ไม่มีฝนตก

ทต.หย่วน สถานีบูรณาการ (P110)
1 หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
054-452207

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
พะเยา ทต.หย่วน 0 28 3 46.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 60 7 78.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 92.5 8 92.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 93 8 93
พะเยา ทต.หย่วน 0 94.5 8 94.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 97.5 8 97.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 98.5 8 98.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 99.5 8 99.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 101 8 101
พะเยา ทต.หย่วน 0 102.5 8 102.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 104 8 104
พะเยา ทต.หย่วน 0 106 8 106
พะเยา ทต.หย่วน 0 106.5 8 106.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 107 8 107
พะเยา ทต.หย่วน 0 107.5 8 107.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 107 8 107
พะเยา ทต.หย่วน 0 105 8 105
พะเยา ทต.หย่วน 0 105 8 105
พะเยา ทต.หย่วน 0 105 8 105
พะเยา ทต.หย่วน 0 105.5 8 105.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 105.5 8 105.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 105.5 8 105.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 105.5 8 105.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 106 8 106
พะเยา ทต.หย่วน 0 106.5 8 106.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 107 8 107
พะเยา ทต.หย่วน 0 107 8 107
พะเยา ทต.หย่วน 0 107 8 107
พะเยา ทต.หย่วน 0 108 8 108
พะเยา ทต.หย่วน 0 109.5 8 109.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 111.5 8 111.5
พะเยา ทต.หย่วน 0 112 8 112
พะเยา ทต.หย่วน 0 112 8 112
P1
P2
P3
P87
P110
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 0.5 4.0 7.0 19.5 112.0 112.0 121.0
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก