ฝนทั้งประเทศไทย
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 21 Aug 2018 - 07.00 น. 22 Aug 2018
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 22 Aug 2018 - 15.00 น. 22 Aug 2018
จังหวัด สถานี 15m
>=20มม.
30m
>=40มม.
1h
>=60มม.
24h
>=90มม.ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ
ฝนสะสมเมื่อวาน
7.00 น. - 7.00 น.
ฝนสะสมวันนี้
7.00 น. - ชม ปัจจุบัน
  
ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดแบบอัตโมัติ ใช้เพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัย อันเกิดจากฝนตกหนัก และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากมีการนำข้อมูลไปใช้ในธุรกรรมใดๆ

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ