ฝนทั้งประเทศไทย
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 22 Oct 2018 - 07.00 น. 23 Oct 2018
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 23 Oct 2018 - 01.00 น. 24 Oct 2018
ฝนสะสมเมื่อวาน
7.00 น. - 7.00 น.
ฝนสะสมวันนี้
7.00 น. - ชม ปัจจุบัน
  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดและอุปกรณ์
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก