ฝนทั้งประเทศไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แสดงแผนที่ภูมิศาสตร์ แสดงขอบเขตจังหวัด แสดงแม่น้ำ แสดงสถานีฝนอัตโนมัติ บูรณาการสถานีฝนจากระบบอื่น
แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 15 นาที แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 30 นาที แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง
สถานะสถานี
ไม่สามารถติดต่อได้
มีฝนตก
เตือนฝนเกินกำหนด
ปกติ
ฝนสะสมเมื่อวาน
7.00 น. - 7.00 น.
ฝนสะสมวันนี้
7.00 น. - ชม ปัจจุบัน

ไม่มีฝนตก
  
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก