ไม่มีฝนตก

อบต.เพชรชมภู
62 หมู่ 9 ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000
055-740081

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.