300000115/11/2018 07:00:00อบต.แม่เงา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0300000215/11/2018 07:00:00อบต.แม่นาเติง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0300000315/11/2018 07:00:00อบต.แม่ลาน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0300000415/11/2018 07:00:00อบต.ถ้ำลอด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0300000515/11/2018 07:00:00อบต.แม่สวด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5303000115/11/2018 07:00:00อบต.ริมโขง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000215/11/2018 07:00:00อบต.ม่วงคำ0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0303000315/11/2018 07:00:00อบต.ป่าตึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000415/11/2018 07:00:00อบต.ปล้อง0.00.00.00.00.00.00.00.01.51.5303000515/11/2018 07:00:00อบต.เมืองชุม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000615/11/2018 07:00:00ทต.ศรีโพธิ์เงิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000715/11/2018 07:00:00อบต.ป่าซาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000815/11/2018 07:00:00อบต.หนองป่าก่อ กิ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000915/11/2018 07:00:00อบต.แม่สลองนอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303001015/11/2018 07:00:00ทต.ม่วงยาย0.00.00.00.00.00.00.00.010.010.5303001815/11/2018 07:00:00ทต.เวียงเชียงแสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5303001915/11/2018 07:00:00ทต.ยางฮอม0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5303002015/11/2018 07:00:00ทต.ไม้ยา0.00.00.00.00.00.00.00.55.05.0303002115/11/2018 07:00:00อบต.สันสลี0.00.00.00.00.00.00.00.00.54.5303002215/11/2018 07:00:00อบต.ศรีเมืองชุม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000115/11/2018 07:00:00อบต.ออย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000215/11/2018 07:00:00ทต.หย่วน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000315/11/2018 07:00:00ทต.ห้วยลาน0.00.00.50.50.50.50.53.06.06.5310000415/11/2018 07:00:00ทต.จุน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000515/11/2018 07:00:00ทต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000615/11/2018 07:00:00อบต.บ้านมาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000715/11/2018 07:00:00อบต.ป่าสัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000815/11/2018 07:00:00ทต.ดงเจน0.00.00.00.00.00.00.00.01.04.0327000115/11/2018 07:00:00ทต.สบเตี๊ยะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000215/11/2018 07:00:00อบต.แม่แตง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000315/11/2018 07:00:00นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000415/11/2018 07:00:00อบต.สันทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000515/11/2018 07:00:00อบต.ช่างเคิ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000615/11/2018 07:00:00อบต.อมก๋อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.014.5327000715/11/2018 07:00:00อบต.สะเมิงเหนือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000815/11/2018 07:00:00อบต.หางดง0.00.00.00.00.00.00.01.51.58.0327000915/11/2018 07:00:00อบต.เชียงดาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001015/11/2018 07:00:00อบต.เมืองแหง0.00.00.00.00.00.00.00.52.04.5327001115/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่งปี้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001215/11/2018 07:00:00ทต.สันติสุข0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001715/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยทราย0.00.00.00.00.00.00.03.03.59.0327001815/11/2018 07:00:00ทต.ลวงเหนือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.5327001915/11/2018 07:00:00ทต.ดอนแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002015/11/2018 07:00:00ทต.หนองจ๊อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002115/11/2018 07:00:00ทต.หนองควาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002215/11/2018 07:00:00อบต.ยุหว่า0.00.00.00.00.00.00.00.01.511.0327002315/11/2018 07:00:00ทต.แม่ปูคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.510.5327002415/11/2018 07:00:00อบต.แม่สาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002515/11/2018 07:00:00ทต.แม่หอพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0327002615/11/2018 07:00:00อบต.นาคอเรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.09.5327002715/11/2018 07:00:00อบต.ศรีดงเย็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002815/11/2018 07:00:00อบต.ออนกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.05.0328000115/11/2018 07:00:00อบต.แจ้ห่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000215/11/2018 07:00:00อบต.นาแก0.00.00.00.00.00.00.00.01.012.0328000315/11/2018 07:00:00อบต.สบปราบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.06.0328000415/11/2018 07:00:00อบต.วังแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000515/11/2018 07:00:00ทต.เสริมงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000615/11/2018 07:00:00อบต.นิคมพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.50.53.0328000715/11/2018 07:00:00ทต.ป่าตันนาครัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.05.0328000815/11/2018 07:00:00ทต.ท่าผา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000915/11/2018 07:00:00ทต.พระบาทวังตวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328001015/11/2018 07:00:00อบต.บ้านดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328001115/11/2018 07:00:00ทต.เมืองปาน0.00.00.00.00.00.00.00.05.532.0328001215/11/2018 07:00:00อบต.บ้านค่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328001315/11/2018 07:00:00อบต.เวียงตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.5329000115/11/2018 07:00:00ทต.ทาขุมเงิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000215/11/2018 07:00:00อบต.นาทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000315/11/2018 07:00:00อบต.ป่าพลู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000415/11/2018 07:00:00ร.ร.บ้านก้อจัดสรร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000515/11/2018 07:00:00สวนป่าแม่ลี้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000615/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่งหัวช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000715/11/2018 07:00:00อบต.ท่าตุ้ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.53.0329000815/11/2018 07:00:00ทต.บ้านธิ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000915/11/2018 07:00:00ทต.หนองล่อง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000115/11/2018 07:00:00อบต.แม่ปาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000215/11/2018 07:00:00อบต.น้ำเลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000315/11/2018 07:00:00อบต.บ้านกวาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.026.5330000415/11/2018 07:00:00ทต.สวนเขื่อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000515/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยม้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000615/11/2018 07:00:00อบต.ไทรย้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000715/11/2018 07:00:00อบต.เวียงต้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0330000815/11/2018 07:00:00อบต.สะเอียบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000915/11/2018 07:00:00อบต.ไผ่โทน0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5330001015/11/2018 07:00:00อบต.แม่จั๊วะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.082.5330001115/11/2018 07:00:00ทต.ห้วยหม้าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001215/11/2018 07:00:00อบต.ป่าสัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.05.5330001315/11/2018 07:00:00อบต.น้ำรัด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001515/11/2018 07:00:00อบต.หัวทุ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.05.0330001615/11/2018 07:00:00ทต.ป่าแมต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001715/11/2018 07:00:00อบต.แม่เกิ๋ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000115/11/2018 07:00:00ทต.ศรีษะเกษ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000215/11/2018 07:00:00อบต.ไหล่น่าน0.00.00.00.00.00.00.011.011.012.5331000315/11/2018 07:00:00อบต.เปือ0.00.00.00.00.00.00.01.511.011.5331000415/11/2018 07:00:00ทต.หนองแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000515/11/2018 07:00:00อบต.สวด0.00.00.00.00.50.50.51.02.52.5331000615/11/2018 07:00:00อบต.น้ำเกี๋ยน0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0331000715/11/2018 07:00:00อบต.นาทะนุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0351000115/11/2018 07:00:00อบต.ไร่อ้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000215/11/2018 07:00:00อบต.แสนตอ0.00.00.00.00.00.00.00.01.08.0351000315/11/2018 07:00:00อบต.ท่าปลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000415/11/2018 07:00:00อบต.แม่พูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5351000515/11/2018 07:00:00อบต.บ้านเสี้ยว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000615/11/2018 07:00:00อบต.ม่วงเจ็ดต้น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000715/11/2018 07:00:00ทต.ทองแสนขัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000815/11/2018 07:00:00อบต.น้ำไคร้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000915/11/2018 07:00:00อบต.วังแดง0.00.00.00.00.00.00.00.02.52.5352000115/11/2018 07:00:00ทต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000215/11/2018 07:00:00อบต.พระธาตุบังพวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000315/11/2018 07:00:00อบต.กุดบง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000415/11/2018 07:00:00อบต.บ้านผือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000515/11/2018 07:00:00อบต.พระพุทธบาท0.00.00.00.00.00.00.00.02.52.5352000615/11/2018 07:00:00อบต.หนองทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000715/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.ท่าสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000815/11/2018 07:00:00ทต.สังคม0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0352000915/11/2018 07:00:00อบต.โซ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001015/11/2018 07:00:00อบต.ศรีชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001115/11/2018 07:00:00ทต.ไคสี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001215/11/2018 07:00:00อบต.นาทับไฮ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001315/11/2018 07:00:00อบต.โพนแพง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001415/11/2018 07:00:00อบต.หนองหัวช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001515/11/2018 07:00:00อบต.บุ่งคล้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001615/11/2018 07:00:00อบต.ดงบัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001715/11/2018 07:00:00อบต.โนนศิลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001815/11/2018 07:00:00อบต.ชุมภูพร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001915/11/2018 07:00:00ทต.เฝ้าไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352002015/11/2018 07:00:00อบต.โพธิ์ตาก0.00.00.00.00.00.00.00.04.54.5352002115/11/2018 07:00:00อบต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000115/11/2018 07:00:00อบต.น้ำสวย0.00.00.00.00.00.00.00.010.537.5353000215/11/2018 07:00:00อบต.วังสะพุง0.00.00.00.00.00.00.00.05.56.5353000315/11/2018 07:00:00อบต.หนองงิ้ว 0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0353000415/11/2018 07:00:00อบต.โคกขมิ้น 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000515/11/2018 07:00:00อบต.โคกงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000615/11/2018 07:00:00อบต.โป่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5353000715/11/2018 07:00:00อบต.เชียงคาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000815/11/2018 07:00:00ทต.ธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.563.063.0353000915/11/2018 07:00:00อบต.หนองผือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001015/11/2018 07:00:00อบต.ศรีฐาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001115/11/2018 07:00:00อบต.สานตม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001215/11/2018 07:00:00อบต.ปลาบ่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001315/11/2018 07:00:00อบต.แสงภา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001415/11/2018 07:00:00ทต.คอนสา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001515/11/2018 07:00:00อบต.นาด้วง0.00.00.00.00.00.00.00.53.03.0353001615/11/2018 07:00:00ทต.โนนปอแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001715/11/2018 07:00:00ทต.ผาอินทร์แปลง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001815/11/2018 07:00:00อบต.ปวนพุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001915/11/2018 07:00:00อบต.หนองคัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000115/11/2018 07:00:00อบต.นาข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000215/11/2018 07:00:00อบต.เพ็ญ 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000315/11/2018 07:00:00ทต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000415/11/2018 07:00:00อบต.โพนงาม 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000515/11/2018 07:00:00อบต.บ้านม่วง 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000615/11/2018 07:00:00อบต.นาคำ 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000715/11/2018 07:00:00อบต.โพธิ์ศรีสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.06.0354000815/11/2018 07:00:00อบต.บุ่งแก้ว 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000915/11/2018 07:00:00อบต.กุดจับ 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001015/11/2018 07:00:00ทต.ตาลเลียน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001115/11/2018 07:00:00ทต.อูบมุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.0354001215/11/2018 07:00:00อบต.หนองบัวบาน 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001315/11/2018 07:00:00อบต.นางัว 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001415/11/2018 07:00:00อบต.เมืองพาน 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001515/11/2018 07:00:00อบต.บ้านโคก 0.00.00.00.00.00.00.00.03.03.0354001615/11/2018 07:00:00ทต.หัวนาคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001715/11/2018 07:00:00อบต.หนองหลัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001815/11/2018 07:00:00ทต.คอนสาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001915/11/2018 07:00:00อบต.นายูง 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002015/11/2018 07:00:00ทต.ห้วยสามพาด 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002115/11/2018 07:00:00อบต.แสงสว่าง0.00.00.00.00.00.00.00.02.52.5354002215/11/2018 07:00:00อบต.นาทม 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002315/11/2018 07:00:00อบต.ดอนกลอย 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002415/11/2018 07:00:00อบต.หนองกุงทับม้า 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002515/11/2018 07:00:00ทต.พันดอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002615/11/2018 07:00:00ทต.บ้านโปร่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002715/11/2018 07:00:00อบต.หนองหัวคู0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5356000115/11/2018 07:00:00อบต.ขมิ้น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000215/11/2018 07:00:00อบต.พรรณนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000315/11/2018 07:00:00อบต.ศรีวิชัย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000415/11/2018 07:00:00อบต.หนองแวงใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000515/11/2018 07:00:00ทต.สามัคคีพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000615/11/2018 07:00:00ทต.บะหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000715/11/2018 07:00:00อบต.นาโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000815/11/2018 07:00:00อบต.ค้อใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000915/11/2018 07:00:00อบต.ทรายมูล0.00.00.00.00.00.00.03.03.03.0356001015/11/2018 07:00:00ทต.พังโคนศรีจำปา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001115/11/2018 07:00:00ทต.ส่องดาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001215/11/2018 07:00:00ทต.หนองลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001315/11/2018 07:00:00อบต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001415/11/2018 07:00:00ทต.กุดแฮด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001515/11/2018 07:00:00อบต.แมดนาท่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001615/11/2018 07:00:00อบต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001715/11/2018 07:00:00อบต.หนองบัวสิม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001815/11/2018 07:00:00อบต.บ้านโพน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001915/11/2018 07:00:00อบต.สุวรรณคาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356002015/11/2018 07:00:00อบต.สร้างค้อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356002115/11/2018 07:00:00อบต.โนนสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000115/11/2018 07:00:00ทต.ธาตุพนมใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000215/11/2018 07:00:00อบต.ไชยบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000315/11/2018 07:00:00อบต.นางาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000415/11/2018 07:00:00อบต.ท่าลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000515/11/2018 07:00:00ทต.บ้านข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000615/11/2018 07:00:00อบต.หนองซน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000715/11/2018 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000815/11/2018 07:00:00อบต.ไผ่ล้อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000915/11/2018 07:00:00อบต.บ้านแก้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001015/11/2018 07:00:00อบต.สีชมพู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001115/11/2018 07:00:00อบต.ดอนเตย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001215/11/2018 07:00:00อบต.วังยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001315/11/2018 07:00:00อบต.บ้านเสียว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001415/11/2018 07:00:00อบต.ปลาปาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001515/11/2018 07:00:00อบต.โพนสวรรค์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000115/11/2018 07:00:00อบต.นาคำไฮ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000215/11/2018 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000315/11/2018 07:00:00ทต.นาหนองทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000415/11/2018 07:00:00อบต.ด่านช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000515/11/2018 07:00:00อบต.เมืองใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000615/11/2018 07:00:00อบต.โนนสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000715/11/2018 07:00:00อบต.กุดผึ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.01.51.5360000815/11/2018 07:00:00อบต.ดงมะไฟ 0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0360000915/11/2018 07:00:00อบต.นิคมพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.011.011.0360001015/11/2018 07:00:00อบต.นาแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000115/11/2018 07:00:00อบต.คลองกระจง0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5373000215/11/2018 07:00:00อบต.บ้านใหม่สุขเกษม0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5373000315/11/2018 07:00:00อบต.แม่สำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000415/11/2018 07:00:00อบต.หนองจิก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000515/11/2018 07:00:00ทต.กลางดง0.00.00.00.00.00.00.01.51.51.5373000615/11/2018 07:00:00อบต.ดงคู่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000715/11/2018 07:00:00ทต.ทุ่งหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000815/11/2018 07:00:00อบต.ปากแคว0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5373000915/11/2018 07:00:00อบต.บ้านด่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.5373001015/11/2018 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000115/11/2018 07:00:00ทต.ทุ่งหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000215/11/2018 07:00:00อบต.แม่สอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000315/11/2018 07:00:00อบต.พบพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000415/11/2018 07:00:00อบต.ตากออก0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.5376000515/11/2018 07:00:00อบต.วังจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0376000615/11/2018 07:00:00ทต.วังเจ้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.526.0378000115/11/2018 07:00:00อบต.วังทอง0.00.00.00.00.00.00.010.010.019.0378000215/11/2018 07:00:00อบต.ดงประคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0378000315/11/2018 07:00:00อบต.ท่านางงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.07.0378000415/11/2018 07:00:00ทต.นครไทย0.00.00.00.00.00.00.00.00.033.5378000515/11/2018 07:00:00อบต.ชาติตระการ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000615/11/2018 07:00:00อบต.บางกระทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000715/11/2018 07:00:00อบต.แก่งโสภา0.00.00.00.00.00.00.09.59.511.5378000815/11/2018 07:00:00อบต.ชมพู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000915/11/2018 07:00:00อบต.หินลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.517.0379000115/11/2018 07:00:00อบต.พุทธบาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0379000215/11/2018 07:00:00อบต.วังโป่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0379000315/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่งเสมอ0.00.00.00.00.00.00.06.513.013.5380000115/11/2018 07:00:00อบต.วังตะแบก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000215/11/2018 07:00:00อบต.คลองขลุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000315/11/2018 07:00:00ทม.ปางมะค่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000415/11/2018 07:00:00อบต.บึงทับแรต0.00.00.00.00.00.00.00.00.538.5380000515/11/2018 07:00:00อบต.คลองลานพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000615/11/2018 07:00:00อบต.ถาวรวัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000715/11/2018 07:00:00อบต.ไทรงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000815/11/2018 07:00:00อบต.เกาะตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000915/11/2018 07:00:00อบต.โพธิ์ทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380001015/11/2018 07:00:00อบต.เทพนิมิต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380001115/11/2018 07:00:00อบต.เพชรชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000115/11/2018 07:00:00อบต.โคกสี 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000215/11/2018 07:00:00อบต.โนนพะยอม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000315/11/2018 07:00:00อบต.บ้านแท่น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000415/11/2018 07:00:00อบต.โนนข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000515/11/2018 07:00:00อบต.วังหินลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000615/11/2018 07:00:00ทต.หนองโน0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5381000715/11/2018 07:00:00อบต.นางาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000815/11/2018 07:00:00อบต.หินตั้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000915/11/2018 07:00:00อบต.หนองแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001015/11/2018 07:00:00อบต.นาหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001115/11/2018 07:00:00อบต.สงเปือย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001215/11/2018 07:00:00อบต.หนองไผ่ล้อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001315/11/2018 07:00:00อบต.ท่ากระเสริม0.00.00.00.00.00.00.01.01.51.5381001415/11/2018 07:00:00ทต.กุดน้ำใส 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001515/11/2018 07:00:00อบต.บ้านดง0.00.00.00.00.00.00.00.010.510.5381001615/11/2018 07:00:00ทต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001715/11/2018 07:00:00อบต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001815/11/2018 07:00:00ทต.สระแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001915/11/2018 07:00:00อบต.ใหม่นาเพียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002015/11/2018 07:00:00ทต.บ้านโคก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002115/11/2018 07:00:00อบต.บ้านโนน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002215/11/2018 07:00:00ทต.โคกสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002315/11/2018 07:00:00อบต.โนนสมบูรณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002415/11/2018 07:00:00อบต.กุดธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002515/11/2018 07:00:00อบต.บ้านหัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002615/11/2018 07:00:00ทต.พระยืน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002715/11/2018 07:00:00อบต.แวงน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002815/11/2018 07:00:00อบต.เขาสวนกวาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002915/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยม่วง 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381003015/11/2018 07:00:00อบต.กุดกว้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381003115/11/2018 07:00:00อบต.บ้านเม็ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381003215/11/2018 07:00:00อบต.สีชมพู0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5383000115/11/2018 07:00:00อบต.กุดแข้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000215/11/2018 07:00:00ทต.ดงเย็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000315/11/2018 07:00:00อบต.คำชะอี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000415/11/2018 07:00:00อบต.บ้านซ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000515/11/2018 07:00:00อบต.กกแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000615/11/2018 07:00:00ทต.ดงหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000715/11/2018 07:00:00อบต.บางทรายน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000815/11/2018 07:00:00อบต.หนองสูงใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000915/11/2018 07:00:00ทต.ดอนตาลผาสุก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383001015/11/2018 07:00:00อบต.ป่าไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000115/11/2018 07:00:00อบต.หอไกร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000215/11/2018 07:00:00อบต.ทะนง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000315/11/2018 07:00:00ทต.ไผ่รอบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000415/11/2018 07:00:00อบต.วังทรายพูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000515/11/2018 07:00:00อบต.วังหลุม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000615/11/2018 07:00:00อบต.แหลมรัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000715/11/2018 07:00:00อบต.วังทับไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000815/11/2018 07:00:00อบต.บึงบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000915/11/2018 07:00:00อบต.หนองหญ้าไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001015/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยพุก0.00.00.00.00.00.00.00.03.53.5386001115/11/2018 07:00:00อบต.ป่ามะคาบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001215/11/2018 07:00:00อบต.กำแพงดิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001315/11/2018 07:00:00อบต.เขาเจ็ดลูก0.00.00.00.00.00.00.00.00.018.0386001415/11/2018 07:00:00อบต บางลาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000115/11/2018 07:00:00อบต.ลาดพัฒนา 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000215/11/2018 07:00:00อบต.หนองปลิง 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000315/11/2018 07:00:00อบต.บรบือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000415/11/2018 07:00:00อบต.วังใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000515/11/2018 07:00:00ทต.ขามเรียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000615/11/2018 07:00:00อบต.ศรีสุข 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000715/11/2018 07:00:00อบต.นาเชือก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000815/11/2018 07:00:00อบต.สําโรง 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000915/11/2018 07:00:00อบต.แคน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001015/11/2018 07:00:00อบต.หนองซอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001115/11/2018 07:00:00อบต.พระธาตุ0.00.00.00.00.00.00.05.05.05.0387001215/11/2018 07:00:00อบต.ปะหลาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001315/11/2018 07:00:00อบต.หนองกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001415/11/2018 07:00:00อบต.บ้านกู่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001515/11/2018 07:00:00อบต.ชื่นชม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001615/11/2018 07:00:00อบต.นาโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001715/11/2018 07:00:00อบต.วังยาว 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000115/11/2018 07:00:00อบต.หนองกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5388000215/11/2018 07:00:00อบต.บัวขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000315/11/2018 07:00:00ทต.กุดหว้า 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000415/11/2018 07:00:00อบต.หัวนาคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000515/11/2018 07:00:00อบต.หัวงัว 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000615/11/2018 07:00:00ทต.โนนบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000715/11/2018 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000815/11/2018 07:00:00ทต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000915/11/2018 07:00:00อบต.นิคมห้วยผึ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.52.0388001015/11/2018 07:00:00อบต.หลักเหลี่ยม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001115/11/2018 07:00:00อบต.สามัคคี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001215/11/2018 07:00:00ทต.ฆ้องชัยพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001315/11/2018 07:00:00ทต.ดอนจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001415/11/2018 07:00:00อบต.กุดสิมคุ้มใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001515/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่งคลอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001615/11/2018 07:00:00ทต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001715/11/2018 07:00:00อบต.คำใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001815/11/2018 07:00:00อบต.บ่อแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001915/11/2018 07:00:00อบต.คำสร้างเที่ยง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000115/11/2018 07:00:00อบต.ดอนคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000215/11/2018 07:00:00อบต.สร้อยละคร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000315/11/2018 07:00:00อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000415/11/2018 07:00:00อบต.เนินกว้าว0.00.00.00.00.00.00.03.03.03.0400000515/11/2018 07:00:00อบต.ช่องแค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000615/11/2018 07:00:00อบต.เกยไชย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000715/11/2018 07:00:00อบต.เนินมะกอก0.00.00.00.00.00.00.015.015.017.0400000815/11/2018 07:00:00อบต.ท่างิ้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000915/11/2018 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001015/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่งทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001115/11/2018 07:00:00อบต.นาขอม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001215/11/2018 07:00:00อบต.หัวดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001315/11/2018 07:00:00อบต.แม่เปิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001415/11/2018 07:00:00อบต.แม่เลย์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001515/11/2018 07:00:00อบต.ชุมตาบง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000215/11/2018 07:00:00ทต.ธรรมามูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000315/11/2018 07:00:00อบต.บ่อแร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000415/11/2018 07:00:00ทต.โพนางดำออก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000515/11/2018 07:00:00ทต.หนองแซง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000615/11/2018 07:00:00ทต.บางขุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000715/11/2018 07:00:00อบต.สะพานหิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000815/11/2018 07:00:00ทต.เนินขาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000915/11/2018 07:00:00อบต.ไร่พัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000115/11/2018 07:00:00อบต.บุ่งคล้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000215/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยต้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000315/11/2018 07:00:00อบต.บ้านกอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000415/11/2018 07:00:00อบต.หนองตูม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000515/11/2018 07:00:00ทต.บ้านแก้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000615/11/2018 07:00:00อบต.โนนทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000715/11/2018 07:00:00ทต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000815/11/2018 07:00:00ทต.ตลาดแร้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000915/11/2018 07:00:00อบต.สระพัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5403001015/11/2018 07:00:00อบต.ท่าใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001115/11/2018 07:00:00อบต.บ้านเพชร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001215/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001315/11/2018 07:00:00อบต.วังตะเฆ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001415/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยยายจิ๋ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001515/11/2018 07:00:00อบต.วังทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001615/11/2018 07:00:00อบต.หนองฉิม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001715/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.00.09.59.5403001815/11/2018 07:00:00อบต.ซับใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001915/11/2018 07:00:00อบต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000115/11/2018 07:00:00อบต.บุ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000215/11/2018 07:00:00อบต.พนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000315/11/2018 07:00:00ทต.รัตนวารีศรีเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000415/11/2018 07:00:00ทต.โคกก่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000515/11/2018 07:00:00อบต.เสนางคนิคม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000615/11/2018 07:00:00อบต.นาหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000715/11/2018 07:00:00ทต.เปือย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000115/11/2018 07:00:00ทต.ขวาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000215/11/2018 07:00:00อบต.เหล่าน้อย 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000315/11/2018 07:00:00อบต.สระคู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000415/11/2018 07:00:00อบต.เขวาทุ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000515/11/2018 07:00:00อบต.ขี้เหล็ก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000615/11/2018 07:00:00อบต.หนองขุ่นใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000715/11/2018 07:00:00อบต.บ้านแจ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000815/11/2018 07:00:00อบต.หนองใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000915/11/2018 07:00:00ทต.โนนชัยศรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001015/11/2018 07:00:00อบต.คำไฮ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001115/11/2018 07:00:00อบต.โพธิ์ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001215/11/2018 07:00:00ทต.เมืองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001315/11/2018 07:00:00อบต.ศรีโคตร0.00.00.00.00.00.00.05.05.05.0405001415/11/2018 07:00:00อบต.โพธิ์ศรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001515/11/2018 07:00:00เทศบาลตำบลเชียงใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001615/11/2018 07:00:00ทต.กกกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001715/11/2018 07:00:00อบต.มะบ้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001815/11/2018 07:00:00ทต.ดงสิงห์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001915/11/2018 07:00:00อบต.สามขา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405002015/11/2018 07:00:00ทต.ชุมพร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405002115/11/2018 07:00:00อบต.โพธิ์ทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405002215/11/2018 07:00:00อบต.พระธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405002315/11/2018 07:00:00อบต.เด่นราษฎร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000115/11/2018 07:00:00ทต.น้ำคำใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000215/11/2018 07:00:00อบต.กู่จาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000315/11/2018 07:00:00อบต.หัวเมือง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000415/11/2018 07:00:00อบต.กุดแห่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000515/11/2018 07:00:00อบต.โนนเปือย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000615/11/2018 07:00:00อบต.โคกนาโก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000715/11/2018 07:00:00อบต.ฟ้าห่วน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000815/11/2018 07:00:00อบต.ดงมะไฟ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000915/11/2018 07:00:00อบต.คำไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000115/11/2018 07:00:00อบต.หนองขอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000215/11/2018 07:00:00อบต.บุ่งหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000315/11/2018 07:00:00อบต.ท่าโพธิ์ศรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000415/11/2018 07:00:00อบต.ตะบ่าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000515/11/2018 07:00:00อบต.ม่วงสามสิบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000615/11/2018 07:00:00อบต.โคกจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000715/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000815/11/2018 07:00:00อบต.เขื่องใน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000915/11/2018 07:00:00อบต.กุดชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001015/11/2018 07:00:00อบต.โดมประดิษฐ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001115/11/2018 07:00:00ทต.คอแลน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001215/11/2018 07:00:00ทต.เทพวงศา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001315/11/2018 07:00:00อบต.สำโรง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001415/11/2018 07:00:00อบต.แก่งเค็ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001515/11/2018 07:00:00อบต.นาจะหลวย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001615/11/2018 07:00:00อบต.นาห่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001715/11/2018 07:00:00อบต.โพธิ์ไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001815/11/2018 07:00:00ทต.เหล่าเสือโก้ก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001915/11/2018 07:00:00อบต.โนนกาเล็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002015/11/2018 07:00:00อบต.คำเขื่อนแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002115/11/2018 07:00:00อบต.นาเรือง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002215/11/2018 07:00:00อบต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002315/11/2018 07:00:00อบต.แก่งโดม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002415/11/2018 07:00:00อบต.ตาเกา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002515/11/2018 07:00:00อบต.เหล่าแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000115/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่งใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000215/11/2018 07:00:00อบต.ผักแพว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000315/11/2018 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000415/11/2018 07:00:00อบต.ส้มป่อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000515/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000615/11/2018 07:00:00ทต.ศรีสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000715/11/2018 07:00:00ทต.กระหวัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000815/11/2018 07:00:00อบต.บักดอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000915/11/2018 07:00:00ทต.สระกำแพงใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001015/11/2018 07:00:00อบต.น้ำเกลี้ยง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001115/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยตึ๊กชู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001215/11/2018 07:00:00อบต.ตาโกน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001315/11/2018 07:00:00อบต.หนองหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001415/11/2018 07:00:00อบต.หนองกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001515/11/2018 07:00:00อบต.เหล่ากวาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001615/11/2018 07:00:00ทต.บึงบูรพ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001715/11/2018 07:00:00อบต.หนองเชียงทูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001815/11/2018 07:00:00อบต.ตำแย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001915/11/2018 07:00:00อบต.ปราสาทเยอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002015/11/2018 07:00:00อบต.หนองม้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002115/11/2018 07:00:00อบต.กุดเมืองฮาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002215/11/2018 07:00:00อบต.ดวนใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002315/11/2018 07:00:00อบต.สระเยาว์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002415/11/2018 07:00:00อบต.กล้วยกว้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002515/11/2018 07:00:00อบต.โจดม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000215/11/2018 07:00:00อบต.หนองแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000315/11/2018 07:00:00อบต.บ้านใหม่คลองเคียน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000415/11/2018 07:00:00อบต.หนองบ่มกล้วย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000515/11/2018 07:00:00อบต.เมืองการุ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000615/11/2018 07:00:00อบต.หนองขาหย่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000715/11/2018 07:00:00อบต.หนองสรวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000815/11/2018 07:00:00อบต.หนองกลางดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000915/11/2018 07:00:00อบต.บ่อยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410001015/11/2018 07:00:00อบต.ลานสัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410001115/11/2018 07:00:00อบต.ระบำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410001215/11/2018 07:00:00อบต.ทองหลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410001315/11/2018 07:00:00อบต.น้ำรอบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000115/11/2018 07:00:00อบต.หัวไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000215/11/2018 07:00:00อบต.ทองเอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000315/11/2018 07:00:00ทต.บางน้ำเชี่ยว0.00.00.00.00.00.00.02.02.02.0411000415/11/2018 07:00:00อบต.ไม้ดัด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000515/11/2018 07:00:00อบต.คอทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000615/11/2018 07:00:00อบต.โพประจักษ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000115/11/2018 07:00:00อบต.บ้านอิฐ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000215/11/2018 07:00:00อบต.ชัยฤทธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000315/11/2018 07:00:00อบต.โผงเผง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000415/11/2018 07:00:00อบต.ศาลเจ้าโรงทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000515/11/2018 07:00:00อบต.บางพลับ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000615/11/2018 07:00:00อบต.แสวงหา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000715/11/2018 07:00:00อบต.อบทม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000115/11/2018 07:00:00อบต.โคกสว่าง0.00.00.00.00.00.00.03.03.03.0414000215/11/2018 07:00:00ทต.ต้นตาล-พระยาทด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5414000315/11/2018 07:00:00ทต.บางโขมด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000415/11/2018 07:00:00อบต.บ้านป่า0.50.50.50.50.50.50.54.58.519.0414000515/11/2018 07:00:00อบต.หนองย่างเสือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.05.0414000615/11/2018 07:00:00อบต.บ้านกลับ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000715/11/2018 07:00:00อบต.ไก่เส่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000815/11/2018 07:00:00เทศบาลตำบลคชสิทธิ์0.00.00.00.00.00.00.07.57.57.5414000915/11/2018 07:00:00อบต.บ้านลำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001015/11/2018 07:00:00อบต.ลำสมพุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001115/11/2018 07:00:00อบต.หินซ้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5414001215/11/2018 07:00:00เทศบาลตำบลดอนพุด0.00.00.00.00.00.00.016.016.016.0414001315/11/2018 07:00:00ทต.แสลงพัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001415/11/2018 07:00:00อบต.พุแค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000115/11/2018 07:00:00อบต.สวนพริก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000215/11/2018 07:00:00อบต.ลาดบัวหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000315/11/2018 07:00:00อบต.บ้านโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000415/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.บางนมโค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000515/11/2018 07:00:00อบต.บางซ้าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000615/11/2018 07:00:00อบต.ท่าดินแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000715/11/2018 07:00:00อบต.พุทเลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000815/11/2018 07:00:00เทศบาลตำบลมหาราช0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000915/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.บ้านแพรก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001015/11/2018 07:00:00อบต.บ่อตาโล่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001115/11/2018 07:00:00อบต.สนับทึบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001215/11/2018 07:00:00อบต.กบเจา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001315/11/2018 07:00:00อบต.บ้านหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001415/11/2018 07:00:00อบต.โคกช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001515/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.อรัญญิก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001615/11/2018 07:00:00อบต.บ้านร่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001715/11/2018 07:00:00อบต.บ้านหีบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001815/11/2018 07:00:00อบต.โคกม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0417000115/11/2018 07:00:00อบต.ท่าช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0417000215/11/2018 07:00:00อบต.บางอ้อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0417000315/11/2018 07:00:00อบต.ปากพลี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0417000415/11/2018 07:00:00อบต.พระอาจารย์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000415/11/2018 07:00:00อบต.สวนพริกไทย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000515/11/2018 07:00:00ทต.สามโคก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000615/11/2018 07:00:00อบต.คลองหก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000715/11/2018 07:00:00อบต.หน้าไม้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000815/11/2018 07:00:00รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000915/11/2018 07:00:00อบต.นพรัตน์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419001015/11/2018 07:00:00อบต.หนองสามวัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419001115/11/2018 07:00:00อบต.บึงทองหลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001115/11/2018 07:00:00อบต.บางตะไนย์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001215/11/2018 07:00:00อบต.ลำโพ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001315/11/2018 07:00:00อบต.ศาลากลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001415/11/2018 07:00:00อบต.บางแม่นาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001515/11/2018 07:00:00อบต.ไทรน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000115/11/2018 07:00:00อบต.บางพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000215/11/2018 07:00:00อบต.สิบเอ็ดศอก0.00.00.00.00.00.04.04.04.04.0423000315/11/2018 07:00:00อบต.ท่าทองหลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000415/11/2018 07:00:00อบต.สิงโตทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000515/11/2018 07:00:00อบต.เกาะขนุน0.00.00.00.00.00.00.00.07.07.0423000615/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่งพระยา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000715/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.บางวัวคณารักษ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000815/11/2018 07:00:00อบต.ท่าตะเกียบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000915/11/2018 07:00:00อบต.บางเล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423001015/11/2018 07:00:00อบต.หัวสำโรง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000115/11/2018 07:00:00อบต.หินกอง 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000215/11/2018 07:00:00อบต.คุ้งกระถิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000315/11/2018 07:00:00อบต.ดอนตะโก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000415/11/2018 07:00:00อบต.ธรรมเสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000515/11/2018 07:00:00อบต.ดอนกรวย0.00.00.00.00.00.00.06.06.06.0424000615/11/2018 07:00:00อบต.อ่างหิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000715/11/2018 07:00:00อบต.หนองปลาหมอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000815/11/2018 07:00:00อบต.จอมบึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000915/11/2018 07:00:00อบต.สวนผึ้ง 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424001015/11/2018 07:00:00อบต.ดอนใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424001115/11/2018 07:00:00อบต.หนองพันจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425000615/11/2018 07:00:00อบต.จรเข้ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425000715/11/2018 07:00:00อบต.บางเลน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425000815/11/2018 07:00:00อบต.โคกช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425000915/11/2018 07:00:00อบต.ดอนคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001015/11/2018 07:00:00อบต.หนองผักนาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001115/11/2018 07:00:00ทต.บ้านกร่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001215/11/2018 07:00:00อบต.ไร่รถ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001315/11/2018 07:00:00อบต.หนองมะค่าโมง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001415/11/2018 07:00:00อบต.ทัพหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000115/11/2018 07:00:00อบต.ไผ่ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5426000215/11/2018 07:00:00อบต.ท่าวุ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000315/11/2018 07:00:00อบต.หนองแขม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000415/11/2018 07:00:00อบต.โคกสลุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000515/11/2018 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000615/11/2018 07:00:00อบต.ช่องสาริกา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000715/11/2018 07:00:00อบต.ชัยนารายณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000915/11/2018 07:00:00อบต.ม่วงค่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001015/11/2018 07:00:00อบต.ท่าหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001115/11/2018 07:00:00อบต.หัวลำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001215/11/2018 07:00:00อบต.นิยมชัย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001315/11/2018 07:00:00อบต.โคกแสมสาร0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0426001415/11/2018 07:00:00อบต.คลองเกตุ 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0428000515/11/2018 07:00:00อบต.บางโทรัด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0428000615/11/2018 07:00:00อบต.สวนส้ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0428000715/11/2018 07:00:00อบต.แคราย0.00.00.00.00.00.00.034.034.036.0429000915/11/2018 07:00:00อบต.บางยอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0429001015/11/2018 07:00:00เทศบาลตำบลคลองด่าน0.00.00.00.00.00.020.520.520.520.5429001115/11/2018 07:00:00อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่0.00.00.00.00.00.02.52.52.52.5430000715/11/2018 07:00:00ทต.โพธิ์งาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430000815/11/2018 07:00:00อบต.บางยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430000915/11/2018 07:00:00อบต.ท่าตูม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430001015/11/2018 07:00:00อบต.สะพานหิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430001115/11/2018 07:00:00อบต.ไผ่ชะเลือด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000115/11/2018 07:00:00ทต.รังกาใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000215/11/2018 07:00:00อบต.บัวใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000315/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000415/11/2018 07:00:00อบต.ตะเคียน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000515/11/2018 07:00:00อบต.กุดพิมาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000615/11/2018 07:00:00อบต.บุ่งขี้เหล็ก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000715/11/2018 07:00:00ทต.ปักธงชัย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000815/11/2018 07:00:00อบต.สะแกราช0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000915/11/2018 07:00:00อบต.ตะแบกบาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001015/11/2018 07:00:00อบต.โคกกระชาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001115/11/2018 07:00:00อบต.หินโคน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001215/11/2018 07:00:00อบต.โนนเต็ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001315/11/2018 07:00:00อบต.ทับสวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001415/11/2018 07:00:00อบต.โนนยอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001515/11/2018 07:00:00อบต.ตลาดไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001615/11/2018 07:00:00อบต.โคกกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001715/11/2018 07:00:00อบต.วังไม้แดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001815/11/2018 07:00:00อบต.ขามสะแกแสง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001915/11/2018 07:00:00อบต.โนนสมบูรณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002015/11/2018 07:00:00อบต.โนนไทย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002115/11/2018 07:00:00ทต.ลาดบัวขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002215/11/2018 07:00:00ทต.หนองน้ำใส0.00.00.00.00.00.00.00.00.09.5431002415/11/2018 07:00:00ทต.วังไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002515/11/2018 07:00:00ทต.ดอนหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.010.0431002615/11/2018 07:00:00อบต.เมืองปราสาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002715/11/2018 07:00:00อบต.บ้านใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002815/11/2018 07:00:00อบต.สีสุก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002915/11/2018 07:00:00อบต.โนนสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003015/11/2018 07:00:00เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003115/11/2018 07:00:00ทต.เมืองยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003215/11/2018 07:00:00อบต.สำนักตะคร้อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003315/11/2018 07:00:00อบต.โพนทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.013.0431003415/11/2018 07:00:00อบต.หนองหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003515/11/2018 07:00:00อบต.มาบกราด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003615/11/2018 07:00:00อบต.พันดุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003715/11/2018 07:00:00อบต.สำพะเนียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003815/11/2018 07:00:00อบต.บ้านเหลื่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003915/11/2018 07:00:00อบต.ช่องแมว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431004015/11/2018 07:00:00อบต.พระพุทธ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431004115/11/2018 07:00:00อบต.หนองระเวียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000115/11/2018 07:00:00อบต.ธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000215/11/2018 07:00:00อบต.สังขะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000315/11/2018 07:00:00อบต.ช่างปี่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000415/11/2018 07:00:00ทต.นาหนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000515/11/2018 07:00:00อบต.เกาะแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000615/11/2018 07:00:00อบต.เป็นสุข0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000715/11/2018 07:00:00อบต.หนองใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000815/11/2018 07:00:00ทต.ลำดวนสุรพินทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000915/11/2018 07:00:00อบต.หนองระฆัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001015/11/2018 07:00:00อบต.หนองเทพ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001115/11/2018 07:00:00อบต.ตาเมียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001215/11/2018 07:00:00อบต.ณรงค์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001315/11/2018 07:00:00อบต.บึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001415/11/2018 07:00:00ทต.กาบเชิง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001515/11/2018 07:00:00อบต.อาโพน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001615/11/2018 07:00:00อบต.หนองเมธี 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000115/11/2018 07:00:00อบต.สะแกซำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000215/11/2018 07:00:00ทต.หนองตะครอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000315/11/2018 07:00:00อบต.โคกกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000415/11/2018 07:00:00ทต.สะแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000515/11/2018 07:00:00อบต.บ้านปรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000615/11/2018 07:00:00อบต.ละเวี้ย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000715/11/2018 07:00:00อบต.พรสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000815/11/2018 07:00:00อบต.เย้ยปราสาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000915/11/2018 07:00:00ทต.บึงเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001015/11/2018 07:00:00อบต.ไทยเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001115/11/2018 07:00:00อบต.ศรีสว่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001215/11/2018 07:00:00อบต.เสาเดียว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001315/11/2018 07:00:00อบต.ป่าชัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001415/11/2018 07:00:00ทต.บ้านด่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001515/11/2018 07:00:00อบต.สระบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001615/11/2018 07:00:00ทต.ยายแย้มวัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001715/11/2018 07:00:00อบต.โคกสนวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001815/11/2018 07:00:00อบต.ลำนางรอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001915/11/2018 07:00:00อบต.ดงอีจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436002015/11/2018 07:00:00อบต.หนองเยือง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436002115/11/2018 07:00:00อบต.สนวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436002215/11/2018 07:00:00อบต.บ้านจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0438000115/11/2018 07:00:00อบต.บางแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.5438000215/11/2018 07:00:00อบต.เหมืองใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440000715/11/2018 07:00:00อบต.หนองบอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440000815/11/2018 07:00:00อบต.ทัพเสด็จ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440000915/11/2018 07:00:00อบต.โคคลาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001015/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยโจด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001115/11/2018 07:00:00อบต.ช่องกุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001215/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่งมหาเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001315/11/2018 07:00:00อบต.คลองไก่เถื่อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001415/11/2018 07:00:00อบต.เบญจขร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001515/11/2018 07:00:00อบต.เขาสามสิบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001615/11/2018 07:00:00ทต.โคกสูง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001715/11/2018 07:00:00ทต.วังทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000115/11/2018 07:00:00อบต.วังกระแจะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000215/11/2018 07:00:00อบต.ไล่โว่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000315/11/2018 07:00:00อบต.หนองลู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000415/11/2018 07:00:00อบต.ท่าม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000515/11/2018 07:00:00อบต.สนามแย้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000615/11/2018 07:00:00อบต.ท่ากระดาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000715/11/2018 07:00:00อบต.หนองนกแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000815/11/2018 07:00:00อบต.บ่อพลอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000915/11/2018 07:00:00อบต.หนองรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001015/11/2018 07:00:00อบต.รางหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001115/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยเขย่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001215/11/2018 07:00:00ทต.หนองปลาไหล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001315/11/2018 07:00:00อบต.สมเด็จเจริญ 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001415/11/2018 07:00:00อบต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001515/11/2018 07:00:00ทต.สระลงเรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000215/11/2018 07:00:00อบต.วังตะกู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000315/11/2018 07:00:00อบต.หนองงูเหลือม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000415/11/2018 07:00:00อบต.แหลมบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000515/11/2018 07:00:00อบต.บางระกํา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000615/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000715/11/2018 07:00:00อบต.คลองจินดา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000815/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยด้วน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000915/11/2018 07:00:00อบต.หินมูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451001015/11/2018 07:00:00อบต.ศาลายา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000115/11/2018 07:00:00อบต.หนองอิรุณ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000215/11/2018 07:00:00อบต.บางพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000315/11/2018 07:00:00อบต.หนองขาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000415/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.หมอนนาง0.00.00.00.00.00.00.01.011.011.0459000515/11/2018 07:00:00อบต.หนองหงษ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000615/11/2018 07:00:00ทต.ห้วยใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000715/11/2018 07:00:00ทต.ตะเคียนเตี้ย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000815/11/2018 07:00:00อบต.หนองปรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000915/11/2018 07:00:00อบต.คลองพลู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459001015/11/2018 07:00:00อบต.บ่อทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459001115/11/2018 07:00:00ทม.ปรกฟ้า0.00.00.00.00.00.00.01.51.51.5459001215/11/2018 07:00:00ทต.พลูตาหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465000915/11/2018 07:00:00อบต.ไร่ส้ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001015/11/2018 07:00:00อบต.ไร่ใหม่พัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001115/11/2018 07:00:00อบต.หนองชุมพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001215/11/2018 07:00:00อบต.หนองปรง0.00.00.00.00.00.00.50.50.52.5465001315/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยลึก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001415/11/2018 07:00:00อบต.ปากทะเล0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0465001515/11/2018 07:00:00อบต.หนองจอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001615/11/2018 07:00:00อบต.กลัดหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001715/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.บางตะบูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.5465001815/11/2018 07:00:00อบต.ยางน้ำกลัดใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001915/11/2018 07:00:00อบต.วังจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000115/11/2018 07:00:00ทต.แกลงกะเฉด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000215/11/2018 07:00:00ทต.ชากบก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000315/11/2018 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5478000415/11/2018 07:00:00ทต.บ้านนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000515/11/2018 07:00:00อบต.มาบยางพร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000615/11/2018 07:00:00อบต.ละหาร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000715/11/2018 07:00:00ทต.พลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000815/11/2018 07:00:00อบต.วังจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000915/11/2018 07:00:00อบต.พนานิคม0.00.00.00.00.00.00.010.510.510.5478001015/11/2018 07:00:00เทศบาลตำบลมาบข่า0.00.00.00.00.00.00.05.55.55.5478001115/11/2018 07:00:00อบต.น้ำเป็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478001215/11/2018 07:00:00อบต.เขาน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000115/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่งเบญจา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000215/11/2018 07:00:00ทต.มะขามเมืองใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000315/11/2018 07:00:00อบต.วังสรรพรส0.00.00.00.00.00.00.014.514.519.0480000415/11/2018 07:00:00อบต.บางกะไชย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000515/11/2018 07:00:00อบต.โป่งน้ำร้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000615/11/2018 07:00:00อบต.ทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000715/11/2018 07:00:00อบต.ขุนซ่อง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000815/11/2018 07:00:00อบต.สนามไชย0.00.00.00.00.50.50.53.03.03.0480000915/11/2018 07:00:00ทต.คลองพลู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001315/11/2018 07:00:00อบต.บ่อนอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001415/11/2018 07:00:00อบต.ปากน้ำปราณ0.00.00.00.00.00.00.00.04.54.5500001515/11/2018 07:00:00อบต.แม่รำพึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001615/11/2018 07:00:00อบต.กำเนิดนพคุณ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001715/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.บ้านกรูด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001815/11/2018 07:00:00อบต.ช้างแรก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001915/11/2018 07:00:00อบต.ทรายทอง0.00.00.00.00.00.00.00.05.05.5500002015/11/2018 07:00:00อบต.ไชยราช0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002115/11/2018 07:00:00อบต.บางสะพาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002215/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.กุยบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002315/11/2018 07:00:00อบต.ดอนยายหนู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002415/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002515/11/2018 07:00:00อบต.อ่างทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002615/11/2018 07:00:00อบต.สามร้อยยอด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002715/11/2018 07:00:00อบต.ศิลาลอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002815/11/2018 07:00:00อบต.หินเหล็กไฟ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002915/11/2018 07:00:00อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000115/11/2018 07:00:00เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย0.00.00.00.00.00.03.53.515.015.0501000215/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่งนนทรี0.00.00.00.00.00.00.013.019.019.0501000315/11/2018 07:00:00อบต.บ่อพลอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000415/11/2018 07:00:00อบต.ด่านชุมพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000515/11/2018 07:00:00อบต.คลองใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000615/11/2018 07:00:00ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000115/11/2018 07:00:00ทต.วังใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000215/11/2018 07:00:00อบต.หินแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000315/11/2018 07:00:00อบต.สลุย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000415/11/2018 07:00:00อบต.นากระตาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000515/11/2018 07:00:00เทศบาลเมืองหลังสวน0.00.00.00.00.00.50.50.51.03.0517000615/11/2018 07:00:00อบต.บางน้ำจืด0.00.00.00.00.00.00.010.510.510.5517000715/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.พะโต๊ะ0.00.00.00.00.00.01.01.01.01.0517000815/11/2018 07:00:00อบต.ละแม0.00.00.00.50.50.511.021.021.022.5517000915/11/2018 07:00:00อบต.สวี0.00.00.00.00.00.00.04.54.59.5517001015/11/2018 07:00:00อบต.ดอนยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0517001115/11/2018 07:00:00ทต.ชุมโค0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5517001215/11/2018 07:00:00ทต.ทุ่งตะไคร0.00.00.00.00.00.00.04.54.57.0517001315/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.ปะทิว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001415/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.ท่าแซะ0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5517001515/11/2018 07:00:00อบต.ปังหวาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5517001615/11/2018 07:00:00อบต.เขาทะลุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5532000115/11/2018 07:00:00อบต.ลำเลียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0532000215/11/2018 07:00:00ทต.จ.ป.ร.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0532000315/11/2018 07:00:00อบต.กะเปอร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0532000415/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.ละอุ่น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0532000515/11/2018 07:00:00อบต.นาคา0.00.00.00.00.00.00.011.018.018.0551001115/11/2018 07:00:00อบต.คลองสระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001215/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001315/11/2018 07:00:00อบต.ลำพูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001415/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่งเตา0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5551001515/11/2018 07:00:00อบต.น้ำพุ0.00.00.00.00.00.00.00.015.015.0551001615/11/2018 07:00:00อบต.ท่าอุแท 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001715/11/2018 07:00:00อบต.ป่าร่อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001815/11/2018 07:00:00อบต.ตะเคียนทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001915/11/2018 07:00:00อบต.บางมะเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002015/11/2018 07:00:00อบต.ท่าสะท้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002115/11/2018 07:00:00อบต.ตะปาน0.00.00.00.00.00.00.04.523.023.0551002215/11/2018 07:00:00อบต.หนองไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002315/11/2018 07:00:00อบต.คลองไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002415/11/2018 07:00:00อบต.ชลคราม0.00.00.00.00.00.00.00.00.57.0551002515/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.ท่าชนะ0.00.00.00.00.00.00.01.01.01.0551002615/11/2018 07:00:00อบต.คลองพา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002715/11/2018 07:00:00ทต.คลองชะอุ่น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002815/11/2018 07:00:00อบต.คลองฉนวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002915/11/2018 07:00:00อบต.พรุไทย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551003015/11/2018 07:00:00อบต.พ่วงพรมคร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551003115/11/2018 07:00:00อบต.ตะกุกใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551003215/11/2018 07:00:00อบต.ทรัพย์ทวี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551003315/11/2018 07:00:00อบต.ท่ากระดาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552000615/11/2018 07:00:00อบต.สิชล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552000715/11/2018 07:00:00อบต.กรุงชิง0.00.00.00.00.00.01.01.01.01.0552000815/11/2018 07:00:00ทต.กะปาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552000915/11/2018 07:00:00อบต.ท่าซอม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001015/11/2018 07:00:00อบต.ทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001115/11/2018 07:00:00อบต.บ้านใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001215/11/2018 07:00:00อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001315/11/2018 07:00:00อบต.ขนาบนาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001415/11/2018 07:00:00อบต.สระแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001515/11/2018 07:00:00อบต.ไทยบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001615/11/2018 07:00:00อบต.ฉลอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001715/11/2018 07:00:00อบต.ร่อนพิบูลย์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001815/11/2018 07:00:00อบต.ปริก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001915/11/2018 07:00:00อบต.ควนทอง0.00.00.50.50.50.50.50.50.50.5552002015/11/2018 07:00:00อบต.บ้านตูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002115/11/2018 07:00:00อบต.แม่เจ้าอยู่หัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002215/11/2018 07:00:00อบต.ท่าดี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002315/11/2018 07:00:00อบต.วังหิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002415/11/2018 07:00:00อบต.กะทูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002515/11/2018 07:00:00อบต.แก้วแสน0.00.00.51.51.51.51.51.53.04.5552002615/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.พรหมโลก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002715/11/2018 07:00:00อบต.คลองเส0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002815/11/2018 07:00:00อบต.ช้างซ้าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002915/11/2018 07:00:00อบต.นบพิตำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552003015/11/2018 07:00:00อบต.สวนขัน0.00.00.00.00.00.00.01.04.04.0552003115/11/2018 07:00:00อบต.เชียรเขา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552003215/11/2018 07:00:00อบต.สามตำบล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000115/11/2018 07:00:00อบต.ตำนาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000215/11/2018 07:00:00อบต.ปันแต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000315/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.บ้านสวน0.00.00.010.019.032.532.532.543.050.0560000415/11/2018 07:00:00อบต.ฝาละมี0.00.00.00.05.05.55.55.514.519.5560000515/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.หารเทา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000615/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.เขาชัยสน0.00.00.00.04.56.06.06.029.037.0560000715/11/2018 07:00:00 ร.ร.บ้านคลองขุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000815/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.เขาหัวช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000915/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.ควนเสาธง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001015/11/2018 07:00:00ทต.คลองทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001115/11/2018 07:00:00อบต.ป่าบอน0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0560001215/11/2018 07:00:00อบต.หนองธง0.00.00.00.00.00.00.00.516.518.5560001315/11/2018 07:00:00อบต.เขาปู่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001415/11/2018 07:00:00อบต.ตะแพน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001515/11/2018 07:00:00ทต.บ้านพร้าว0.00.02.53.55.017.017.017.033.537.0560001615/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.ท่ามะเดื่อ0.00.00.00.08.511.011.011.532.035.5560001715/11/2018 07:00:00ทต.บ้านนา0.00.00.02.03.03.53.54.026.031.5560001815/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.ชุมพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000115/11/2018 07:00:00อบต.นบปริง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000215/11/2018 07:00:00อบต.ทับปุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000315/11/2018 07:00:00อบต.บางเหรียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000415/11/2018 07:00:00อบต.ท้ายเหมือง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000515/11/2018 07:00:00ทต.บางนายสี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000615/11/2018 07:00:00อบต.แม่นางขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000715/11/2018 07:00:00อบต.กระโสม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000815/11/2018 07:00:00อบต.คลองเคียน0.00.00.00.00.00.00.022.022.023.5561000915/11/2018 07:00:00อบต.เหมาะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0564000115/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.กะรน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0564000215/11/2018 07:00:00ทต.ป่าคลอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0564000315/11/2018 07:00:00อบต.กมลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000215/11/2018 07:00:00อบต.เขาทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000315/11/2018 07:00:00อบต.เกาะกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0566000415/11/2018 07:00:00อบต.คลองท่อมใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000515/11/2018 07:00:00อบต.อ่าวลึกใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000615/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.เขาพนม0.00.00.00.00.00.50.50.53.54.5566000715/11/2018 07:00:00อบต.คีรีวง0.00.00.00.00.00.00.05.05.05.0566000815/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่งไทรทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000915/11/2018 07:00:00อบต.คลองขนาน0.00.00.03.04.04.04.06.08.030.5567000115/11/2018 07:00:00อบต.หนองตรุด0.50.50.51.01.01.01.01.02.05.5567000315/11/2018 07:00:00อบต.เขาขาว0.00.51.51.52.08.58.58.58.58.5567000415/11/2018 07:00:00อบต.คลองชีล้อม0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0567000515/11/2018 07:00:00อบต.บ้านนา0.50.50.51.51.51.51.51.51.51.5567000615/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.สิเกา0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5567000715/11/2018 07:00:00อบต.เกาะเปียะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000815/11/2018 07:00:00อบต.ท่าสะบ้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000915/11/2018 07:00:00อบต.นาโยงเหนือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567001015/11/2018 07:00:00อบต.คลองปาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567001115/11/2018 07:00:00อบต.หาดสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000115/11/2018 07:00:00อบต.คลองแดน0.00.00.01.52.03.013.513.525.026.5568000215/11/2018 07:00:00ทต.ปากแตระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000315/11/2018 07:00:00โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม0.50.50.50.50.50.50.56.56.58.5568000415/11/2018 07:00:00ทม.กำแพงเพชร0.00.00.00.00.00.00.00.05.08.0568000515/11/2018 07:00:00อบต.เขาพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000615/11/2018 07:00:00อบต.ชุมพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000715/11/2018 07:00:00อบต.กระดังงา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000815/11/2018 07:00:00เทศบาล ต.ท่าช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000915/11/2018 07:00:00อบต.เกาะใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568001115/11/2018 07:00:00อบต.บางเขียด0.00.00.00.00.00.00.03.010.011.0568001215/11/2018 07:00:00อบต.ชิงโค0.00.00.00.00.00.00.03.08.016.0568001315/11/2018 07:00:00ทต.ปาดัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568001415/11/2018 07:00:00อบต.คลองอู่ตะเภา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0170015/11/2018 07:00:00วัดโคกเหรียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0180015/11/2018 07:00:00สำนักสงฆ์เก่าร้าง0.00.00.00.00.00.00.05.65.65.6150015/11/2018 07:00:00อ่างเก็บน้ำคลองหลา0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0160015/11/2018 07:00:00วัดโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0140015/11/2018 07:00:00วัดวังพา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0130015/11/2018 07:00:00วัดพรุชบา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0190015/11/2018 07:00:00สถานีอนามัยคลองรำ0.00.00.00.00.00.00.01.61.61.6200015/11/2018 07:00:00เทศบาลปริก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0120015/11/2018 07:00:00ตชด. ค่ายท่านมุก0.00.00.00.00.00.00.08.69.69.680015/11/2018 07:00:00วัดม่วงก็อง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.090015/11/2018 07:00:00วัดทุ่งจัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0110015/11/2018 07:00:00วัดทุ่งปรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100015/11/2018 07:00:00วัดควนเนียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.070015/11/2018 07:00:00วัดบางธน0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.060015/11/2018 07:00:00วัดบ้านไร่0.00.00.00.00.00.00.00.21.21.250015/11/2018 07:00:00วัดโพธาราม0.00.00.00.00.00.00.00.20.20.230015/11/2018 07:00:00ที่ว่าการ อ.นาหม่อม0.00.00.00.00.00.00.00.41.41.420015/11/2018 07:00:00วัดเขากลอย0.20.20.20.20.20.20.211.212.212.210015/11/2018 07:00:00โรงฆ่าสัตว์0.00.00.00.00.00.00.24.44.44.4210015/11/2018 07:00:00ศูนย์เพาะชำกล้าไม้0.00.00.00.00.00.01.04.84.84.840015/11/2018 07:00:00ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย เขต 120.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000115/11/2018 07:00:00อบต.ตันหยงโป0.00.00.00.00.00.00.00.06.513.0570000215/11/2018 07:00:00อบต.ละงู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000315/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่งหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000415/11/2018 07:00:00อบต.ทุ่งนุ้ย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000515/11/2018 07:00:00อบต.วังประจัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000615/11/2018 07:00:00อบต.ท่าแพ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000715/11/2018 07:00:00อบต.ปาล์มพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0580000115/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเมือง0.00.02.24.24.24.24.25.05.05.0580000215/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอหนองจิก(โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์)0.00.00.40.60.60.60.60.60.60.6580000315/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์0.01.02.63.83.83.83.84.04.04.0580000415/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสายบุรี2.63.03.08.89.09.410.012.819.019.0580000515/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอมายอ0.20.20.49.010.410.410.611.813.813.8580000615/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ0.00.00.01.02.02.02.63.65.05.0580000715/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น0.00.00.00.02.23.84.415.618.218.2580000815/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยะรัง0.00.012.012.814.814.814.815.816.216.2580000915/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง0.00.00.03.44.44.45.06.06.46.4580001015/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง0.00.00.05.66.06.26.29.29.49.4580001115/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอกะพ้อ0.40.40.40.64.44.84.89.612.812.8580001215/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน0.00.00.03.43.43.43.43.43.83.8568003915/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอจะนะ1.41.61.61.61.61.61.61.61.61.6568004015/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอนาทวี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568004115/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเทพา0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4568004215/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย0.20.81.22.02.02.02.02.02.02.0581000115/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเมือง(ศาลากลางจังหวัด)0.00.00.21.85.85.85.85.85.85.8581000215/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอรามัน0.00.00.00.415.015.015.016.016.016.0581000315/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยะหา0.00.00.02.02.02.02.05.65.65.6581000415/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอกาบัง0.00.05.86.86.86.86.87.27.27.2581000515/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอกรงปีนัง0.00.00.24.64.64.64.65.25.25.2581000615/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอธารโต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0581000715/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา0.00.00.00.20.20.20.21.01.01.0581000815/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเบตง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0583000115/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเมือง(ศาลากลางจังหวัด)0.00.00.00.01.44.04.021.822.422.4583000215/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก0.00.00.00.00.00.00.00.40.40.4583000315/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอตากใบ0.00.00.02.84.610.812.447.247.247.2583000415/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร0.20.40.40.40.42.82.819.219.219.2583000515/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยี่งอ0.40.40.62.07.210.210.244.444.444.4583000615/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี0.00.00.00.00.00.00.00.40.40.4583000715/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอระแงะ0.00.01.01.23.07.67.619.619.619.6583000815/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง0.01.24.88.89.49.49.419.619.619.6583000915/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอแว้ง0.00.00.00.00.00.00.20.60.60.6583001015/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0583001115/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ0.00.00.00.25.812.814.026.428.228.2583001215/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสุคิริน0.00.00.00.00.00.00.21.61.61.6583001315/11/2018 07:00:00ที่ว่าการอำเภอจะแนะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0583001415/11/2018 07:00:00สนามบินนราธิวาส0.00.20.20.27.218.220.436.645.445.4583001515/11/2018 07:00:00ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง0.00.00.00.06.07.27.236.237.037.0