ไม่มีฝนตก

อบต.สนามไชย
หมู่ 2 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170
039-417393

ฝนสะสม 15 นาทีย้อนหลัง

 
จังหวัด สถานี 15m>19มม. 30m>39มม. 1h>59มม. 24h>89มม.
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 92 8 102.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 102.5 8 114
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 114 8 117
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 117 8 121
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 117 8 126.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 126.5 8 130
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 130 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 129.5 8 132.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 129.5 8 133
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 129.5 8 133.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 128 8 132
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 127.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 127.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 131.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 132
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 132
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 132
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 132
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 132
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 132 8 136.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 136.5 8 137.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 137.5 8 137.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 137.5 8 138
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 136.5 8 139
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 139 8 140
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 139 8 140.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 139 8 141
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 139 8 141
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 141 8 141.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 134.5 8 135
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 131.5 8 132
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 127.5 8 128
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 118.5 8 119
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 109.5 8 109.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 108 8 108
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 102 8 102
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 96 8 96
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 92.5 8 92.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 92.5 8 92.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 91.5 8 91.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 91.5 8 91.5
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 90 8 90
จันทบุรี อบต.สนามไชย 0 90 8 90
สถานะ เครือข่าย ไม่ปกติ
สถานะ แหล่งจ่ายไฟ
สถานะ แบตเตอร์รี
สถานะ ประตูเครื่องวัด
สถานะ เครื่องตรวจวัด
ฝน
สะสม
15m 30m 1h 3h 6h 12h 1d 2d
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 12.0 145.0
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก