ไม่มีฝนตก

อบต.เกาะช้าง
หมู่ 1 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
039-586199

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 94 8 113.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 113.5 8 121
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 121 8 134
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 134 8 145
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 145 8 146
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 146 8 148
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 148 8 149.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 149.5 8 150.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 150 8 150
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 149.5 8 149.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 148.5 8 149.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 147.5 8 149
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 148 8 148
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 146 8 146.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 145 8 145
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 142.5 8 142.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 133 8 133
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 130.5 8 130.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 126.5 8 128
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 122.5 8 122.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 113 8 113
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 105.5 8 105.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 99 8 99
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 98.5 8 98.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 97.5 8 97.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 97.5 8 97.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 97 8 97.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 97.5 8 97.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 97.5 8 97.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 97 8 97
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 97 8 97
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 97 8 100.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 100.5 8 101.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 101.5 8 101.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 101.5 8 102
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 102 8 102
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 102 8 102
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 102 8 102
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 102 8 102
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 102 8 102
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 102 8 102
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 102 8 102
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 102 8 102
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 102 8 102
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 102 8 102.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 102.5 8 103
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 103 8 103.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 103.5 8 116.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 116.5 8 152
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 152 8 203.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 51.5 4 238.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 100 7 238.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 203.5 8 238.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 122 7 278.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 238.5 8 278.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 40 4 301
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 126.5 7 301
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 278.5 8 301
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 97.5 7 312
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 301 8 312
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 73.5 7 319.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 312 8 319.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 319.5 8 328.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 328.5 8 332.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 332.5 8 337.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 332.5 8 340.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 340.5 8 351.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 351.5 8 355.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 355.5 8 358.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 358.5 8 364
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 364 8 366.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 366.5 8 371
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 371 8 377.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 377.5 8 380
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 380 8 383
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 383 8 384.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 383.5 8 384.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 378.5 8 379.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 378.5 8 379.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 377.5 8 378.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 377.5 8 379.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 379 8 381.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 380.5 8 381.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 380.5 8 382
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 382 8 382.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 382 8 383
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 381.5 8 383.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 383.5 8 384
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 384 8 384
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 384 8 384.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 383.5 8 383.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 383 8 383
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 383 8 383.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 383.5 8 383.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 383.5 8 383.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 383 8 383
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 380.5 8 380.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 377.5 8 377.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 374 8 374
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 372 8 372
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 371 8 371
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 370.5 8 370.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 364 8 364
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 344.5 8 344.5
ตราด อบต.เกาะช้าง 0 337 8 337
สถานะ เครือข่าย ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ ปกติ
สถานะ แบตเตอร์รี ปกติ
สถานะ ประตูเครื่องวัด ปิด
สถานะ เครื่องตรวจวัด ปกติ
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 196.0 337.0 458.0
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก