ประเทศไทย
เมื่อวาน
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 26 ม.ค. 2558 - 07.00 น. 27 ม.ค. 2558
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนลำปาว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนวชิราลงกรณ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนบางลาง
วันนี้
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 27 ม.ค. 2558 - 01.00 น. 28 ม.ค. 2558
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนลำปาว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนวชิราลงกรณ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนบางลาง
เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
4,504.79
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
3.83
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
33.46%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
3,314.91
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
9.13
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
34.86%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
681.45
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
6.98
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
28.03%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
243.00
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
5.35
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
12.00%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
94.00
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
1.09
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
12.00%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
75.00
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
0.80
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
24.00%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
955.76
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
1.85
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
48.60%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
3,882.36
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
7.09
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
43.82%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
12,721.38
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
5.31
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
71.69%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
3,344.88
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
2.10
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
59.32%
ณ ปัจจุบัน
เขื่อนบางลาง จ.ยะลา
Hide
ปริมาตรน้ำในเขื่อน
962.71
ปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนวันนี้
3.50
ร้อยละความจุของน้ำในเขื่อน
66.20%
ณ ปัจจุบัน

ฝนสะสมเมื่อวาน
7.00 น. - 7.00 น.
ฝนสะสมวันนี้
7.00 น. - ชม ปัจจุบัน

ไม่มีฝนตก

ไม่มีฝนตก
  


การแสดงผลข้อมูลไม่ถูกต้อง อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
ที่มาของข้อมูลระดับน้ำในเขื่อน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย, กรมชลประทาน
กรุณาติดต่อ 02-399-2666,02-399-2903

สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ hydromet.tmd.go.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลตรวจวัดจากสถานีฝนอัติโนมัติสู่สาธารณะ
ข้อมูลที่อยู่ในรูปเอกสารต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์หากมีการสะกดผิด ข้อมูลผิดพลาด หรือตกหล่นไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นเหตุทางกฎหมาย และไม่สามารถใช้เป็นเหตุอ้างในข้อพิพาทต่างๆ ทางกฎหมายได้