4.5 มิลลิเมตร

อบต.อ่าวลึกใต้
ถ.ควนขนุนจีน-มะรุ่ย ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
075-681754

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 97 8 98.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 98.5 8 98.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 98.5 8 99.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 99.5 8 100
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 100 8 100
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 99.5 8 101.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 100 8 106
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 104 8 112.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 109 8 112
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 111.5 8 115.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 115.5 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 116 8 116
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 115.5 8 115.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 115.5 8 115.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 115.5 8 115.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 114 8 114.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 113.5 8 114.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 114.5 8 114.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 114.5 8 114.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 112.5 8 112.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 109 8 109
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 108 8 108
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 108 8 108
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 107.5 8 107.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 107.5 8 107.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 101.5 8 101.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 100.5 8 100.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 99.5 8 100.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 100 8 113.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 113.5 8 120.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 120 8 121.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 120.5 8 120.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 111 8 112
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 110 8 110.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 110.5 8 111.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 111.5 8 112
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 112 8 112.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 112.5 8 113.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 113.5 8 113.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 113.5 8 114
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 113 8 113.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 113.5 8 113.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 113.5 8 114
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 114 8 114.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 114.5 8 115
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 115 8 116
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 116 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 117.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 119.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 115.5 8 115.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 110 8 111
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 110 8 110
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 110 8 111
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 110.5 8 111
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 110.5 8 110.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 109.5 8 109.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 106.5 8 106.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 101.5 8 101.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 100 8 100
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 99.5 8 99.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 99 8 99
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 98.5 8 98.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 98.5 8 98.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 98 8 98
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 96.5 8 96.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 96 8 96
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95 8 95
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 94 8 94
สถานะ เครือข่าย ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ ปกติ
สถานะ แบตเตอร์รี ปกติ
สถานะ ประตูเครื่องวัด ปิด
สถานะ เครื่องตรวจวัด ปกติ
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
4.5 6.5 7.5 7.5 7.5 10.0 54.5 167.0
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก