ไม่มีฝนตก

อบต.น้ำเกี๋ยน สถานีบูรณาการ (P110)
71 หมู่ 3 ถ.หนองเต่า-บ้านก๊อด ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
054-773366

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 23 3 42
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 90 8 90
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 91.5 8 91.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 93 8 93
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 94.5 8 94.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 96 8 96
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 97 8 97
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 98.5 8 98.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 99 8 99
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 100.5 8 100.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 102 8 102
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103 8 103
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 101 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 101 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 101 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 103.5 8 103.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 104.5 8 104.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 114 8 114
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 114 8 114
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 111.5 8 114
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 114 8 114
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 114 8 114
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 114 8 114
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 111.5 8 114
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 112 8 114.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 112 8 114.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 115 8 115
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 115 8 115
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 115 8 115
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 115 8 115
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 115 8 115
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 108.5 8 108.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 106 8 106
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 105.5 8 105.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 110.5 8 110.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 114 8 114
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 115.5 8 115.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 115.5 8 115.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 115.5 8 115.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 115 8 115
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 115.5 8 115.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 116.5 8 116.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 116.5 8 116.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 117 8 117
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 117 8 117
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 116.5 8 116.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 116.5 8 116.5
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 116 8 116
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 115 8 115
น่าน อบต.น้ำเกี๋ยน 0 108.5 8 108.5
P1
P2
P3
P87
P110
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 0.0 0.0 2.5 12.5 24.0 70.0 127.5
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก