ไม่มีฝนตก

อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่
123 หมู่ 1 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
02-3128167-9

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
สมุทรปราการ อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ 0 27 3 35
สมุทรปราการ อบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ 0 41 4 49
สถานะ เครือข่าย ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ ปกติ
สถานะ แบตเตอร์รี ปกติ
สถานะ ประตูเครื่องวัด ปิด
สถานะ เครื่องตรวจวัด ปกติ
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 2.5 62.5
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก