ฝนทั้งประเทศไทย
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 03 Oct 2023 - 07.00 น. 04 Oct 2023
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 04 Oct 2023 - 13.00 น. 04 Oct 2023
จังหวัด สถานี 15m
>=20มม.
30m
>=40มม.
1h
>=60มม.
24h
>=90มม.ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ
ฝนสะสมเมื่อวาน
7.00 น. - 7.00 น.
ฝนสะสมวันนี้
7.00 น. - ชม ปัจจุบัน

ไม่มีฝนตก

ไม่มีฝนตก
  
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก