ฝนทั้งประเทศไทย
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 27 Sep 2022 - 07.00 น. 28 Sep 2022
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 28 Sep 2022 - 05.00 น. 29 Sep 2022
ฝนสะสมเมื่อวาน
7.00 น. - 7.00 น.
ฝนสะสมวันนี้
7.00 น. - ชม ปัจจุบัน
  
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก