ไม่มีฝนตก

อบต.บ้านกอก
ถ.โนนสะอาด-สระสี่เหลี่ยม ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
044-840232

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 43 4 108.5
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 55.5 4 157
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 107 7 157
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 108.5 8 157
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 48.5 4 159
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 147 7 159
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 157 8 159
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 106 7 165
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 159 8 165
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 165 8 166.5
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 166.5 8 168
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 168 8 169.5
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 169.5 8 171.5
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 171.5 8 173
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 173 8 173.5
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 173.5 8 174
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 174 8 174.5
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 174.5 8 175.5
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 175.5 8 175.5
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 175.5 8 176
ชัยภูมิ อบต.บ้านกอก 0 176 8 176
สถานะ เครือข่าย ไม่ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ
สถานะ แบตเตอร์รี
สถานะ ประตูเครื่องวัด
สถานะ เครื่องตรวจวัด
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 0.0 0.5 9.5 176.0 176.0 176.0 176.0
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก