ฝนทั้งประเทศไทย : ภาคตะวันออก
แสดงแผนที่ภูมิศาสตร์ แสดงขอบเขตจังหวัด แสดงแม่น้ำ แสดงสถานี แสดงสถานีบูรณาการณ์
แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 15 นาที แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 30 นาที แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 1 ชั่วโมง แสดงข้อมูลน้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง
สถานะสถานี
ไม่สามารถติดต่อได้
มีฝนตก
เตือนฝนเกินกำหนด
ปกติ