300000118/10/2019 07:00:00อบต.แม่เงา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0300000218/10/2019 07:00:00อบต.แม่นาเติง0.00.00.00.00.00.00.01.51.51.5300000318/10/2019 07:00:00อบต.แม่ลาน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0300000418/10/2019 07:00:00อบต.ถ้ำลอด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0300000518/10/2019 07:00:00อบต.แม่สวด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000118/10/2019 07:00:00อบต.ริมโขง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000218/10/2019 07:00:00อบต.ม่วงคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000318/10/2019 07:00:00อบต.ป่าตึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000418/10/2019 07:00:00อบต.ปล้อง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000518/10/2019 07:00:00อบต.เมืองชุม0.00.00.00.00.00.00.01.53.018.5303000618/10/2019 07:00:00ทต.ศรีโพธิ์เงิน0.00.02.09.59.59.59.59.59.524.0303000718/10/2019 07:00:00อบต.ป่าซาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000818/10/2019 07:00:00อบต.หนองป่าก่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303000918/10/2019 07:00:00อบต.แม่สลองนอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303001018/10/2019 07:00:00ทต.ม่วงยาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303001818/10/2019 07:00:00ทต.เวียงเชียงแสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303001918/10/2019 07:00:00อบต.ยางฮอม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303002018/10/2019 07:00:00อบต.ไม้ยา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303002118/10/2019 07:00:00อบต.สันสลี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0303002218/10/2019 07:00:00อบต.ศรีเมืองชุม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000118/10/2019 07:00:00อบต.ออย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000218/10/2019 07:00:00ทต.หย่วน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000318/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยลาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000418/10/2019 07:00:00อบต.จุน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000518/10/2019 07:00:00อบต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.035.5310000618/10/2019 07:00:00อบต.บ้านมาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0310000718/10/2019 07:00:00อบต.ป่าสัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5310000818/10/2019 07:00:00ทต.ดงเจน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000118/10/2019 07:00:00ทต.สบเตี๊ยะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000218/10/2019 07:00:00อบต.แม่แตง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000318/10/2019 07:00:00นิคมสร้างตนเขื่อนภูมิพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000418/10/2019 07:00:00อบต.สันทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000518/10/2019 07:00:00อบต.ช่างเคิ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000618/10/2019 07:00:00อบต.อมก๋อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000718/10/2019 07:00:00อบต.สะเมิงเหนือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000818/10/2019 07:00:00อบต.หางดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327000918/10/2019 07:00:00อบต.เชียงดาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001018/10/2019 07:00:00อบต.เมืองแหง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001118/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่งปี้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5327001218/10/2019 07:00:00ทต.สันติสุข0.00.00.00.00.00.00.00.01.02.0327001718/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001818/10/2019 07:00:00อบต.ลวงเหนือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327001918/10/2019 07:00:00ทต.ดอนแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002018/10/2019 07:00:00ทต.หนองจ๊อม0.00.00.00.00.00.00.01.51.55.5327002118/10/2019 07:00:00อบต.หนองควาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002218/10/2019 07:00:00อบต.ยุหว่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002318/10/2019 07:00:00อบต.แม่ปูคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002418/10/2019 07:00:00อบต.แม่สาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002518/10/2019 07:00:00อบต.แม่หอพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002618/10/2019 07:00:00อบต.นาคอเรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002718/10/2019 07:00:00อบต.ศรีดงเย็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0327002818/10/2019 07:00:00อบต.ออนกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000118/10/2019 07:00:00อบต.แจ้ห่ม0.00.00.00.00.00.00.06.06.06.0328000218/10/2019 07:00:00อบต.นาแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000318/10/2019 07:00:00อบต.สบปราบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000418/10/2019 07:00:00อบต.วังแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.021.0328000518/10/2019 07:00:00ทต.เสริมงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000618/10/2019 07:00:00อบต.นิคมพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000718/10/2019 07:00:00ทต.ป่าตันนาครัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328000818/10/2019 07:00:00อบต.ท่าผา0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0328000918/10/2019 07:00:00ทต.พระบาทวังตวง0.00.00.00.00.00.00.00.07.08.5328001018/10/2019 07:00:00อบต.บ้านดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328001118/10/2019 07:00:00ทต.เมืองปาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0328001218/10/2019 07:00:00อบต.บ้านค่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.56.0328001318/10/2019 07:00:00อบต.เวียงตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000118/10/2019 07:00:00ทต.ทาขุนเงิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000218/10/2019 07:00:00อบต.นาทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000318/10/2019 07:00:00อบต.ป่าพลู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000418/10/2019 07:00:00รร.บ้านก้อจัดสรร0.00.00.00.00.00.00.00.010.514.0329000518/10/2019 07:00:00สวนป่าแม่ลี้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000618/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่งหัวช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000718/10/2019 07:00:00อบต.ท่าตุ้ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0329000818/10/2019 07:00:00ทต.บ้านธิ0.00.00.00.00.00.00.50.50.535.0329000918/10/2019 07:00:00ทต.หนองล่อง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000118/10/2019 07:00:00อบต.แม่ปาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000218/10/2019 07:00:00อบต.น้ำเลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000318/10/2019 07:00:00อบต.บ้านกวาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000418/10/2019 07:00:00ทต.สวนเขื่อน0.00.00.00.00.00.00.00.05.55.5330000518/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยม้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000618/10/2019 07:00:00อบต.ไทรย้อย0.00.00.00.00.00.00.03.03.03.0330000718/10/2019 07:00:00อบต.เวียงต้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330000818/10/2019 07:00:00อบต.สะเอียบ0.00.00.00.00.00.00.00.50.53.5330000918/10/2019 07:00:00อบต.ไผ่โทน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001018/10/2019 07:00:00อบต.แม่จั๊วะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001118/10/2019 07:00:00ทต.ห้วยหม้าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.06.0330001218/10/2019 07:00:00อบต.ป่าสัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001318/10/2019 07:00:00อบต.น้ำรัด0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5330001518/10/2019 07:00:00อบต.หัวทุ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001618/10/2019 07:00:00ทต.ป่าแมต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0330001718/10/2019 07:00:00อบต.แม่เกิ๋ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000118/10/2019 07:00:00ทต.ศีรษะเกษ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000218/10/2019 07:00:00อบต.ไหล่น่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000318/10/2019 07:00:00อบต.เปือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000418/10/2019 07:00:00ทต.หนองแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000518/10/2019 07:00:00อบต.สวด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000618/10/2019 07:00:00อบต.น้ำเกี๋ยน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0331000718/10/2019 07:00:00อบต.นาทะนุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000118/10/2019 07:00:00อบต.ไร่อ้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000218/10/2019 07:00:00อบต.แสนตอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000318/10/2019 07:00:00อบต.ท่าปลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000418/10/2019 07:00:00อบต.แม่พูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000518/10/2019 07:00:00อบต.บ้านเสี้ยว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000618/10/2019 07:00:00อบต.ม่วงเจ็ดต้น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000718/10/2019 07:00:00ทต.ทองแสนขัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000818/10/2019 07:00:00อบต.น้ำไคร้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0351000918/10/2019 07:00:00อบต.วังแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000118/10/2019 07:00:00ทต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000218/10/2019 07:00:00อบต.พระธาตุบังพวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000318/10/2019 07:00:00อบต.กุดบง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000418/10/2019 07:00:00อบต.บ้านผือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000518/10/2019 07:00:00อบต.พระพุทธบาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000618/10/2019 07:00:00อบต.หนองทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000718/10/2019 07:00:00ทต.ท่าสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000818/10/2019 07:00:00ทต.สังคม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352000918/10/2019 07:00:00อบต.โซ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001018/10/2019 07:00:00อบต.ศรีชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001118/10/2019 07:00:00อบต.ไคสี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001218/10/2019 07:00:00อบต.นาทับไฮ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001318/10/2019 07:00:00อบต.โพนแพง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001418/10/2019 07:00:00อบต.หนองหัวช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001518/10/2019 07:00:00อบต.บุ่งคล้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001618/10/2019 07:00:00อบต.ดงบัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001718/10/2019 07:00:00อบต.โนนศิลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001818/10/2019 07:00:00อบต.ชุมภูพร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352001918/10/2019 07:00:00อบต.เฝ้าไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352002018/10/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ตาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0352002118/10/2019 07:00:00อบต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000118/10/2019 07:00:00อบต.น้ำสวย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000218/10/2019 07:00:00อบต.วังสะพุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000318/10/2019 07:00:00อบต.หนองงิ้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000418/10/2019 07:00:00อบต.โคกขมิ้น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000518/10/2019 07:00:00อบต.โคกงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.53.5353000618/10/2019 07:00:00อบต.โป่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000718/10/2019 07:00:00อบต.เชียงคาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000818/10/2019 07:00:00อบต.ธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353000918/10/2019 07:00:00อบต.หนองผือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001018/10/2019 07:00:00อบต.ศรีฐาน0.00.00.00.00.00.00.00.06.58.0353001118/10/2019 07:00:00อบต.สานตม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001218/10/2019 07:00:00อบต.ปลาบ่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001318/10/2019 07:00:00อบต.แสงภา0.00.00.00.00.00.00.00.01.51.5353001418/10/2019 07:00:00ทต.เชียงกลม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001518/10/2019 07:00:00อบต.นาด้วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001618/10/2019 07:00:00อบต.โนนปอแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001718/10/2019 07:00:00อบต.ผาอินทร์แปลง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001818/10/2019 07:00:00อบต.ปวนพุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0353001918/10/2019 07:00:00อบต.หนองคัน0.00.00.00.00.00.00.00.51.01.5354000118/10/2019 07:00:00อบต.นาข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000218/10/2019 07:00:00อบต.เพ็ญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000318/10/2019 07:00:00ทต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000418/10/2019 07:00:00อบต.โพนงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5354000518/10/2019 07:00:00อบต.บ้านม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000618/10/2019 07:00:00อบต.นาคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000718/10/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ศรีสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000818/10/2019 07:00:00อบต.บุ่งแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354000918/10/2019 07:00:00อบต.กุดจับ0.00.00.00.00.00.00.51.01.01.0354001018/10/2019 07:00:00ทต.ตาลเลียน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001118/10/2019 07:00:00ทต.อูบมุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001218/10/2019 07:00:00อบต.หนองบัวบาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001318/10/2019 07:00:00อบต.นางัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001418/10/2019 07:00:00อบต.เมืองพาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001518/10/2019 07:00:00อบต.บ้านโคก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001618/10/2019 07:00:00อบต.หัวนาคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001718/10/2019 07:00:00อบต.หนองหลัก0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.5354001818/10/2019 07:00:00ทต.คอนสาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354001918/10/2019 07:00:00อบต.นายูง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002018/10/2019 07:00:00ทต.ห้วยสามพาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002118/10/2019 07:00:00อบต.แสงสว่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002218/10/2019 07:00:00อบต.นาทม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002318/10/2019 07:00:00อบต.ดอนกลอย0.00.00.00.00.00.00.00.06.57.0354002418/10/2019 07:00:00อบต.หนองกุงทับม้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002518/10/2019 07:00:00อบต.พันดอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0354002618/10/2019 07:00:00อบต.บ้านโปร่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.06.0354002718/10/2019 07:00:00อบต.หนองหัวคู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000118/10/2019 07:00:00อบต.ขมิ้น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000218/10/2019 07:00:00อบต.พรรณนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000318/10/2019 07:00:00อบต.ศรีวิชัย0.00.00.00.00.00.00.00.01.51.5356000418/10/2019 07:00:00อบต.หนองแวงใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000518/10/2019 07:00:00ทต.สามัคคีพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000618/10/2019 07:00:00ทต.บะหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000718/10/2019 07:00:00อบต.นาโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000818/10/2019 07:00:00อบต.ค้อใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356000918/10/2019 07:00:00อบต.ทรายมูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001018/10/2019 07:00:00ทต.พังโคนศรีจำปา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001118/10/2019 07:00:00ทต.ส่องดาว0.00.50.50.50.50.50.50.56.06.0356001218/10/2019 07:00:00ทต.หนองลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001318/10/2019 07:00:00อบต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.07.5356001418/10/2019 07:00:00ทต.กุดแฮด0.00.00.00.00.00.00.00.00.032.5356001518/10/2019 07:00:00อบต.แมดนาท่ม0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0356001618/10/2019 07:00:00อบต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5356001718/10/2019 07:00:00อบต.หนองบัวสิม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001818/10/2019 07:00:00อบต.บ้านโพน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356001918/10/2019 07:00:00อบต.สุวรรณคาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356002018/10/2019 07:00:00อบต.สร้างค้อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0356002118/10/2019 07:00:00อบต.โนนสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000118/10/2019 07:00:00ทต.ธาตุพนมใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000218/10/2019 07:00:00อบต.ไชยบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000318/10/2019 07:00:00อบต.นางาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000418/10/2019 07:00:00อบต.ท่าลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000518/10/2019 07:00:00อบต.บ้านข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000618/10/2019 07:00:00อบต.หนองซน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000718/10/2019 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5357000818/10/2019 07:00:00อบต.ไผ่ล้อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357000918/10/2019 07:00:00อบต.บ้านแก้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001018/10/2019 07:00:00อบต.สีชมพู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001118/10/2019 07:00:00อบต.ดอนเตย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001218/10/2019 07:00:00อบต.วังยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001318/10/2019 07:00:00อบต.บ้านเสียว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0357001418/10/2019 07:00:00อบต.ปลาปาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.08.0357001518/10/2019 07:00:00อบต.โพนสวรรค์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000118/10/2019 07:00:00อบต.นาคำไฮ0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5360000218/10/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000318/10/2019 07:00:00ทต.นาหนองทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000418/10/2019 07:00:00อบต.ด่านช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000518/10/2019 07:00:00อบต.เมืองใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5360000618/10/2019 07:00:00อบต.โนนสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000718/10/2019 07:00:00อบต.กุดผึ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000818/10/2019 07:00:00อบต.ดงมะไฟ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360000918/10/2019 07:00:00อบต.นิคมพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0360001018/10/2019 07:00:00อบต.นาแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000118/10/2019 07:00:00อบต.คลองกระจง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000218/10/2019 07:00:00อบต.บ้านใหม่สุขเกษม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000318/10/2019 07:00:00อบต.แม่สำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.017.5373000418/10/2019 07:00:00อบต.หนองจิก0.00.00.00.00.00.00.00.018.518.5373000518/10/2019 07:00:00ทต.กลางดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000618/10/2019 07:00:00อบต.ดงคู่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000718/10/2019 07:00:00ทต.ทุ่งหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000818/10/2019 07:00:00อบต.ปากแคว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373000918/10/2019 07:00:00อบต.บ้านด่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0373001018/10/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000118/10/2019 07:00:00ทต.แม่จะเรา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000218/10/2019 07:00:00อบต.แม่สอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000318/10/2019 07:00:00อบต.พบพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5376000418/10/2019 07:00:00อบต.ตากออก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000518/10/2019 07:00:00อบต.วังจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0376000618/10/2019 07:00:00ทต.วังเจ้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000118/10/2019 07:00:00อบต.วังทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000218/10/2019 07:00:00อบต.ดงประคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000318/10/2019 07:00:00อบต.ท่านางงาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000418/10/2019 07:00:00ทต.นครไทย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000518/10/2019 07:00:00อบต.ชาติตระการ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000618/10/2019 07:00:00อบต.บางกระทุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000718/10/2019 07:00:00อบต.แก่งโสภา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000818/10/2019 07:00:00อบต.ชมพู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0378000918/10/2019 07:00:00อบต.หินลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0379000118/10/2019 07:00:00อบต.พุทธบาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0379000218/10/2019 07:00:00อบต.วังโป่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0379000318/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่งสมอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000118/10/2019 07:00:00อบต.วังตะแบก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000218/10/2019 07:00:00อบต.คลองขลุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000318/10/2019 07:00:00ทม.ปางมะค่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000418/10/2019 07:00:00อบต.บึงทับแรต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000518/10/2019 07:00:00อบต.คลองลานพัฒนา0.00.00.00.00.00.01.01.013.525.0380000618/10/2019 07:00:00อบต.ถาวรวัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5380000718/10/2019 07:00:00อบต.ไทรงาม0.00.00.00.00.00.00.00.07.07.0380000818/10/2019 07:00:00อบต.เกาะตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380000918/10/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380001018/10/2019 07:00:00อบต.เทพนิมิต0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0380001118/10/2019 07:00:00อบต.เพชรชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000118/10/2019 07:00:00อบต.โคกสี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000218/10/2019 07:00:00อบต.โนนพะยอม0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5381000318/10/2019 07:00:00อบต.บ้านแท่น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000418/10/2019 07:00:00อบต.โนนข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000518/10/2019 07:00:00อบต.วังหินลาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000618/10/2019 07:00:00อบต.หนองโน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000718/10/2019 07:00:00อบต.นางาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000818/10/2019 07:00:00อบต.หินตั้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381000918/10/2019 07:00:00อบต.หนองแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001018/10/2019 07:00:00อบต.นาหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001118/10/2019 07:00:00อบต.สงเปลือย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001218/10/2019 07:00:00อบต.หนองไผ่ล้อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001318/10/2019 07:00:00อบต.ท่ากระเสริม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001418/10/2019 07:00:00ทต.กุดน้ำใส0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001518/10/2019 07:00:00อบต.บ้านดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001618/10/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.07.57.5381001718/10/2019 07:00:00อบต.บ้านเหล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5381001818/10/2019 07:00:00อบต.สระแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381001918/10/2019 07:00:00อบต.บ้านใหม่นาเพียง0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5381002018/10/2019 07:00:00ทต.บ้านโคก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002118/10/2019 07:00:00อบต.บ้านโนน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002218/10/2019 07:00:00อบต.โคกสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.52.52.5381002318/10/2019 07:00:00อบต.โนนสมบูรณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002418/10/2019 07:00:00อบต.กุดธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002518/10/2019 07:00:00อบต.บ้านหัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002618/10/2019 07:00:00ทต.พระยืน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002718/10/2019 07:00:00อบต.แวงน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.55.5381002818/10/2019 07:00:00อบต.เขาสวนกวาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381002918/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381003018/10/2019 07:00:00อบต.กุดกว้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381003118/10/2019 07:00:00อบต.บ้านเม็ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0381003218/10/2019 07:00:00อบต.สีชมพู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000118/10/2019 07:00:00อบต.กุดแข้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000218/10/2019 07:00:00ทต.ดงเย็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000318/10/2019 07:00:00อบต.คำชะอี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000418/10/2019 07:00:00อบต.บ้านซ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.01.09.0383000518/10/2019 07:00:00อบต.กกแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000618/10/2019 07:00:00ทต.ดงหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000718/10/2019 07:00:00อบต.บางทรายน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000818/10/2019 07:00:00อบต.หนองสูงใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383000918/10/2019 07:00:00ทต.ดอนตาลผาสุก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0383001018/10/2019 07:00:00อบต.ป่าไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000118/10/2019 07:00:00อบต.หอไกร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000218/10/2019 07:00:00อบต.ทะนง0.00.00.00.00.00.00.00.05.55.5386000318/10/2019 07:00:00ทต.ไผ่รอบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000418/10/2019 07:00:00อบต.วังทรายพูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000518/10/2019 07:00:00อบต.วังหลุม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000618/10/2019 07:00:00อบต.แหลมรัง0.00.00.00.00.00.00.00.06.06.0386000718/10/2019 07:00:00อบต.วังทับไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000818/10/2019 07:00:00อบต.บึงบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386000918/10/2019 07:00:00อบต.หนองหญ้าไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001018/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยพุก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001118/10/2019 07:00:00อบต.ป่ามะคาบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001218/10/2019 07:00:00อบต.กำแพงดิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001318/10/2019 07:00:00อบต.เขาเจ็ดลูก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0386001418/10/2019 07:00:00อบต บางลาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000118/10/2019 07:00:00อบต.ลาดพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000218/10/2019 07:00:00อบต.หนองปลิง0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0387000318/10/2019 07:00:00อบต.บรบือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000418/10/2019 07:00:00อบต.วังใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000518/10/2019 07:00:00อบต.ขามเรียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000618/10/2019 07:00:00อบต.ศรีสุข0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000718/10/2019 07:00:00อบต.นาเชือก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387000818/10/2019 07:00:00อบต.สําโรง0.00.00.00.00.00.00.00.02.02.0387000918/10/2019 07:00:00อบต.แคน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001018/10/2019 07:00:00อบต.หนองซอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001118/10/2019 07:00:00อบต.พระธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001218/10/2019 07:00:00อปต.ปะหลาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001318/10/2019 07:00:00อบต.หนองกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001418/10/2019 07:00:00อบต.บ้านกู่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001518/10/2019 07:00:00อบต.ชื่นชม0.00.00.00.00.00.00.00.01.04.0387001618/10/2019 07:00:00อบต.นาโพธ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0387001718/10/2019 07:00:00อบต.วังยาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.5388000118/10/2019 07:00:00อบต.หนองกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000218/10/2019 07:00:00ทต.บัวขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000318/10/2019 07:00:00ทต.กุดหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000418/10/2019 07:00:00อบต.หัวนาคำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000518/10/2019 07:00:00อบต.หัวงัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000618/10/2019 07:00:00ทต.โนนบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000718/10/2019 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388000818/10/2019 07:00:00ทต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.50.55.0388000918/10/2019 07:00:00อบต.นิคมห้วยผึ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001018/10/2019 07:00:00อบต.หลักเหลี่ยม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001118/10/2019 07:00:00อบต.สามัคคี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001218/10/2019 07:00:00อบต.ฆ้องชัยพัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001318/10/2019 07:00:00ทต.ดอนจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001418/10/2019 07:00:00อบต.กุดสิมคุ้มใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001518/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่งคลอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5388001618/10/2019 07:00:00ทต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001718/10/2019 07:00:00อบต.คำใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.013.0388001818/10/2019 07:00:00อบต.บ่อแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0388001918/10/2019 07:00:00อบต.คำสร้างเที่ยง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000118/10/2019 07:00:00อบต.ดอนคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000218/10/2019 07:00:00อบต.สร้อยละคร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000318/10/2019 07:00:00อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000418/10/2019 07:00:00อบต.เนินกว้าว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000518/10/2019 07:00:00อบต.ช่องแค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000618/10/2019 07:00:00อบต.เกยไชย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000718/10/2019 07:00:00อบต.เนินมะกอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400000818/10/2019 07:00:00อบต.ท่างิ้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5400000918/10/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001018/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่งทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001118/10/2019 07:00:00อบต.นาขอม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001218/10/2019 07:00:00อบต.หัวดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001318/10/2019 07:00:00อบต.แม่เปิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001418/10/2019 07:00:00อบต.แม่เลย์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0400001518/10/2019 07:00:00อบต.ชุมตาบง0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5402000218/10/2019 07:00:00ทต.ธรรมามูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000318/10/2019 07:00:00อบต.บ่อแร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000418/10/2019 07:00:00ทต.โพนางดำออก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000518/10/2019 07:00:00ทต.หนองแซง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000618/10/2019 07:00:00ทต.บางขุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000718/10/2019 07:00:00อบต.สะพานหิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000818/10/2019 07:00:00ทต.เนินขาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0402000918/10/2019 07:00:00อบต.ไร่พัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000118/10/2019 07:00:00อบต.บุ่งคล้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000218/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยต้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.07.0403000318/10/2019 07:00:00อบต.บ้านกอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.09.5403000418/10/2019 07:00:00อบต.หนองตูม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000518/10/2019 07:00:00ทต.บ้านแก้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000618/10/2019 07:00:00อบต.โนนทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000718/10/2019 07:00:00อบต.บ้านเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000818/10/2019 07:00:00ทต.ตลาดแร้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403000918/10/2019 07:00:00อบต.สระพัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001018/10/2019 07:00:00อบต.ท่าใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001118/10/2019 07:00:00อบต.บ้านเพชร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001218/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001318/10/2019 07:00:00อบต.วังตะเฆ่0.00.00.00.00.00.00.02.52.52.5403001418/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยยายจิ๋ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001518/10/2019 07:00:00อบต.วังทอง0.00.00.00.00.00.00.02.02.02.0403001618/10/2019 07:00:00อบต.หนองฉิม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001718/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001818/10/2019 07:00:00อบต.ซับใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0403001918/10/2019 07:00:00อบต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000118/10/2019 07:00:00อบต.บุ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000218/10/2019 07:00:00อบต.พนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000318/10/2019 07:00:00ทต.รัตนาวรีศรีเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000418/10/2019 07:00:00อบต.โคกก่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000518/10/2019 07:00:00อบต.เสนางคนิคม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000618/10/2019 07:00:00อบต.นาหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0404000718/10/2019 07:00:00ทต.เปือย 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000118/10/2019 07:00:00อบต.ขวาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000218/10/2019 07:00:00อบต.เหล่าน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000318/10/2019 07:00:00อบต.สระคู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000418/10/2019 07:00:00อบต.เขวาทุ่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000518/10/2019 07:00:00อบต.ขี้เหล็ก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000618/10/2019 07:00:00อบต.หนองขุ่นใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000718/10/2019 07:00:00อบต.บ้านแจ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405000818/10/2019 07:00:00อบต.หนองใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0405000918/10/2019 07:00:00ทต.โนนชัยศรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.59.0405001018/10/2019 07:00:00อบต.คำไฮ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001118/10/2019 07:00:00อบต.โพธิใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001218/10/2019 07:00:00อบต.เมืองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0405001318/10/2019 07:00:00อบต.ศรีโครต0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001418/10/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ศรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001518/10/2019 07:00:00ทต.เชียงใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5405001618/10/2019 07:00:00อบต.กกกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001718/10/2019 07:00:00อบต.มะบ้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001818/10/2019 07:00:00ทต.ดงสิงห์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405001918/10/2019 07:00:00อบต.สามขา0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0405002018/10/2019 07:00:00ทต.ชุมพร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405002118/10/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5405002218/10/2019 07:00:00อบต.พระธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0405002318/10/2019 07:00:00อบต.เด่นราษฎร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000118/10/2019 07:00:00อบต.น้ำคำใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000218/10/2019 07:00:00อบต.กู่จาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000318/10/2019 07:00:00อบต.หัวเมือง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000418/10/2019 07:00:00อบต.กุดแห่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000518/10/2019 07:00:00อบต.โนนเปือย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000618/10/2019 07:00:00อบต.โคกนาโก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000718/10/2019 07:00:00อบต.ฟ้าห่วน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000818/10/2019 07:00:00อบต.ดงมะไฟ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0406000918/10/2019 07:00:00อบต.คำไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000118/10/2019 07:00:00อบต.หนองขอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000218/10/2019 07:00:00อบต.บุ่งหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0407000318/10/2019 07:00:00อบต.ท่าโพธิ์ศรี0.00.00.00.00.00.00.00.05.518.5407000418/10/2019 07:00:00อบต.ตะบ่าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000518/10/2019 07:00:00อบต.ม่วงสามสิบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000618/10/2019 07:00:00อบต.โคกจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000718/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยไผ่0.00.00.00.00.00.00.01.51.51.5407000818/10/2019 07:00:00อบต.เขื่องใน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407000918/10/2019 07:00:00อบต.กุดชมภู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001018/10/2019 07:00:00อบต.โดมประดิษฐ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001118/10/2019 07:00:00ทต.คอแลน0.00.00.00.00.00.00.00.00.012.0407001218/10/2019 07:00:00ทต.เทพวงศา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001318/10/2019 07:00:00อบต.สำโรง0.00.00.00.00.00.00.00.50.50.5407001418/10/2019 07:00:00อบต.กาบิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001518/10/2019 07:00:00อบต.ภูจองนายอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001618/10/2019 07:00:00อบต.นาห่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001718/10/2019 07:00:00อบต.โพธิ์ไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001818/10/2019 07:00:00ทต.เหล่าเสือโก้ก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407001918/10/2019 07:00:00อบต.โนนกาเล็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002018/10/2019 07:00:00อบต.คำเขื่อนแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002118/10/2019 07:00:00อบต.นาเรือง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002218/10/2019 07:00:00อบต.นาตาล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002318/10/2019 07:00:00อบต.แก่งโดม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0407002418/10/2019 07:00:00อบต.ตาเกา0.00.00.00.00.00.00.00.00.510.5407002518/10/2019 07:00:00อบต.เหล่าแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000118/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่งใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000218/10/2019 07:00:00อบต.ผักแพว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000318/10/2019 07:00:00อบต.หนองแวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0409000418/10/2019 07:00:00อบต.ส้มป่อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000518/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000618/10/2019 07:00:00อบต.ศรีสะอาด0.00.00.00.00.00.00.00.00.010.5409000718/10/2019 07:00:00ทต.กระหวัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409000818/10/2019 07:00:00อบต.บักดอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.019.5409000918/10/2019 07:00:00ทต.สระกำแพงใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.58.5409001018/10/2019 07:00:00อบต.น้ำเกลี้ยง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001118/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยตึ๊กชู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001218/10/2019 07:00:00อบต.ตาโกน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001318/10/2019 07:00:00อบต.หนองหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.07.0409001418/10/2019 07:00:00อบต.หนองกุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001518/10/2019 07:00:00อบต.เหล่ากวาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.011.5409001618/10/2019 07:00:00ทต.บึงบูรณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001718/10/2019 07:00:00อบต.หนองเชียงทูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001818/10/2019 07:00:00อบต.ตำแย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409001918/10/2019 07:00:00อบต.ปราสาทเยอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002018/10/2019 07:00:00อบต.หนองม้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002118/10/2019 07:00:00อบต.กุดเมืองฮาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002218/10/2019 07:00:00อบต.ดวนใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002318/10/2019 07:00:00อบต.สระเยาว์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002418/10/2019 07:00:00อบต.กล้วยกว้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0409002518/10/2019 07:00:00อบต.โจดม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000218/10/2019 07:00:00อบต.หนองแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000318/10/2019 07:00:00อบต.บ้านใหม่คลองเคียน0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0410000418/10/2019 07:00:00อบต.หนองบ่มกล้วย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000518/10/2019 07:00:00อบต.เมืองการุ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000618/10/2019 07:00:00อบต.หนองขาหย่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000718/10/2019 07:00:00อบต.หนองสรวง0.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0410000818/10/2019 07:00:00อบต.หนองกลางดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410000918/10/2019 07:00:00อบต.บ่อยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410001018/10/2019 07:00:00อบต.ลานสัก0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0410001118/10/2019 07:00:00อบต.ระบำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.52.0410001218/10/2019 07:00:00อบต.ทองหลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0410001318/10/2019 07:00:00อบต.น้ำรอบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000118/10/2019 07:00:00อบต.หัวไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000218/10/2019 07:00:00อบต.ทองเอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000318/10/2019 07:00:00ทต.บางน้ำเชี่ยว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000418/10/2019 07:00:00อบต.ไม้ดัด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000518/10/2019 07:00:00อบต.คอทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0411000618/10/2019 07:00:00อบต.โพประจักษ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000118/10/2019 07:00:00อบต.บ้านอิฐ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000218/10/2019 07:00:00อบต.ชัยฤทธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000318/10/2019 07:00:00อบต.โผงเผง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000418/10/2019 07:00:00อบต.ศาลเจ้าโรงทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000518/10/2019 07:00:00อบต.บางพลับ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000618/10/2019 07:00:00ทต.เพชรเมืองทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0412000718/10/2019 07:00:00อบต.อบทม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000118/10/2019 07:00:00อบต.โคกสว่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000218/10/2019 07:00:00ทต.ต้นตาล-พระยาทด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000318/10/2019 07:00:00อบต.บางโขมด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000418/10/2019 07:00:00อบต.บ้านป่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000518/10/2019 07:00:00อบต.หนองย่างเสือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000618/10/2019 07:00:00อบต.บ้านกลับ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000718/10/2019 07:00:00อบต.ไก่เส่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000818/10/2019 07:00:00ทต.คชสิทธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414000918/10/2019 07:00:00อบต.บ้านลำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001018/10/2019 07:00:00อบต.ลำสมพุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001118/10/2019 07:00:00อบต.หินซ้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001218/10/2019 07:00:00ทต.ดอนพุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001318/10/2019 07:00:00อบต.แสลงพัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0414001418/10/2019 07:00:00อบต.พุแค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000118/10/2019 07:00:00อบต.สวนพริก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5415000218/10/2019 07:00:00อบต.ลาดบัวหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000318/10/2019 07:00:00อบต.บ้านโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000418/10/2019 07:00:00ทต.บางนมโค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000518/10/2019 07:00:00อบต.บางซ้าย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000618/10/2019 07:00:00อบต.ท่าดินแดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000718/10/2019 07:00:00อบต.พุทเลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000818/10/2019 07:00:00ทต.มหาราช0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415000918/10/2019 07:00:00ทต.บ้านแพรก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001018/10/2019 07:00:00อบต.บ่อตาโล่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001118/10/2019 07:00:00อบต.สนับทึบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001218/10/2019 07:00:00อบต.กบเจา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001318/10/2019 07:00:00อบต.บ้านหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5415001418/10/2019 07:00:00อบต.โคกช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001518/10/2019 07:00:00ทต.อรัญญิก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001618/10/2019 07:00:00อบต.บ้านร่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001718/10/2019 07:00:00อบต.บ้านหีบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0415001818/10/2019 07:00:00อบต.โคกม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0417000118/10/2019 07:00:00อบต.ท่าช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0417000218/10/2019 07:00:00อบต.บางอ้อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0417000318/10/2019 07:00:00อบต.ปากพลี0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5417000418/10/2019 07:00:00อบต.พระอาจารย์0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0419000418/10/2019 07:00:00อบต.สวนพริกไทย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000518/10/2019 07:00:00ทต.สามโคก0.00.00.00.00.00.00.07.57.57.5419000618/10/2019 07:00:00อบต.คลองหก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419000718/10/2019 07:00:00อบต.หน้าไม้0.00.00.00.00.00.00.58.012.012.0419000818/10/2019 07:00:00รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานี0.00.00.00.00.00.00.00.03.03.0419000918/10/2019 07:00:00อบต.นพรัตน์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419001018/10/2019 07:00:00อบต.หนองสามวัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0419001118/10/2019 07:00:00อบต.บึงทองหลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001118/10/2019 07:00:00อบต.บางตะไนย์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001218/10/2019 07:00:00อบต.ลำโพ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001318/10/2019 07:00:00อบต.ศาลากลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0422001418/10/2019 07:00:00อบต.บางแม่นาง0.00.00.00.00.00.04.54.54.55.0422001518/10/2019 07:00:00อบต.ไทรน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000118/10/2019 07:00:00อบต.บางพระ0.00.00.00.00.00.00.04.04.04.0423000218/10/2019 07:00:00อบต.สิบเอ็ดศอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000318/10/2019 07:00:00อบต.ท่าทองหลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000418/10/2019 07:00:00อบต.สิงโตทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.06.0423000518/10/2019 07:00:00อบตเกาะขนุน 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000618/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่งพระยา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000718/10/2019 07:00:00ทต.บางวัวคณารักษ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000818/10/2019 07:00:00อบต.ท่าตะเกียบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423000918/10/2019 07:00:00อบต.บางเล่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0423001018/10/2019 07:00:00อบต.หัวสำโรง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000118/10/2019 07:00:00อบต.หินกอง0.00.00.00.00.00.00.015.573.073.5424000218/10/2019 07:00:00อบต.คุ้งกระถิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000318/10/2019 07:00:00อบต.ดอนตะโก0.00.00.00.00.00.00.032.044.044.5424000418/10/2019 07:00:00อบต.ธรรมเสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000518/10/2019 07:00:00อบต.ดอนกรวย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000618/10/2019 07:00:00อบต.อ่างหิน0.00.00.00.00.01.01.08.013.513.5424000718/10/2019 07:00:00อบต.หนองปลาหมอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000818/10/2019 07:00:00อบต.จอมบึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424000918/10/2019 07:00:00อบต.สวนผึ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424001018/10/2019 07:00:00อบต.ดอนใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0424001118/10/2019 07:00:00อบต.หนองพันจันทร์0.00.00.00.00.00.00.57.57.59.5425000618/10/2019 07:00:00อบต.จรเข้ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425000718/10/2019 07:00:00อบต.บางเลน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425000818/10/2019 07:00:00ทต.เขาดิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425000918/10/2019 07:00:00อบต.ดอนคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001018/10/2019 07:00:00อบต.หนองผักนาก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001118/10/2019 07:00:00อบต.บ้านกร่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001218/10/2019 07:00:00อบต.ไร่รถ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001318/10/2019 07:00:00อบต.หนองมะค่าโมง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0425001418/10/2019 07:00:00อบต.ทัพหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000118/10/2019 07:00:00อบต.ไผ่ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000218/10/2019 07:00:00อบต.ท่าวุ้ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000318/10/2019 07:00:00อบต.หนองแขม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000418/10/2019 07:00:00อบต.โคกสลุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000518/10/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0426000618/10/2019 07:00:00อบต.ช่องสาริกา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000718/10/2019 07:00:00อบต.ชัยนารายณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426000918/10/2019 07:00:00อบต.ม่วงค่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001018/10/2019 07:00:00อบต.ท่าหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001118/10/2019 07:00:00อบต.หัวลำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001218/10/2019 07:00:00อบต.นิยมชัย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001318/10/2019 07:00:00อบต.โคกแสมสาร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0426001418/10/2019 07:00:00อบต.คลองเกตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0428000518/10/2019 07:00:00อบต.บางโทรัด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0428000618/10/2019 07:00:00อบต.สวนส้ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0428000718/10/2019 07:00:00อบต.แคราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0429000918/10/2019 07:00:00อบต.บางยอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0429001018/10/2019 07:00:00ทต.คลองด่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0429001118/10/2019 07:00:00อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430000718/10/2019 07:00:00ทต.โพธิ์งาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430000818/10/2019 07:00:00อบต.บางยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430000918/10/2019 07:00:00อบต.ท่าตูม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430001018/10/2019 07:00:00อบต.สะพานหิน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0430001118/10/2019 07:00:00อบต.ไผ่ชะเลือด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000118/10/2019 07:00:00อบต.รังกาใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000218/10/2019 07:00:00อบต.บัวใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000318/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5431000418/10/2019 07:00:00อบต.ตะเคียน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000518/10/2019 07:00:00อบต.กุดพิมาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000618/10/2019 07:00:00อบต.บุ่งขี้เหล็ก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000718/10/2019 07:00:00ทต.ปักธงชัย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000818/10/2019 07:00:00อบต.สะแกราช0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431000918/10/2019 07:00:00อบต.ตะแบกบาน0.00.00.00.00.00.02.02.02.02.0431001018/10/2019 07:00:00อบต.โคกกระชาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001118/10/2019 07:00:00อบต.หินโคน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001218/10/2019 07:00:00อบต.โนนเต็ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001318/10/2019 07:00:00อบต.ทับสวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001418/10/2019 07:00:00อบต.โนนยอ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001518/10/2019 07:00:00อบต.ตลาดไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001618/10/2019 07:00:00อบต.โคกกลาง 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001718/10/2019 07:00:00อบต.วังไม้แดง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001818/10/2019 07:00:00อบต.ขามสะแกแสง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431001918/10/2019 07:00:00อบต.โนนสมบูรณ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002018/10/2019 07:00:00อบต.โนนไทย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002118/10/2019 07:00:00ทต.ลาดบัวขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002218/10/2019 07:00:00อบต.หนองน้ำใส0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002418/10/2019 07:00:00ทต.วังไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002518/10/2019 07:00:00อบต.ดอนหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002618/10/2019 07:00:00อบต.เมืองปราสาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002718/10/2019 07:00:00อบต.บ้านใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002818/10/2019 07:00:00อบต.สีสุก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431002918/10/2019 07:00:00อบต.โนนสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5431003018/10/2019 07:00:00ทต.ศาลเจ้าพ่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003118/10/2019 07:00:00ทต.เมืองยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003218/10/2019 07:00:00อบต.สำนักตะคร้อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003318/10/2019 07:00:00อบต.โพนทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003418/10/2019 07:00:00อบต.หนองหว้า0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0431003518/10/2019 07:00:00อบต.มาบกราด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003618/10/2019 07:00:00อบต.พันดุง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003718/10/2019 07:00:00อบต.สำพะเนียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431003818/10/2019 07:00:00อบต.บ้านเหลื่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0431003918/10/2019 07:00:00อบต.ช่องแมว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431004018/10/2019 07:00:00อบต.พระพุทธ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0431004118/10/2019 07:00:00อบต.หนองระเวียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000118/10/2019 07:00:00อบต.ธาตุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000218/10/2019 07:00:00อบต.สังขะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5432000318/10/2019 07:00:00อบต.ช่างปี่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000418/10/2019 07:00:00อบต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000518/10/2019 07:00:00อบต.เกาะแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000618/10/2019 07:00:00อบต.เป็นสุข0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000718/10/2019 07:00:00อบต.หนองใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000818/10/2019 07:00:00ทต.ลำดวนสุรพินทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432000918/10/2019 07:00:00อบต.หนองระฆัง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001018/10/2019 07:00:00อบต.หนองเทพ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001118/10/2019 07:00:00อบต.ตาเมียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.5432001218/10/2019 07:00:00อบต.ณรงค์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001318/10/2019 07:00:00อบต.บึง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001418/10/2019 07:00:00อบต.กาบเชิง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001518/10/2019 07:00:00อบต.อาโพน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0432001618/10/2019 07:00:00อบต.หนองเมธี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000118/10/2019 07:00:00อบต.สะแกซำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000218/10/2019 07:00:00อบต.หนองตะครอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000318/10/2019 07:00:00อบต.โคกกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000418/10/2019 07:00:00ทต.สะแก0.00.00.00.00.00.00.00.00.53.5436000518/10/2019 07:00:00อบต.บ้านปรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000618/10/2019 07:00:00อบต.ละเวี้ย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000718/10/2019 07:00:00อบต.พรสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000818/10/2019 07:00:00อบต.เย้ยปราสาท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436000918/10/2019 07:00:00อบต.บึงเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001018/10/2019 07:00:00อบต.ไทยเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001118/10/2019 07:00:00อบต.ศรีสว่าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001218/10/2019 07:00:00อบต.เสาเดียว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001318/10/2019 07:00:00อบต.ป่าชัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001418/10/2019 07:00:00อบต.บ้านด่าน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001518/10/2019 07:00:00อบต.สระบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001618/10/2019 07:00:00อบต.ยายแย้มวัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001718/10/2019 07:00:00อบต.โคกสนวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001818/10/2019 07:00:00อบต.ลำนางรอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436001918/10/2019 07:00:00อบต.ดงอีจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436002018/10/2019 07:00:00อบต.หนองเยือง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0436002118/10/2019 07:00:00อบต.สนวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5436002218/10/2019 07:00:00อบต.บ้านจาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0438000118/10/2019 07:00:00อบต.บางแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0438000218/10/2019 07:00:00อบต.เหมืองใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.03.05.5440000718/10/2019 07:00:00อบต.หนองบอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440000818/10/2019 07:00:00อบต.ทัพเสด็จ0.00.00.00.00.00.00.00.53.53.5440000918/10/2019 07:00:00อบต.โคคลาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001018/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยโจด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001118/10/2019 07:00:00อบต.ช่องกุ่ม0.00.00.00.00.00.00.00.00.06.5440001218/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่งมหาเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001318/10/2019 07:00:00อบต.คลองไก่เถือน0.00.00.00.00.00.50.50.50.50.5440001418/10/2019 07:00:00อบต.เบญจขร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001518/10/2019 07:00:00อบต.เขาสามสิบ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001618/10/2019 07:00:00ทต.โคกสูง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0440001718/10/2019 07:00:00ทต.วังทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000118/10/2019 07:00:00อบต.วังกระแจะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000218/10/2019 07:00:00อบต.ไล่โว่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000318/10/2019 07:00:00อบต.หนองลู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000418/10/2019 07:00:00อบต.ท่าม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000518/10/2019 07:00:00อบต.สนามแย้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000618/10/2019 07:00:00อบต.ท่ากระดาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000718/10/2019 07:00:00อบต.หนองนกแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000818/10/2019 07:00:00อบต.บ่อพลอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450000918/10/2019 07:00:00อบต.หนองรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.0450001018/10/2019 07:00:00อบต.รางหวาย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001118/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยเขย่ง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001218/10/2019 07:00:00ทต.หนองปลาไหล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001318/10/2019 07:00:00อบต.สมเด็จเจริญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001418/10/2019 07:00:00อบต.หนองไผ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0450001518/10/2019 07:00:00ทต.สระลงเรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000218/10/2019 07:00:00อบต.วังตะกู0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5451000318/10/2019 07:00:00อบต.หนองงูเหลือม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000418/10/2019 07:00:00อบต.แหลมบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000518/10/2019 07:00:00อบต.บางระกํา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000618/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยม่วง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000718/10/2019 07:00:00อบต.คลองจินดา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5451000818/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยด้วน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451000918/10/2019 07:00:00อบต.หินมูล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0451001018/10/2019 07:00:00อบต.ศาลายา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000118/10/2019 07:00:00อบต.หนองอิรุณ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000218/10/2019 07:00:00อบต.บางพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000318/10/2019 07:00:00อบต.หนองขาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000418/10/2019 07:00:00ทต.หมอนนาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000518/10/2019 07:00:00อบต.หนองหงส์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000618/10/2019 07:00:00เทศบาลห้วยใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000718/10/2019 07:00:00ทต.ตะเคียนเตี้ย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000818/10/2019 07:00:00อบต.หนองปรือ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459000918/10/2019 07:00:00อบต.คลองพลู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459001018/10/2019 07:00:00อบต.บ่อทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459001118/10/2019 07:00:00อบต.เกาะจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0459001218/10/2019 07:00:00ทต.พลูตาหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465000918/10/2019 07:00:00อบต.ไร่ส้ม0.00.00.00.00.00.00.00.05.55.5465001018/10/2019 07:00:00อบต.ไร่ใหม่พัฒนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001118/10/2019 07:00:00อบต.หนองชุมพล0.00.00.00.00.00.00.01.01.08.0465001218/10/2019 07:00:00อบต.หนองปรง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001318/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยลึก0.00.00.00.00.00.00.00.02.07.0465001418/10/2019 07:00:00อบต.ปากทะเล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001518/10/2019 07:00:00อบต.หนองจอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.51.5465001618/10/2019 07:00:00อบต.กลัดหลวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001718/10/2019 07:00:00ทต.บางตะบูน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0465001818/10/2019 07:00:00อบต.ยางน้ำกลัดใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.05.0465001918/10/2019 07:00:00อบต.วังจันทร์ 0.00.00.00.00.00.00.00.00.022.5478000118/10/2019 07:00:00อบต.แกลงกะเฉด0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.5478000218/10/2019 07:00:00ทต.ชากบก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000318/10/2019 07:00:00อบต.หนองบัว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000418/10/2019 07:00:00ทต.บ้านนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000518/10/2019 07:00:00อบต.มาบยางพร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5478000618/10/2019 07:00:00อบต.ละหาร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000718/10/2019 07:00:00อบต.พลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000818/10/2019 07:00:00อบต.วังจันทร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478000918/10/2019 07:00:00อบต.พนานิคม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478001018/10/2019 07:00:00ทต.มาบข่า0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478001118/10/2019 07:00:00อบต.น้ำเป็น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0478001218/10/2019 07:00:00อบต.เขาน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000118/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่งเบญจา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000218/10/2019 07:00:00อบต.มะขาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.0480000318/10/2019 07:00:00อบต.วังสรรพรส0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000418/10/2019 07:00:00อบต.บางกระไชย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000518/10/2019 07:00:00อบต.โป่งน้ำร้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000618/10/2019 07:00:00อบต.ทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000718/10/2019 07:00:00อบต.ขุนช่อง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000818/10/2019 07:00:00อบต.สนามไชย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0480000918/10/2019 07:00:00ทต.คลองพลู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001318/10/2019 07:00:00อบต.บ่อนอก0.00.00.00.00.00.50.50.561.561.5500001418/10/2019 07:00:00อบต.ปากน้ำปราณ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001518/10/2019 07:00:00อบต.แม่รำพึง0.00.00.00.00.00.00.511.522.527.0500001618/10/2019 07:00:00อบต.กำเนิดนพคุณ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001718/10/2019 07:00:00ทต.บ้านกรูด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001818/10/2019 07:00:00อบต.ช้างแรก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500001918/10/2019 07:00:00อบต.ทรายทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002018/10/2019 07:00:00อบต.ไชยราช0.00.00.00.00.00.00.00.029.029.0500002118/10/2019 07:00:00อบต.บางสะพาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002218/10/2019 07:00:00ทต.กุยบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002318/10/2019 07:00:00อบต.ดอนยายหนู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002418/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002518/10/2019 07:00:00อบต.อ่างทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002618/10/2019 07:00:00อบต.สามร้อยยอด0.00.00.00.00.00.00.00.028.029.5500002718/10/2019 07:00:00อบต.ศิลาลอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002818/10/2019 07:00:00อบต.หินเหล็กไฟ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500002918/10/2019 07:00:00อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่0.00.00.00.00.00.00.01.07.07.0501000118/10/2019 07:00:00ทต.ท่าพริกเนินทราย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000218/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่งนนทรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000318/10/2019 07:00:00อบต.บ่อพลอย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000418/10/2019 07:00:00อบต.ด่านชุมพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000518/10/2019 07:00:00อบต.คลองใหญ่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0501000618/10/2019 07:00:00อบต.เกาะช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000118/10/2019 07:00:00ทต.วังใหม่0.00.00.00.00.00.00.011.516.030.5517000218/10/2019 07:00:00อบต.หินแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000318/10/2019 07:00:00อบต.สลุย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000418/10/2019 07:00:00อบต.นากระตาม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000518/10/2019 07:00:00ทม.หลังสวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000618/10/2019 07:00:00อบต.บางน้ำจืด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000718/10/2019 07:00:00ทต.พะโต๊ะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000818/10/2019 07:00:00อบต.ละแม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517000918/10/2019 07:00:00อบต.สวี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001018/10/2019 07:00:00อบต.ดอนยาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001118/10/2019 07:00:00ทต.ชุมโค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001218/10/2019 07:00:00ทต.ทุ่งตะไคร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001318/10/2019 07:00:00ทต.ปะทิว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001418/10/2019 07:00:00ทต.ท่าแซะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001518/10/2019 07:00:00อบต.ปังหวาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0517001618/10/2019 07:00:00อบต.เขาทะลุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0532000118/10/2019 07:00:00อบต.ลำเลียง0.00.00.00.00.00.00.02.53.54.5532000218/10/2019 07:00:00อบต.จ.ป.ร.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0532000318/10/2019 07:00:00อบต.กะเปอร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0532000418/10/2019 07:00:00ทต.ละอุ่น0.00.00.00.00.00.00.04.07.020.5532000518/10/2019 07:00:00อบต.นาคา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001118/10/2019 07:00:00อบต.คลองสระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001218/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่ง0.00.00.00.522.026.027.042.563.081.5551001318/10/2019 07:00:00อบต.ลำพูน0.00.00.00.00.00.00.00.06.012.0551001418/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่งเตา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001518/10/2019 07:00:00อบต.น้ำพุ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001618/10/2019 07:00:00อบต.ท่าอุแท0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001718/10/2019 07:00:00อบต.ป่าร่อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551001818/10/2019 07:00:00อบต.ตะเคียนทอง0.00.00.00.00.02.02.019.543.545.5551001918/10/2019 07:00:00อบต.บางมะเดื่อ0.00.00.50.50.50.50.55.55.56.5551002018/10/2019 07:00:00อบต.ท่าสะท้อน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002118/10/2019 07:00:00อบต.ตะปาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002218/10/2019 07:00:00อบต.หนองไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002318/10/2019 07:00:00อบต.คลองไทร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002418/10/2019 07:00:00อบต.ชลคราม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002518/10/2019 07:00:00ทต.ท่าชนะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551002618/10/2019 07:00:00อบต.คลองพา0.50.51.02.55.55.540.548.070.580.5551002718/10/2019 07:00:00ทต.คลองชะอุ่น0.00.00.00.00.00.00.00.00.027.5551002818/10/2019 07:00:00อบต.คลองฉนวน0.00.00.00.00.00.00.016.516.517.5551002918/10/2019 07:00:00อบต.พรุไทย0.00.00.00.00.00.00.02.05.56.5551003018/10/2019 07:00:00อบต.พ่วงพรมคร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551003118/10/2019 07:00:00อบต.ตะกุกใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0551003218/10/2019 07:00:00อบต.ทรัพย์ทวี0.00.00.00.00.00.00.02.020.521.0551003318/10/2019 07:00:00อบต.ท่ากระดาน0.00.00.04.04.04.04.510.510.513.5552000618/10/2019 07:00:00อบต.สิชล0.50.52.55.55.510.510.513.525.040.0552000718/10/2019 07:00:00อบต.กรุงชิง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552000818/10/2019 07:00:00ทต.กะปาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.50.5552000918/10/2019 07:00:00อบต.ท่าซอม0.00.03.54.55.06.06.042.565.065.5552001018/10/2019 07:00:00อบต.ทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001118/10/2019 07:00:00อบต.บ้านใหม่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001218/10/2019 07:00:00อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก0.00.01.02.02.02.02.022.541.547.5552001318/10/2019 07:00:00อบต.ขนาบนาก0.00.52.011.011.011.011.014.017.023.5552001418/10/2019 07:00:00อบต.สระแก้ว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001518/10/2019 07:00:00อบต.ไทยบุรี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001618/10/2019 07:00:00อบต.ฉลอง0.50.510.010.010.012.512.513.524.057.0552001718/10/2019 07:00:00อบต.ร่อนพิบูลย์13.514.514.515.015.515.515.533.545.054.0552001818/10/2019 07:00:00อบต.ปริก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552001918/10/2019 07:00:00อบต.ควนทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002018/10/2019 07:00:00อบต.บ้านตูล2.510.029.529.535.036.536.564.085.586.0552002118/10/2019 07:00:00อบต.แม่เจ้าอยู่หัว0.00.55.55.510.517.017.053.078.079.5552002218/10/2019 07:00:00อบต.ท่าดี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002318/10/2019 07:00:00อบต.วังหิน0.00.00.53.03.03.04.554.556.059.0552002418/10/2019 07:00:00อบต.กะทูน1.01.01.01.01.58.08.525.528.031.5552002518/10/2019 07:00:00อบต.แก้วแสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002618/10/2019 07:00:00ทต.พรหมโลก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002718/10/2019 07:00:00อบต.คลองเส0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552002818/10/2019 07:00:00อบต.ช้างซ้าย1.57.07.57.57.57.57.529.032.039.5552002918/10/2019 07:00:00อบต.นบพิตำ0.53.56.06.06.021.021.031.557.065.0552003018/10/2019 07:00:00อบต.สวนขัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0552003118/10/2019 07:00:00อบต.เชียรเขา0.00.00.00.50.50.51.020.034.549.0552003218/10/2019 07:00:00อบต.สามตำบล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000118/10/2019 07:00:00อบต.ตำนาน1.04.54.54.54.54.54.521.565.070.0560000218/10/2019 07:00:00อบต.ปันแต0.01.01.01.01.02.03.018.532.533.5560000318/10/2019 07:00:00ทต.บ้านสวน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000418/10/2019 07:00:00อบต.ฝาละมี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000518/10/2019 07:00:00ทต.หารเทา1.512.518.018.026.527.027.035.070.087.0560000618/10/2019 07:00:00ทต.เขาชัยสน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560000718/10/2019 07:00:00ร.ร. บ้านคลองขุด15.517.517.517.517.517.517.528.065.569.5560000818/10/2019 07:00:00ทต.เขาหัวช้าง0.00.00.00.00.00.00.58.041.055.0560000918/10/2019 07:00:00ทต.ควนเสาธง8.08.08.08.58.58.58.516.554.575.5560001018/10/2019 07:00:00ทต.คลองทรายขาว0.00.00.00.00.00.00.09.557.069.5560001118/10/2019 07:00:00อบต.ป่าบอน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001218/10/2019 07:00:00อบต.หนองธง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001318/10/2019 07:00:00อบต.เขาปู่0.00.00.00.00.02.56.523.024.028.0560001418/10/2019 07:00:00อบต.ตะแพน0.00.00.00.00.50.51.520.033.539.0560001518/10/2019 07:00:00อบต.บ้านพร้าว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001618/10/2019 07:00:00ทต.ท่ามะเดื่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001718/10/2019 07:00:00อบต.บ้านนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0560001818/10/2019 07:00:00ทต.ชุมพล0.00.50.50.50.50.51.06.019.521.0561000118/10/2019 07:00:00อบต.นบปริง0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0561000218/10/2019 07:00:00อบต.ทับปุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000318/10/2019 07:00:00อบต.บางเหรียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000418/10/2019 07:00:00อบต.ท้ายเหมือง0.00.00.00.00.00.00.07.031.535.5561000518/10/2019 07:00:00อบต.บางนายสี0.00.00.00.00.00.00.00.029.029.0561000618/10/2019 07:00:00อบต.แม่นางขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000718/10/2019 07:00:00อบต.กระโสม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000818/10/2019 07:00:00อบต.คลองเคียน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0561000918/10/2019 07:00:00อบต.เหมาะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0564000118/10/2019 07:00:00ทต.กะรน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0564000218/10/2019 07:00:00อบต.ป่าคลอก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0564000318/10/2019 07:00:00อบต.กมลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000218/10/2019 07:00:00อบต.เขาทอง0.00.00.00.00.00.00.00.07.59.0566000318/10/2019 07:00:00อบต.เกาะกลาง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000418/10/2019 07:00:00อบต.คลองท่อมใต้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000518/10/2019 07:00:00อบต.อ่าวลึกใต้0.00.00.00.00.00.00.00.09.512.0566000618/10/2019 07:00:00ทต.เขาพนม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000718/10/2019 07:00:00อบต.คีรีวง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000818/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่งไทรทอง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0566000918/10/2019 07:00:00อบต.คลองขนาน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000118/10/2019 07:00:00อบต.หนองตรุด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000318/10/2019 07:00:00อบต.เขาขาว0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000418/10/2019 07:00:00อบต.คลองชีล้อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000518/10/2019 07:00:00อบต.บ้านนา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000618/10/2019 07:00:00ทต.สิเกา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0567000718/10/2019 07:00:00อบต.เกาะเปียะ0.00.00.00.00.00.00.07.515.521.5567000818/10/2019 07:00:00อบต.ท่าสะบ้า0.00.00.00.00.00.50.56.512.018.5567000918/10/2019 07:00:00อบต.นาโยงเหนือ0.00.00.01.02.52.52.57.028.028.0567001018/10/2019 07:00:00อบต.คลองปาง0.00.00.00.00.00.00.523.524.025.0567001118/10/2019 07:00:00อบต.หาดสำราญ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000118/10/2019 07:00:00อบต.คลองแดน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000218/10/2019 07:00:00อบต.ปากแตระ0.01.020.020.020.020.020.535.035.036.0568000318/10/2019 07:00:00ทต.น้ำน้อย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000418/10/2019 07:00:00อบต.กำแพงเพชร0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000518/10/2019 07:00:00อบต.เขาพระ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000618/10/2019 07:00:00อบต.ชุมพล0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000718/10/2019 07:00:00อบต.กระดังงา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000818/10/2019 07:00:00ทต.ท่าช้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568000918/10/2019 07:00:00อบต.เกาะใหญ่0.56.012.512.512.512.512.521.529.044.0568001118/10/2019 07:00:00อบต.บางเขียด0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568001218/10/2019 07:00:00อบต.ชิงโค0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568001318/10/2019 07:00:00ทต.ปาดัง0.00.00.00.00.00.00.016.528.532.5568001418/10/2019 07:00:00อบต.คลองอู่ตะเภา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0170018/10/2019 07:00:00วัดโคกเหรียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0180018/10/2019 07:00:00สำนักสงฆ์เก่าร้าง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0150018/10/2019 07:00:00อ่างเก็บน้ำคลองหลา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0160018/10/2019 07:00:00วัดโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0140018/10/2019 07:00:00วัดวังพา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0130018/10/2019 07:00:00วัดพรุชบา0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0190018/10/2019 07:00:00สถานีอนามัยคลองรำ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0200018/10/2019 07:00:00เทศบาลปริก0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0120018/10/2019 07:00:00ตชด. ค่ายท่านมุก0.00.00.00.00.00.00.018.425.826.080018/10/2019 07:00:00วัดม่วงก็อง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.090018/10/2019 07:00:00วัดทุ่งจัง0.00.00.00.00.00.04.015.448.048.0110018/10/2019 07:00:00วัดทุ่งปรือ0.00.00.00.00.00.00.07.021.021.0100018/10/2019 07:00:00วัดควนเนียง0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.070018/10/2019 07:00:00วัดบางธน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.060018/10/2019 07:00:00วัดบ้านไร่0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.050018/10/2019 07:00:00วัดโพธาราม0.00.03.24.44.44.412.235.673.073.030018/10/2019 07:00:00ที่ว่าการ อ.นาหม่อม0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.020018/10/2019 07:00:00วัดเขากลอย0.00.20.84.04.04.06.843.6315.8315.810018/10/2019 07:00:00โรงฆ่าสัตว์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0210018/10/2019 07:00:00ศูนย์เพาะชำกล้าไม้0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040018/10/2019 07:00:00ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย เขต 120.00.20.20.20.20.22.010.664.064.0570000118/10/2019 07:00:00อบต.ตันหยงโป0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000218/10/2019 07:00:00อบต.ละงู0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000318/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่งหว้า0.00.01.01.51.51.51.55.58.539.5570000418/10/2019 07:00:00อบต.ทุ่งนุ้ย0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000518/10/2019 07:00:00อบต.วังประจัน0.00.00.00.00.00.00.06.013.514.0570000618/10/2019 07:00:00อบต.ท่าแพ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0570000718/10/2019 07:00:00อบต.ปาล์มพัฒนา0.00.00.00.53.53.53.57.016.043.5580000118/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเมือง0.00.00.01.21.21.24.85.224.224.2580000218/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอหนองจิก(โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์)0.00.00.00.00.00.01.62.621.021.0580000318/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์0.00.00.00.00.00.00.02.848.048.0580000418/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสายบุรี0.00.00.00.20.23.23.23.246.846.8580000518/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอมายอ0.00.00.00.00.00.00.00.032.232.2580000618/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ0.00.00.00.00.00.03.43.67.47.4580000718/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น0.00.00.00.00.40.80.81.018.618.6580000818/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยะรัง0.00.00.00.00.00.00.01.628.828.8580000918/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง0.00.00.00.20.20.62.22.427.827.8580001018/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง0.00.00.00.00.00.00.01.652.652.6580001118/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอกะพ้อ0.00.00.00.20.40.61.01.21.82.0580001218/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน0.20.20.20.40.81.63.26.611.411.8568003918/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอจะนะ0.00.00.00.00.00.00.05.464.464.4568004018/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอนาทวี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0568004118/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเทพา0.00.00.00.00.00.00.21.838.238.2568004218/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย0.00.00.00.00.00.00.011.438.238.4581000118/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเมือง(ศาลากลางจังหวัด)0.00.00.00.00.00.00.02.620.020.0581000218/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอรามัน0.00.00.00.40.40.413.213.213.413.4581000318/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยะหา0.00.00.00.00.00.00.012.427.227.2581000418/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอกาบัง0.00.00.00.00.40.40.49.820.020.0581000518/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอกรงปีนัง0.00.00.00.00.00.00.015.827.627.6581000618/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอธารโต0.00.00.00.00.00.00.016.022.622.6581000718/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา0.00.00.00.00.00.00.04.419.820.0581000818/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเบตง0.00.00.00.00.00.20.211.432.632.8583000118/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเมือง(ศาลากลางจังหวัด)0.00.00.00.00.00.00.00.034.834.8583000218/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก0.00.00.00.00.00.22.27.439.039.0583000318/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอตากใบ0.00.00.00.00.80.81.01.224.424.4583000418/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร0.00.00.00.00.00.00.25.414.614.6583000518/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอยี่งอ0.00.00.00.00.00.00.00.876.476.4583000618/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0583000718/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอระแงะ0.00.00.00.00.00.00.00.418.418.4583000818/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง0.00.00.00.00.00.00.41.045.245.2583000918/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอแว้ง0.00.00.00.00.00.00.00.628.029.4583001018/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ0.00.00.00.00.00.00.00.029.829.8583001118/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ0.00.00.00.00.00.24.04.054.654.6583001218/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอสุคิริน0.00.00.00.00.00.00.00.215.816.0583001318/10/2019 07:00:00ที่ว่าการอำเภอจะแนะ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0583001418/10/2019 07:00:00สนามบินนราธิวาส0.00.00.00.00.41.81.81.826.026.0583001518/10/2019 07:00:00ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง0.00.00.00.00.00.00.01.035.635.6