.51.5568000125/05/2019 07:00:00อบต.คลองแดน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000225/05/2019 07:00:00ทต.ปากแตระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.0568000325/05/2019 07:00:00โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000425/05/2019 07:00:00ทม.กำแพงเพชร0.00.00.00.00.00.00.00.02.07.5568000525/05/2019 07:00:00อบต.เขาพระ0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5568000625/05/2019 07:00:00อบต.ชุมพล0.00.00.00.00.00.00.00.015.515.5568000725/05/2019 07:00:00อบต.กระดังงา0.00.00.00.00.00.00.00.015.015.0568000825/05/2019 07:00:00เทศบาล ต.ท่าช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.03.55.0568000925/05/2019 07:00:00อบต.เกาะใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.513.513.5568001125/05/2019 07:00:00อบต.บางเขียด0.00.00.00.00.00.01.01.542.542.5568001225/05/2019 07:00:00อบต.ชิงโค0.00.00.00.00.00.00.00.04.54.5568001325/05/2019 07:00:00ทต.ปาดัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5568001425/05/2019 07:00:00อบต.คลองอู่ตะเภา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0170025/05/2019 07:00:00วัดโคกเหรียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0180025/05/2019 07:00:00สำนักสงฆ์เก่าร้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0150025/05/2019 07:00:00อ่างเก็บน้ำคลองหลา0.00.00.00.00.00.00.014.214.214.2160025/05/2019 07:00:00วัดโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.07.87.87.8140025/05/2019 07:00:00วัดวังพา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0130025/05/2019 07:00:00วัดพรุชบา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0190025/05/2019 07:00:00สถานีอนามัยคลองรำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0200025/05/2019 07:00:00เทศบาลปริก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0120025/05/2019 07:00:00ตชด. ค่ายท่านมุก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.080025/05/2019 07:00:00วัดม่วงก็อง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.090025/05/2019 07:00:00วัดทุ่งจัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0110025/05/2019 07:00:00วัดทุ่งปรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100025/05/2019 07:00:00วัดควนเนียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.070025/05/2019 07:00:00วัดบางธน0.00.00.00.00.00.00.01.01.21.260025/05/2019 07:00:00วัดบ้านไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.20.250025/05/2019 07:00:00วัดโพธาราม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.030025/05/2019 07:00:00ที่ว่าการ อ.นาหม่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.020025/05/2019 07:00:00วัดเขากลอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.010025/05/2019 07:00:00โรงฆ่าสัตว์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0210025/05/2019 07:00:00ศูนย์เพาะชำกล้าไม้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040025/05/2019 07:00:00ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย เขต 120.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000125/05/2019 07:00:00อบต.ตันหยงโป0.00.00.00.00.00.00.00.00.53.5570000225/05/2019 07:00:00อบต.ละงู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000325/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่งหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000425/05/2019 07:00:00อบต.ทุ่งนุ้ย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000525/05/2019 07:00:00อบต.วังประจัน0.00.00.00.00.00.00.00.50.53.0570000625/05/2019 07:00:00อบต.ท่าแพ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000725/05/2019 07:00:00อบต.ปาล์มพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.040.040.5580000125/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเมือง0.00.00.00.00.00.636.636.636.636.6580000225/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอหนองจิก(โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์)0.00.00.00.00.00.222.022.222.222.2580000325/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์0.00.00.00.00.00.45.87.27.27.2580000425/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสายบุรี0.00.00.00.00.00.463.263.263.263.2580000525/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอมายอ0.00.00.00.00.00.043.843.843.843.8580000625/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ0.00.00.00.00.00.841.841.841.841.8580000725/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น0.00.00.00.00.00.29.29.29.29.2580000825/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยะรัง0.00.00.00.00.00.08.08.08.08.0580000925/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง0.00.00.00.00.00.422.222.222.222.2580001025/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง0.00.00.00.00.00.025.827.227.227.2580001125/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอกะพ้อ0.00.00.00.00.00.015.415.415.415.4580001225/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน0.00.00.00.00.00.050.250.250.250.2568003925/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอจะนะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568004025/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอนาทวี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568004125/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเทพา0.00.00.00.00.00.216.225.625.625.6568004225/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย0.00.00.00.00.00.02.677.277.277.2581000125/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเมือง(ศาลากลางจังหวัด)0.00.00.00.00.00.027.427.427.427.4581000225/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอรามัน0.00.00.00.00.00.037.837.837.837.8581000325/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยะหา0.00.00.00.00.00.039.639.639.639.6581000425/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอกาบัง0.00.00.00.00.00.21.21.41.41.4581000525/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอกรงปีนัง0.00.00.00.00.00.051.251.451.451.4581000625/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอธารโต0.00.00.20.20.63.85.25.25.25.2581000725/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา0.00.00.00.00.00.416.816.816.816.8581000825/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเบตง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0583000125/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเมือง(ศาลากลางจังหวัด)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0583000225/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก0.00.00.00.00.412.612.614.814.814.8583000325/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอตากใบ0.40.81.83.052.665.265.465.865.865.8583000425/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0583000525/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยี่งอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0583000625/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี0.00.00.00.61.634.634.636.436.436.4583000725/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอระแงะ0.00.00.00.60.60.61.01.01.01.0583000825/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง0.00.20.61.02.04.24.24.24.24.2583000925/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอแว้ง0.00.00.00.00.00.01.019.419.419.4583001025/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ0.00.00.00.00.00.024.224.224.224.2583001125/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ0.00.00.00.00.00.21.02.22.22.2583001225/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสุคิริน0.00.00.02.46.023.024.624.624.624.6583001325/05/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอจะแนะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0583001425/05/2019 07:00:00สนามบินนราธิวาส0.00.00.00.20.20.217.817.817.817.8583001525/05/2019 07:00:00ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง0.00.00.20.20.22.42.45.05.05.0