ไม่มีฝนตก

อบต.ทุ่งเสมอ สถานีบูรณาการ (P110)
96 หมู่บ้านทุ่งสมอ หมู่ 1 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
056-810701

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
P1
P2
P3
P87
P110
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 0.5 1.0 1.0 4.0 6.5 6.5 13.5
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก