ไม่มีฝนตก

ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง
หมู่ 1 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
039-586199

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 93.5 8 95.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 95.5 8 97
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 96.5 8 98.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 98.5 8 99.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 99.5 8 100.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 100.5 8 102.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 102.5 8 103.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 103.5 8 104
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 104 8 104.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 104.5 8 104.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 104.5 8 105
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 105 8 105
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 104.5 8 104.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 104.5 8 112
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 112 8 119
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 119 8 120
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 120 8 120.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 120.5 8 120.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 118.5 8 118.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 118.5 8 118.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 118.5 8 118.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 118.5 8 118.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 118.5 8 120
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 118.5 8 120.5
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 118.5 8 121
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 118.5 8 121
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 121 8 121
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 121 8 121
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 121 8 121
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 121 8 121
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 121 8 121
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 121 8 121
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 121 8 121
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 121 8 121
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 121 8 121
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 121 8 121
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 121 8 121
ตราด ที่ว่าการ อ.เกาะช้าง 0 121 8 121
สถานะ เครือข่าย ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ ปกติ
สถานะ แบตเตอร์รี ปกติ
สถานะ ประตูเครื่องวัด ปิด
สถานะ เครื่องตรวจวัด ปกติ
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 73.0 121.0 133.5
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก