ไม่มีฝนตก

อบต.อ่าวลึกใต้
ถ.ควนขนุนจีน-มะรุ่ย ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
075-681754

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 97 8 98.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 98.5 8 98.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 98.5 8 99.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 99.5 8 100
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 100 8 100
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 99.5 8 101.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 100 8 106
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 104 8 112.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 109 8 112
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 111.5 8 115.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 115.5 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 116 8 116
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 115.5 8 115.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 115.5 8 115.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 115.5 8 115.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 114 8 114.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 113.5 8 114.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 114.5 8 114.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 114.5 8 114.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 112.5 8 112.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 109 8 109
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 108 8 108
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 108 8 108
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 107.5 8 107.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 107.5 8 107.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 101.5 8 101.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 100.5 8 100.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 99.5 8 100.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 100 8 113.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 113.5 8 120.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 120 8 121.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 120.5 8 120.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 111 8 112
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 110 8 110.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 110.5 8 111.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 111.5 8 112
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 112 8 112.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 112.5 8 113.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 113.5 8 113.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 113.5 8 114
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 113 8 113.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 113.5 8 113.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 113.5 8 114
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 114 8 114.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 114.5 8 115
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 115 8 116
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 116 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 117.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 117
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 117 8 119.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 115.5 8 115.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 110 8 111
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 110 8 110
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 110 8 111
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 110.5 8 111
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 110.5 8 110.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 109.5 8 109.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 106.5 8 106.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 101.5 8 101.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 100 8 100
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 99.5 8 99.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 99 8 99
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 98.5 8 98.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 98.5 8 98.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 98 8 98
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 96.5 8 96.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 96 8 96
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95.5 8 95.5
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 95 8 95
กระบี่ อบต.อ่าวลึกใต้ 0 94 8 94
สถานะ เครือข่าย ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ ปกติ
สถานะ แบตเตอร์รี ปกติ
สถานะ ประตูเครื่องวัด ปิด
สถานะ เครื่องตรวจวัด ปกติ
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
- - - - - - - -
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก