ไม่มีฝนตก

อบต.กระโสม
ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
076-496163

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
พังงา อบต.กระโสม 0 161 8 161
พังงา อบต.กระโสม 0 161 8 161
พังงา อบต.กระโสม 0 161 8 161
พังงา อบต.กระโสม 0 158 8 158
พังงา อบต.กระโสม 0 148.5 8 148.5
พังงา อบต.กระโสม 0 139 8 139
พังงา อบต.กระโสม 0 121.5 8 121.5
พังงา อบต.กระโสม 0 112.5 8 112.5
พังงา อบต.กระโสม 0 110 8 110
พังงา อบต.กระโสม 0 109 8 109
พังงา อบต.กระโสม 0 108.5 8 108.5
พังงา อบต.กระโสม 0 107.5 8 107.5
พังงา อบต.กระโสม 0 106 8 106
พังงา อบต.กระโสม 0 105 8 105
พังงา อบต.กระโสม 0 104 8 104.5
พังงา อบต.กระโสม 0 104 8 104.5
พังงา อบต.กระโสม 0 104 8 104.5
พังงา อบต.กระโสม 0 104 8 104.5
พังงา อบต.กระโสม 0 104.5 8 104.5
พังงา อบต.กระโสม 0 105 8 105
พังงา อบต.กระโสม 0 105 8 105
พังงา อบต.กระโสม 0 105 8 105
พังงา อบต.กระโสม 0 105 8 105
พังงา อบต.กระโสม 0 105 8 105
พังงา อบต.กระโสม 0 100 8 100
พังงา อบต.กระโสม 0 98.5 8 98.5
พังงา อบต.กระโสม 0 98 8 98
พังงา อบต.กระโสม 0 97.5 8 97.5
พังงา อบต.กระโสม 0 97.5 8 97.5
พังงา อบต.กระโสม 0 100 8 100
พังงา อบต.กระโสม 0 99 8 99
พังงา อบต.กระโสม 0 97 8 97
พังงา อบต.กระโสม 0 96 8 96
พังงา อบต.กระโสม 0 96 8 96
พังงา อบต.กระโสม 0 96 8 96
พังงา อบต.กระโสม 0 97 8 97
พังงา อบต.กระโสม 0 97 8 97
พังงา อบต.กระโสม 0 94 8 94
พังงา อบต.กระโสม 0 94.5 8 94.5
พังงา อบต.กระโสม 0 97.5 8 97.5
พังงา อบต.กระโสม 0 98.5 8 98.5
พังงา อบต.กระโสม 0 99.5 8 99.5
พังงา อบต.กระโสม 0 100.5 8 100.5
พังงา อบต.กระโสม 0 101 8 101
พังงา อบต.กระโสม 0 102 8 102
พังงา อบต.กระโสม 0 102.5 8 102.5
พังงา อบต.กระโสม 0 102.5 8 102.5
พังงา อบต.กระโสม 0 102.5 8 102.5
พังงา อบต.กระโสม 0 102.5 8 102.5
พังงา อบต.กระโสม 0 102.5 8 102.5
พังงา อบต.กระโสม 0 102 8 102
พังงา อบต.กระโสม 0 101 8 101
พังงา อบต.กระโสม 0 101.5 8 101.5
พังงา อบต.กระโสม 0 101.5 8 101.5
พังงา อบต.กระโสม 0 101 8 101
พังงา อบต.กระโสม 0 101.5 8 101.5
พังงา อบต.กระโสม 0 102 8 102
พังงา อบต.กระโสม 0 102 8 102
พังงา อบต.กระโสม 0 102.5 8 102.5
พังงา อบต.กระโสม 0 98 8 98
สถานะ เครือข่าย ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ ปกติ
สถานะ แบตเตอร์รี ปกติ
สถานะ ประตูเครื่องวัด ปิด
สถานะ เครื่องตรวจวัด ปกติ
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
- - - - - - - -
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก