ไม่มีฝนตก

อบต.พระพุทธบาท
ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
042-421907

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 94 8 94
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 102 8 102
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 104 8 104
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 105 8 105
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 106.5 8 106.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 108 8 108
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 109 8 109
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 110 8 110
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111 8 111
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111 8 111
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111 8 111
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111 8 111
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111 8 111
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111 8 111
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111 8 111
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111 8 111
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111 8 111
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111 8 111
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111 8 111
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111 8 111
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 97.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 97.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 97.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 97.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 97.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 111.5 8 111.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 110.5 8 110.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 110.5 8 110.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 110 8 110
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 110 8 110
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 105 8 105
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 101.5 8 101.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 98.5 8 98.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 98 8 98
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 95.5 8 95.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 93 8 93
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 102.5 8 102.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 104 8 104
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 105.5 8 105.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 106 8 106
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 107 8 107
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 107.5 8 107.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 107.5 8 107.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 107 8 107
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 107 8 107
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 106.5 8 106.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 105.5 8 105.5
หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 0 103 8 103
สถานะ เครือข่าย ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ ปกติ
สถานะ แบตเตอร์รี ปกติ
สถานะ ประตูเครื่องวัด ปิด
สถานะ เครื่องตรวจวัด ปกติ
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 0.0 0.0 18.5 18.5 18.5 103.0 130.5
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก