ฝนทั้งประเทศไทย
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 01 Dec 2020 - 07.00 น. 02 Dec 2020
เส้นฝนเท่า
เวลา 07.00 น. 02 Dec 2020 - 19.00 น. 02 Dec 2020
จังหวัด สถานี 15m
>=20มม.
30m
>=40มม.
1h
>=60มม.
24h
>=90มม.
อบต.ทุ่ง
อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
1 1.5 2.5 95
อบต.ลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
1 3 7.5 225.5
อบต.พ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
0 0.5 0.5 159
อบต.ทรัพย์ทวี
อำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
1.5 2.5 2.5 209.5
อบต.ท่ากระดาน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
1 1.5 3 126.5
อบต.สิชล
อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช
0.5 1 2 130.5
อบต.ท่าซอม
อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
0 0.5 1 145
อบต.ขนาบนาก
อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
0 0.5 10.5 151.5
อบต.ฉลอง
อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช
0 3 9 199
อบต.ร่อนพิบูลย์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
0 0 0 264
อบต.บ้านตูล
อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
0 0 0 183.5
อบต.แม่เจ้าอยู่หัว
อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
0 0 0 193
อบต.วังหิน
อำเภอบางขัน จ.นครศรีธรรมราช
0 0 0 149.5
อบต.กะทูน
อำเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช
2 2.5 6 269
อบต.นบพิตำ
อำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
0 5 21.5 318
อบต.เชียรเขา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
1.5 1.5 1.5 220
อบต.ปากแตระ
อำเภอระโนด จ.สงขลา
0 0 0.5 136.5
ฝนสะสมเมื่อวาน
7.00 น. - 7.00 น.
ฝนสะสมวันนี้
7.00 น. - ชม ปัจจุบัน
  
ข้อมูลฝนวันนี้ @ 7.00 น. XML / JSON

ภาค
ลุ่มน้ำ
ประเทศไทย
Open/Close nodeFolderภาคเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Open/Close nodeFolderภาคกลาง
Open/Close nodeFolderภาคตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Open/Close nodeFolderภาคใต้ฝั่งตะวันตก