ไม่มีฝนตก

อบต.น้ำเลา สถานีบูรณาการ (P110)
101 หมู่ 5 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
054-546092

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
P1
P2
P3
P87
P110
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ