ไม่มีฝนตก

อบต.บางกระไชย
หมู่ 4 ต.บางกระไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22120
039-456342

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 92 8 92
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 93 8 93
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 94 8 94
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 95 8 95
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 97 8 97
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 99.5 8 99.5
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 105 8 105
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 107.5 8 107.5
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 108 8 108
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 108.5 8 108.5
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 108.5 8 108.5
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 109 8 109
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 109 8 109
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 109 8 109
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 107.5 8 107.5
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 96.5 8 96.5
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 93 8 93
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 91.5 8 91.5
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 90.5 8 90.5
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 93.5 8 93.5
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 93.5 8 95
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 94 8 95.5
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 95.5 8 95.5
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 101.5 8 101.5
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 103 8 103
จันทบุรี อบต.บางกระไชย 0 103 8 103
สถานะ เครือข่าย ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ ปกติ
สถานะ แบตเตอร์รี ปกติ
สถานะ ประตูเครื่องวัด ปิด
สถานะ เครื่องตรวจวัด ปกติ
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 1.5 7.5 13.5 14.5 30.5 103.0 128.5
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก