ฝนทั้งประเทศไทย
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 14 ก.ค. 2567 - 07.00 น. 15 ก.ค. 2567
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 15 ก.ค. 2567 - 00.00 น. 16 ก.ค. 2567
จังหวัด สถานี 15m
>=20มม.
30m
>=40มม.
1h
>=60มม.
24h
>=90มม.
ฝนสะสมเมื่อวาน
7.00 น. - 7.00 น.
ฝนสะสมวันนี้
7.00 น. - ชม ปัจจุบัน
  
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก